Tổng Hợp

Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo
Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo được ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn tại đây.

TÊN ĐƠN VỊ
——-

This post: Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /Ký hiệu tên đơn vị

……1……., ngày….. tháng…. năm 20….

ĐƠN ĐĂNG KÝ
Xác nhận nội dung quảng cáo

Kính gửi: 2 ………………………………………………….

1. Tên đơn vị đăng ký xác nhận: …………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………..….. Fax: ……………………………………….

Đề nghị đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với:

STT

Tên sản phẩm

Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản công sản phẩm

Ngày tiếp nhận đăng ký bản công bố

Phương tiện quảng cáo: ……………………………………………………………………………

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu: …………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung khi đã được xác nhận.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo./.

Giám đốc hoặc đại din hợp pháp của đơn vị
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Đóng dấu

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button