Môn Vật lý

Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Trong nội dung phần Giải bài tập trang 59 Vật lí 12 về bài học Đặc trưng sinh lí của âm nhằm tìm hiểu kĩ hơn về những tính chất của âm, từ đó có thể giải các bài tập liên quan đến đặc trưng sinh lí của âm một cách dễ dàng hơn..

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Giải bài 1 trang 59 SGK Vật lý 12

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Đề bài:

Hãy kể ra những đặc trưng sinh lí của âm.

Lời giải:

Những đặc trưng sinh lí của âm: Độ cao, độ to, âm sắc.

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Giải bài 2 trang 59 SGK Vật lý 12

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Đề bài:

Độ cao của âm là gì? Nó có liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm?

Lời giải:

Độ cao âm là đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số âm.

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Giải bài 3 trang 59 SGK Vật lý 12

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Đề bài:

Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí nào của âm?

Lời giải:

Độ to của âm liên quan đến đặc trưng vật lí là mức cường độ âm.

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Giải bài 4 trang 59 SGK Vật lý 12

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Đề bài:

Âm sắc là gì?

Lời giải:

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm.

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Giải bài 5 trang 59 SGK Vật lý 12

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Đề bài:

Chọn câu đúng.

Độ cao của âm:

A. là một đặc trưng vật lí của âm.

B. là một đặc trưng sinh lí của âm.

C. vừa là đặc trưng vật lí, vừa là đặc trưng sinh lí của âm.

D. là tần số của âm.

Lời giải:

Đáp án B.

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Giải bài 6 trang 59 SGK Vật lý 12

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Đề bài:

Chọn câu đúng.

Âm sắc là:

A. màu sắc của âm.

B. một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.

C. một đặc trưng sinh lí của âm.

D. một đặc trưng vật lí của âm.

Lời giải:

Đáp án C.

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Giải bài 7 trang 59 SGK Vật lý 12

 

This post: Giải bài tập trang 59 Vật lí 12, Đặc trưng sinh lí của âm

Đề bài:

Chọn câu đúng.

Độ to của âm gắn liền với:

A. cường độ âm.

B. biên độ dao động của âm.

C. Mức cường độ âm.

D. tần số âm.

Lời giải:

Đáp án C.

Độ to của âm gắn liền với mức cường độ âm

Chương I, Dao động cơ các em học bài Sóng cơ và sự truyền sóng cơ, hãy xem gợi ý Giải bài tập trang 40 Vật lí 12 của để học tốt Vật lí 12.

Giao thoa sóng là bài học quan trọng trong Chương I, Dao động cơ. Cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 45 Vật lí 12 để nắm rõ kiến thức tốt hơn.

Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 59 vat li 12

, giai bai tap dac trung sinh li cua am, giai bai tap vat li 12 dac trung sinh li cua am,

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Môn Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button