Phương Trình Hoá Học Lớp 10

FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3

FeBr3 + 3Ag(NO3) = 3AgBr + Fe(NO3)3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

FeBr3 | Sắt(III) tribromua | lỏng + Ag(NO3) | Bạc nitrat | lỏng = AgBr | bạc bromua | rắn + Fe(NO3)3 | Sắt(III) nitrat | lỏng, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3
   • Điều kiện phản ứng để FeBr3 (Sắt(III) tribromua) tác dụng Ag(NO3) (Bạc nitrat) là gì ?
   • Làm cách nào để FeBr3 (Sắt(III) tribromua) tác dụng Ag(NO3) (Bạc nitrat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3
   • Phản ứng trao đổi là gì ?
   • Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng trao đổi   Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Cách viết phương trình đã cân bằng

FeBr3 + 3Ag(NO3) 3AgBr + Fe(NO3)3
Sắt(III) tribromua Bạc nitrat bạc bromua Sắt(III) nitrat
Silver(I) nitrate, Silver nitrate Iron(III) nitrate
(lỏng) (lỏng) (rắn) (lỏng)
(nâu đỏ) (không màu) (vàng nhạt) (nâu đỏ)
Muối Muối Muối
296 170 188 242

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3

FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3 là Phản ứng trao đổi, FeBr3 (Sắt(III) tribromua) phản ứng với Ag(NO3) (Bạc nitrat) để tạo ra AgBr (bạc bromua), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để FeBr3 (Sắt(III) tribromua) tác dụng Ag(NO3) (Bạc nitrat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để FeBr3 (Sắt(III) tribromua) tác dụng Ag(NO3) (Bạc nitrat)?

Nhỏ từ từ dung dịch FeBr3 vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là FeBr3 (Sắt(III) tribromua) tác dụng Ag(NO3) (Bạc nitrat) và tạo ra chất AgBr (bạc bromua), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3 là gì ?

Xuất hiện kết tủa vàng nhạt.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ FeBr3 Ra AgBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ FeBr3 (Sắt(III) tribromua) ra AgBr (bạc bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ FeBr3 (Sắt(III) tribromua) ra AgBr (bạc bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ FeBr3 Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ FeBr3 (Sắt(III) tribromua) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ FeBr3 (Sắt(III) tribromua) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag(NO3) Ra AgBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ag(NO3) (Bạc nitrat) ra AgBr (bạc bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ag(NO3) (Bạc nitrat) ra AgBr (bạc bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ Ag(NO3) Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ag(NO3) (Bạc nitrat) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ag(NO3) (Bạc nitrat) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình FeBr3 + 3Ag(NO3) → 3AgBr + Fe(NO3)3

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem tất cả phương trình Phản ứng trao đổi

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem tất cả phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button