Môn Vật lý

Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về t

Thông qua 3 câu hỏi đã được giải đáp kĩ lưỡng trong phần Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch dưới đây, những khúc mắc của các em về phần học này trong chương trình Vật Lí 11 sẽ được giải đáp, giúp các em hiểu được kiến thức đã học cũng như có thể tự giải các bài tập liên quan dễ dàng hơn.

 

This post: Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về t

 

This post: Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về t

Giải bài 1 trang 62 SGK Vật lý 11

 

This post: Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về t

 

This post: Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về t

Đề bài:

Cho mạch điện như hình 11.3. Trong đó nguồn điện có ξ = 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω

a) Tính điện trở mạch tương đương RN của mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.

Lời giải:

 

This post: Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về t

 

This post: Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về t

Giải bài 2 trang 62 SGK Vật lý 11

 

This post: Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về t

 

This post: Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về t

Đề bài:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.4, trong đó các acquy có suất điện động ξ1 = 12V; ξ2 = 6V và có các điện trở trong là không đáng kể.

Các điện trở R1 = 4 Ω, R2 = 8 Ω

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) Tính công suất tiêu thụ điện của mỗi điện trở.

c) Tính công suất của mỗi acquy và năng lượng mà mỗi acquy cung cấp trong 5 phút.

Lời giải:

 

This post: Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về t

 

This post: Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về t

Giải bài 3 trang 62 SGK Vật lý 11

 

This post: Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về t

 

This post: Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số bài toán về t

Đề bài:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.5, trong đó nguồn điện có suất điện động ξ = 12V, và điện trở trong là r = 1,1 Ω; điện trở R = 0,1 Ω.

a) Điện trở x phải có trị số bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở ngoài mạch là lớn nhất?

b) Điện trở x phải có trị số bao nhiêu để công suất tiêu thụ ở điện trở này là lớn nhất? Tính công suất lớn nhất đó.

Lời giải:

Trong chương trình học Vật lí 11 Chương I, Điện tích, Điện trường các em sẽ học Ghép các nguồn điện thành bộ. Cùng Giải bài tập trang 58 Vật lí 11 để học tốt bài học này.

Chương I, Điện tích, Điện trường Vật lí 11 các em sẽ học Định luật ôm đối với toàn mạch cùng Giải bài tập trang 54 Vật lí 11.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 62 vat li 11

, giai bai tap vat li 11 trang 62, giai bai tap phuong phap giai mot so bai toan ve toan mach,

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Môn Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button