Tổng Hợp

Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch là mẫu đơn được lập ra khi hướng dẫn viên muốn đổi, cấp lại hoặc cấp mới thẻ hướng dẫn viên khi thẻ bị hư hỏng hoặc mất.

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

This post: Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–
… … …, ngày … …tháng… …năm… ….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch …….(1)…….

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…….

– Họ và tên (chữ in hoa):…………………………………………………………………………….

– Ngày sinh: ……../……../…….. – Giới tính: Nam ……………….. Nữ………………….

– Dân tộc:……………………….. – Tôn giáo: ……………………………………………………

– Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ………………..

– Nơi cấp:…………………………………… – Ngày cấp:…………………………………….

– Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:……………………………………………………………………….

– Trình độ ngoại ngữ (đối với người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế): ……..

………………………………………………………………………………………………………………….

.- Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ………………………………………. – Email:…………………………………………

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố……….. thẩm định và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch …….(1)….. cho tôi.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button