Tổng Hợp

Gầy quá hoặc thấp quá có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

 

Khái quát về tiêu chuẩn tuyển quân nhân? Gầy quá hoặc thấp quá có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

This post: Gầy quá hoặc thấp quá có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Hiện nay, tuy rằng đất nước ta đang sống và làm việc trong thời bình tuy nhiên thì hoạt động cũng cố và huấn luyện lực lượng an ninh quốc phòng sẵn sàng chuẩn bị tình thần chiến đấu mỗi khi đất nước gặp phải lâm nguy. Cũng chính vì đội ngũ quân nhân là lược lượng nòng cốt để bảo đảm sự an toàn cho toan nhân dân của nước Việt Nam khi đó thì nhưng công dân tham gia vào hoạt động này thì cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định. Việc quy định này là nhằm mục đích những chiến sỹ tham gia vào nghĩa vụ quân sự này có đầy đủ điều kiện để tham gia huấn luyện một cách xuất sắc nhất. Vậy đối với những công dân gầy quá hoặc thấp quá có phải đi nghĩa vụ quân sự không? Là một trong những câu hỏi mà rất nhiều cá nhân muốn tham gia và hàng ngũ quân đội những cảm thấy mình không đủ tiêu chuẩn đặt ra. Do đó, trong nội dung bài viết này, Mầm Non Ánh Dương sẽ giải đáp thắc mắc cho quý bạn đọc về tiêu chuẩn và sức khỏe của công dân.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí:

Cơ sở pháp lý:

– Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

– Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

1. Khái quát về tiêu chuẩn tuyển quân nhân

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành thì đối với quy định tại Điều 31 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy đinh về Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Do đó, để công dân có thể tham gia nghĩa vụ quân sự thì cần phải tuân thủ các quy định liên quan đến tiêu chuẩn về nhân thân như phải có lý lịch rõ ràng, tuổi đời, tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe,…. cụ thể thì theo như quy định về tiêu chuẩn được quy định tại Điều này như sau:

Thứ nhất, theo như quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì đối với những cá nhân là công dân Việt Nam được Nhà nước ra quyết định gọi nhập ngũ để được phục vụ trong quân ngũ thì cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cũng như quy định về các tiêu chuẩn sau đây:

– Một là, cá nhân là công dân Việt Nam có lý lịch rõ ràng, quy định về điều kiện này là bởi vì lực lượng được phục vụ trong quân đội và đội ngũ lượng lương quân nhân của Nhà nước đảm bảo an toàn và an ninh quốc gia nên vấn đề có những phần tử chống phá nhà nước ta một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng rất lớn nên cần phải đảm bảo khi các cá nhân được gọi để được phục vụ trong quân ngũ thì cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lý lịch.

– Hai là, công dân Việt Nam khi tham gia vào hoạt động được phục vụ trong quân ngũ thì cần phải chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bởi vì Nhà nước ta định hướng theo xã hội chủ nghĩa và hoạt động dựa trên đường lối của Đảng chỉ đào. Cũng là vì Nhà nước ta là nước có một Đảng duy nhất và hoạt động theo sự chỉ đạo của Đảng.

– Ba là, công dân được gọi để được phục vụ trong quân ngũ thì cần phải đảm bảo đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định. Bởi vì những công dân này sẽ là lực lượng nòng cốt của nhân dân để bảo vệ nhân dân thì cần phải có sức khỏe đảm bảo để tham gia huấn luyện và có sức khở thật tốt để sẵn sàng chiến đấu khi Tổ quốc cần.

– Bốn là, đối với tình hình hiện nay trong thời buổi công nghệ 4.0 ngày càng phát triển thì những vũ khí trang thiết bị trong quân đội cũng được trang bị những vũ khí tối tân nhất nên cũng cần những công dân tham gia nghĩa vụ quân sự phải có trình độ văn hóa phù hợp có có thể thực hiện được các hoạt động và sử dụng thành thạo những loại máy móc này..

Ngoài việc quy định tại Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì bên cạnh đó các nhà làm luật đã đưa thêm nội dung chi tiết về vấn đề công dân được gọi nhập ngũ phải tuân thủ các điều kiện như thế nào và được quy định theo Điều 4 Thông tư 148/2018 – TT– BQP Quy định về Tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

Thứ nhất, Về tuổi đời:

– Công dân đủ điều kiện về tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi thì mới được tham gia nhập ngũ.

– Công dân nam đủ điều kiện sẽ được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Thứ hai, Về tiêu chuẩn chính trị:

– Thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

– Đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.

Thứ ba, Về tiêu chuẩn sức khoẻ:

– Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

– Đối với các đơn vị quy định về cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thì sẽ thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt  hoặc là đối với những công dân đucợ xác nhận là nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS và đã được công nhận.

Thứ tư, Về tiêu chuẩn văn hóa:

– Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

– Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 ngươi thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Như vậy, từ các nội dung được nêu ra ở trên nếu bạn đủ các điều kiện tuyển quân về tuổi đời, về tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe và tiêu chuẩn văn hóa bạn sẽ thuộc đối tượng gọi nhập ngũ theo như quy định của pháp luật hiện hành.

2. Gầy quá hoặc thấp quá có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Tóm tắt câu hỏi:

Em có đi khám nghĩa vụ quân sự đợt 1 ở xã, đạt chiều cao 1m55 nặng 35 kg. Theo như em được biết thì đây là sức khỏe loại 4. Nhưng xã vẫn gọi em đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vậy cho em hỏi điều này là có đúng không? Nếu xã làm sai thì cho em hỏi em nên phải làm gì ạ? Em xin cảm ơn?

Luật sư tư vấn:

– Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định về tiêu chuẩn phân loại theo thể lực như sau:

I. TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI THEO THỂ LỰC (Bảng số 1)

LOẠI
SỨC KHỎE
NAM NỮ
Cao đứng (cm) Cân nặng (kg) Vòng ngực (cm) Cao đứng (cm) Cân nặng (kg)
1 ³ 163 ³ 51 ³ 81 ³ 154 ³ 48
2 160-162 47-50 78-80 152-153 44-47
3 157-159 43-46 75-77 150-151 42-43
4 155-156 41-42 73-74 148-149 40-41
5 153-154 40 71-72 147 38-39
6 £ 152 £ 39 £ 70 £ 146 £ 37

Các trường hợp quá béo hoặc quá gầy sẽ xem xét đến chỉ số BMI (xem phần chú dẫn khám tuyển).

– Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

“3. Tiêu chuẩn sức khoẻ:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS”.

Trường hợp quá cao hoặc quá gầy sẽ xem xét đến chỉ số BMI (xem phần chú dẫn khám tuyển). Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn cao 1m55 và nặng 35kg nên bạn thuộc trường hợp quá gầy do đó cần xem xét chỉ số BMI của bạn.

Theo phần IV phụ lục 01Thông tư liên tịch16/2016/TTLT-BYT-BQP Thông tư liên tịch quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự Chú dẫn về khám tuyển hướng dẫn khám thể lực

– Chỉ số BMI (Body Mass Index) là chỉ số khối cơ thể đánh giá mối tương quan giữa chiều cao và cân nặng:

BMI = Cân nặng (kg)/ {Chiều cao (m)}2

Chỉ số BMI được xem xét trong trường hợp đủ tiêu chuẩn về thể lực, nhưng có sự mất cân đối giữa chiều cao và cân nặng: không nhận những trường hợp có chỉ số BMI ≥ 30.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn cao 1m55 và nặng 35kg vậy chỉ số BMI của bạn là: BMI= Cân nặng(kg)/(chiều cao x chiều cao(m)) = 35/(1.55 x 1.55)= 14,57

Trường hợp của bạn sự mất cân đối giữa chiều cao và cân nặng chỉ số BMI = 14,57

Như vậy, để được tham gia nghĩa vụ quân sự thì công dân tham gia nghĩa vụ quân sự phải đạt sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu trong trường hợp của bạn thuộc sức khỏe loại 4 theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư liên tịch số 16/2016/TTL– BYT– BQP thì sẽ không đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự. Nếu  bạn có căn cứ chứng minh được em bạn không đủ sức khỏe để đi nghĩa vụ quân sự  thì gia đình bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện hoặc Ban chỉ huy quân sự cấp huyện. Hội đồng quân sự huyện có trách nhiệm xem xét và đề nghị Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh tổ chức khám lại nếu cần thiết.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button