Giáo dục

Đoạn văn tiếng Anh viết về chuyến du lịch (Từ vựng + 23 mẫu)

Kể về chuyến đi du lịch bằng tiếng Anh dưới đây không chỉ giúp các em học sinh có thêm những ý tưởng hay cho bài viết của mình mà còn nâng cao hiểu biết về các địa điểm du lịch.

Viết đoạn văn tiếng Anh kể về chuyến du lịch là một trong những chủ đề rất hay dành cho trình độ tiếng Anh cơ bản, giúp giáo viên kiểm tra được vốn từ vựng cũng như trình độ ngữ pháp của học sinh. Để viết được đoạn văn về chuyến du lịch bằng tiếng Anh các bạn cần nêu được địa điểm, thời gian, các hoạt động, các món ăn, những ấn tượng của mình về chuyến đi. Vậy dưới đây là 23 đoạn văn tiếng Anh kể về chuyến đi du lịch, mời các bạn cùng đón đọc.

This post: Đoạn văn tiếng Anh viết về chuyến du lịch (Từ vựng + 23 mẫu)

Từ vựng tiếng Anh về du lịch

Từ vựng tiếng Anh về du lịch đường bộ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Ví dụ
bicycle (n) /ˈbʌɪsɪk(ə)l/ xe đạp e.g. One of the best ways to see the countryside is to ride a bicycle.
bike (n) /bʌɪk/ xe đạp/xe máy e.g. We rode a bike from shop to shop.
bus (n) /bʌs/ xe buýt e.g. You can catch a bus for Seattle at the bus station.
bus station (n) /bʌs ˈsteɪʃ(ə)n/ trạm xe buýt e.g. The bus station is three blocks from here.
car (n) /kɑː/ xe hơi e.g. You might want to rent a car when you go on vacation.
lane (n) /leɪn/ làn đường e.g. Make sure to get into the left lane when you want to pass.
motorcycle (n) /ˈməʊtəsʌɪk(ə)l/ xe máy e.g. Riding a motorcycle can be fun and exciting, but it’s also dangerous.
freeway (n) /ˈfriːweɪ/ đường cao tốc e.g. We’ll have to take the freeway to Los Angeles.
highway (n) /ˈhʌɪweɪ/ xa lộ e.g. The highway between the two cities is quite lovely.
rail (n) /reɪl/ đường sắt e.g. Have you ever traveled by rail?
go by rail (v) /ɡəʊ bai reɪl/ đi bằng đường sắt e.g. Going by rail offers the opportunity to get up and walk around as you travel.
railway (n) /ˈreɪlweɪ/ đường xe lửa e.g. The railway station is down this street.
road (n) /rəʊd/ con đường e.g. There are three roads to Denver.
main road (n) /meɪn rəʊd/ con đường chính e.g. Take the main road into town and turn left at 5th Street.
taxi (n) /ˈtaksi/ xe taxi e.g. I got in a taxi and went to the train station.
traffic (n) /ˈtrafɪk/ giao thông e.g. There’s a lot of traffic today on the road!
train (n) /treɪn/ xe lửa e.g. I like riding on trains. It’s a very relaxing way to travel.
tube (n) /tjuːb/ xe buýt e.g. You can take the tube in London.
underground (n) /ʌndəˈɡraʊnd/ dưới lòng đất e.g. You can take the underground in many cities throughout Europe.
subway (n) /ˈsʌbweɪ/ xe điện ngầm e.g. You can take the subway in New York.

Từ vựng về du lịch trên biển

Từ vựng Phiên âm Nghĩa Ví dụ
boat (n) /bəʊt/ thuyền e.g. Have you ever piloted a boat?
cruise (n) /kruːz/ tàu e.g. We will stop at three destinations during our cruise through the Mediterranean.
cruise ship (n) /kruːz ʃɪp/ tàu du lịch e.g. It’s the most elegant cruise ship in the world!
ferry (n) /ˈfɛri/ phà e.g. Ferries allow passengers to take their cars with them to their destination.
ocean (n) /ˈəʊʃ(ə)n/ đại dương e.g. The Atlantic Ocean takes four days to cross.
port (n) /pɔːt/ cảng e.g. There are all kinds of commercial ships in the port.
sailboat (n) /ˈseɪlbəʊt/ thuyền buồm e.g. The sailboat requires nothing but the wind..
sea (n) /siː/ biển e.g. The sea is very calm today.
set sail (v) /siː seɪl/ đặt buồm e.g. We set sail for the exotic island.
ship (n) /ʃɪp/ tàu, thuyền e.g. Have you ever been a passenger on a ship?
voyage (n) /ˈvɔɪɪdʒ/ hành trình e.g. The voyage to the Bahamas took three days

Đoạn hội thoại bằng tiếng Anh về du lịch

Hương: Today’s weather is so beautiful.
Thời tiết hôm nay thật đẹp.

Mai: I think we should go to the beach.
Tớ nghĩ chúng ta nên đi biển.

Hương: What a great idea. But I don’t have anything to go.
Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng tớ chưa có đồ đi ơi.

Mai: No problem. We will now together prepare items for the trip
Không vấn đề. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị đồ cho chuyến di

Hương: Chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại phía trước nhé!
Chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại phía trước nhé!

Mai: I find this set very suitable for you.
Tớ thấy bộ này rất hợp với cậu.

Hương: Oh. Then I will buy this set.
Ồ. Vậy tớ sẽ mua bộ này.

Mai: I told my dad to send someone to pick us up.
Oh! My car is here. Let’s go!
Tớ đã nói với bố tớ cho người đến đón chúng ta rồi.
Ồ! Xe nhà tớ đến rồi. Chúng ta đi thôi!

Hương: How much longer do we arrive?
Mất bao bao nữa thì chúng ta đến nơi?

Mai: It isn’t long. About 1 hour
Không lâu lắm đâu. Khoảng 1 tiếng thôi

Hương: I see the beach over there. It looks so beautiful.
Tớ nhìn thấy bãi biển ở phía xa kia rồi. Trông thật đẹp.

Mai: We’ll put our stuff in our room and go to the beach to play.
Chúng ta sẽ cất đồ lên phòng rồi đi ra biển chơi nhé.

Hương: Are you hungry? Let’s go eat something!
Cậu có đói không? CHúng mình đi ăn gì đó nhé!

Mai: It’s fine. There is a very delicious crab vermicelli restaurant
Cũng được thôi. Ở đây có nhà hàng bún riêu cua rất ngon

Hương: I also love crab vermicelli! Let’s go!
Tớ cũng rất thích bún riêu cua! Cùng đi nào!

Kể về chuyến đi du lịch bằng tiếng Anh ngắn

Tiếng Anh

If it comes to a place that I like the most, it is Hanoi. I went to Hanoi last year. I am here with my family. We came here in the autumn so the atmosphere was quite pleasant. I really like the view of the quiet streets with falling yellow leaves of Hanoi. It reminds me of poems about Hanoi that I have been studying. But seeing it with my own eyes was able to feel its full beauty. We stayed at a hotel in the heart of Hanoi. I went for a walk with my mother. Great if you wake up early, take a walk around Hoan Kiem Lake and then enjoy coffee at a roadside shop. I must admit that the coffee in Hanoi is very delicious. Everything in Hanoi is available. What I like most is probably the people of this place. Everyone is very friendly and kind. Their warmth and kindness make me feel this place is extremely familiar. My family decided to visit famous places in Hanoi. First we visited Uncle Ho’s mausoleum. This place is very dignified. Then we stopped by West Lake to eat Trang Tien ice cream. In the evening, go back to the pedestrian street at Hoan Kiem Lake and visit the Cathedral. In Hanoi there are many delicious dishes but I cannot try them all. If I visit Hanoi another time I will enjoy more of its scenery.

Tiếng Việt

Nếu nói đến một địa điểm mà tôi thích nhất thì đó chính là Hà Nội. Tôi từng đến Hà Nội vào năm ngoái. Tôi đến đây cùng với gia đình của tôi. Chúng tôi đến đây là vào mùa thu nên không khí khá dễ chịu. Tôi rất thích khung cảnh những cung đường yên ả có lá vàng rơi của Hà Nội. Nó làm tôi nhớ đến những bài thơ về Hà Nội mà tôi đã từng được học. Nhưng tận mắt chứng kiến tôi mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Chúng tôi ở tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Hà Nội. Tôi cùng mẹ mình đi dạo phố. Thật tuyệt vời nếu bạn thức dậy sớm, đi dạo một vòng Hồ Gươm và sau đó thưởng thức cà phê tại một quán ven đường. Tôi phải công nhận là cà phê ở Hà Nội rất ngon. Ở Hà Nội cái gì cũng có cả. Điều tôi thích nhất có lẽ là con người của nơi đây. Mọi người rất thân thiện và tốt bụng. Sự niềm nở và ân cần của họ khiến tôi cảm thân nơi này vô cùng thân thuộc. Gia đình tôi quyết định đi thăm những địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội. Đầu tiên chúng tôi đến thăm lăng Bác. Nơi này rất trang nghiêm. Sau đó chúng tôi ghé qua hồ Tây ăn kem Tràng Tiền. Đến chiều tối thì quay về phố đi bộ tại Hồ Gươm và đến thăm nhà thờ Lớn. Ở Hà Nội có rất nhiều món ăn ngon nhưng tôi không thể thử hết chúng được. Nếu có lần khác ghé thăm Hà Nội tôi sẽ thưởng thức nhiều phong cảnh của nơi này hơn nữa.

Kể về chuyến đi du lịch bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

If you are a Vietnamese then it’s a pity when you haven’t been to Halong Bay once in your life. Last year I went on a trip to Ha Long with my family. To make the trip more interesting, my dad drove a family car himself to bring everyone here. It was a beautiful day. The blue sky and white clouds made me even more nervous. We sat in the car and sang songs together. Half a day, we arrived. We rent a room at Muong Thanh hotel. This is a 5 star hotel so the service is extremely good. The staff here welcomed us very enthusiastically. We rent two rooms. A room for my parents and a room for me and my brother. Our room has full TV, air conditioner, refrigerator, … very comfortable. After checking in, we went out to enjoy a bit of the sea breeze. The air here is very fresh and cool. We rented a tram to take a tour of the place. Ha Long’s scenery made us all in awe. Looking back from a distance, Ha Long is like a majestic picture. There are many islands and caves here. There are Dau Go cave, Thien Cung cave, Trong Mai island … and rich vegetation. Together we watched the long sand beaches and ships peeked out in the distance. We passed the shops that were sparkling with lights. When we were tired, we returned to the hotel for dinner and rest to prepare for the next day with exciting experiences. The next morning I got up early to catch the dawn. Today my brother and I had fun at the water park playing adventure. My trip to Ha Long was very fun and enjoyable. We have a lot of commemorative photos here. I will be back here this summer.

Tiếng Việt

Nếu bạn là một người Việt nam thì thật đáng tiếc nếu bạn chưa đến Vịnh Hạ Long một lần trong đời. Năm ngoái tôi đã có một chuyến du lịch đến Hạ Long cùng với gia đình của mình. Để chuyến đi thêm phần thú vị bố tôi đã tự mình lái xe ô tô gia đình đưa mọi người đến đây. Hôm đó là một ngày đẹp trời. Bầu trời xanh mướt cùng với những đám mây trắng khiến tôi càng thêm hồi hộp. Chúng tôi ngồi trên xe và cùng nhau ca hát. Đi một nửa ngày trời thì chúng tôi cũng đến nơi. Chúng tôi thuê phòng tại khách sạn Mường Thanh. Đây là khách sạn 5 sao nên dịch vụ vô cùng tốt. Nhân viên tại đây đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình. Chúng tôi thue hai phòng. Một phòng dành cho bố mẹ tôi và một phòng dành cho tôi và anh trai. Phòng của chúng tôi có đầy đủ TV, điều hòa, tủ lạnh,…rất tiện nghi. Sau khi nhận phòng chúng tôi cùng nhau ra ngoài thưởng thức một chút gió biển. Không khí ở đây rất trong lành và mát mẻ. Chúng tôi thuê một chiếc xe điện để đi tham quan một vòng nơi này. Cảnh vật của Hạ Long khiến cho chúng tôi đều trầm trồ. Từ xa nhìn lại, Hạ Long như một bức tranh hùng vĩ. Ở đây có rất nhiều đảo và hang động. Có động Đầu Gỗ, động Thiên Cung, hòn Trống Mái,…và thảm thực vật phong phú. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn những bãi cát dài và những con tàu đang lấp ló ngoài xa. Chúng tôi đi qua những cửa hàng lung linh ánh đèn. Khi đã thấm mệt, chúng tôi cùng trở lại khách sạn ăn tối và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau với những trải nghiệm thú vị. Sáng hôm sau tôi dậy sớm để đón bình minh. Ngày hôm nay tôi và anh trai của tôi vui chơi ở công viên nước với những trò mạo hiểm. Chuyến du lịch đến Hạ Long của tôi rất vui và thú vị. Chúng tôi có rất nhiều ảnh kỷ niệm ở đây. Tôi sẽ trở lại đây vào mùa hè năm nay.

Kể về chuyến du lịch bằng tiếng Anh ngắn

Tiếng Anh

I have been traveling to many different places, but the one I miss most was when I was traveling in Da Lat. I am extremely excited. On arrival, my father and I were picked up by a relative of my family. We will stay at their house. Early in the morning, my father and I went to eat noodle soup. After we ate it, we went to the houses of a few acquaintances before we started visiting this place. I have been able to visit La An, Love Valley, Absolutely Tinh Coc, … Da Lat is really beautiful. Gentle beauty like a girl. The cool air here makes me extremely excited. Usually people come here with their lovers but being with my dad is also a great experience for me. Dad took me very nice pictures. In the afternoon, Dad and I went to a strawberry garden together. Here the berries are still on the tree and we will pick them. Looking at the juicy red strawberries I just wanted to eat it right away. If you come to Da Lat, you cannot miss the night market here. The market scene with different colored lights will make you overwhelmed. The reason I always remember this trip is because while out at the night market I got lost. Because there were so many people, my dad and I couldn’t find each other. It took him 30 minutes for Dad to find me. Whenever he had time, he would take me to Dalat to play. I love Dalat very much.

Tiếng Việt

Tôi từng được đi du lịch ở nhiều nơi khác nhau nhưng chuyến du lịch mà tôi nhớ nhất đó là khi tôi đi du lịch ở Đà Lạt. Tôi vô cùng háo hức. Khi đến nơi, bố và tôi được một người họ hàng của gia đình tôi đến đón. Chúng tôi sẽ ở nhà của họ.Sáng sớm, tôi cùng bố của tôi đi ăn bún bò. Sau khi đã ăn nó, chúng tôi đến nhà một vài người quen sau đó mới bắt đầu đi thăm quan nơi này. Tôi được đến thăm La An, Thung lũng Tình Yêu, Tuyệt Tình Cốc,…Đà lạt thật sự rất đẹp. Nét đẹp dịu dàng như người thiếu nữ. Không khí mát mẻ ở đây khiến tôi vô cùng thích thú. Thường thì mọi người hay đến đây cùng với người yêu nhưng đi cùng với bố cũng là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Bố chụp cho tôi những bức ảnh vô cùng đẹp. Buổi chiều tôi và bố cùng đến một vườn dâu tây. Ở đây trái dâu vẫn còn trên cây và chúng tôi sẽ hái chúng. Nhìn những trái dâu đỏ mọng tôi chỉ muốn ăn ngay lập tức. Nếu bạn đến Đà Lạt thì bạn không thể bỏ qua chợ đêm ở đây. Khung cảnh chợ với những chiếc đèn màu sắc khác nhau sẽ khiến bạn choáng ngợp. Lí do mà tôi luôn nhớ về chuyến du lịch này đó là vì trong khi đi chơi ở chợ đêm tôi đã bị lạc. Vì quá đông người nên tôi và bố đã không tìm thấy nhau. Phải mất 30p để bố có thể tìm thấy tôi. Mỗi khi có thời gian bố sẽ lại đưa tôi đến Đà Lạt chơi. Tôi rất yêu Đà Lạt.

Đoạn văn viết về chuyến du lịch Nha Trang

Tiếng Anh

Nha Trang is one of the most beautiful coastal cities in Vietnam. The last time I came here was 1 year ago. Nha Trang is located in Khanh Hoa province. It takes 3 hours to get there by car from my house. It was a sunny day and my brother drove everyone along. We arrived in Nha Trang at 5pm. This place was wonderful. The scenery here makes me feel peaceful and gentle. Waves of waves, gentle sea breezes, long stretch of white sand and clear blue sea water. All of these were looking to paint a picture of a beautiful landscape. We stayed there 2 days and 3 nights. We rented rooms in a five-star hotel. Everything here is very comfortable. The cleanliness I like best in this hotel is the cleanliness. We have 4 people so we rented out 2 rooms. My dad and brother stay in one room. Me and my mother stay in one room. Every morning I get up early to go for a walk and watch the sunrise. After that, I will return to the hotel to have breakfast with everyone. Then we went to visit the small islands here. There are Tre Island, Monkey Island, and Yen Island. After going all over the islands we visited the Ponaga Cham Tower. The special architecture of the Cham structure has created this place. My family sunbathe together on the white sand beach and together enjoy glasses of fragrant coconut water. My brother and I play together in the sea water. With a beautiful beach, this place has a lot of tourists. If I have time I would love to be able to come back here again.

Tiếng Việt

Nha Trang là một trong những thành phố biển đẹp nhất tại Việt Nam. Lần gần nhất tôi đến đây là vào 1 năm trước. Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa. Từ nhà tôi đi đến đó mất 3 tiếng đi ô tô. Hôm đó là một ngày nắng đẹp và anh Trai tôi đã lái xe chở mọi người cùng đi. Chúng tôi đến Nha Trang vào lúc 5h chiều.Nơi này thật tuyệt vời. Cảnh vật nơi đây tạo cho tôi cảm giác yên bình, nhẹ nhàng. Sóng biển lăn tăn, gió biển nhè nhẹ, bãi cát trắng trải dài và nước biển trong xanh. Tất cả những đang muốn vẽ nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Chúng tôi ở đó 2 ngày 3 đêm. Chúng tôi thuê phòng tại một khách sạn năm sao. Mọi thứ ở đây đều rất tiện nghi. Tôi thích nhất ở khách sạn này đó là sự sạch sẽ. Chúng tôi có 4 người nên đã thuê 2 phòng. Bố và anh trai tôi ở một phòng. Tôi và mẹ của tôi ở một phòng. Mỗi buổi sáng tôi đều dậy sớm để đi dạo và ngắm bình minh. Sau đó tôi sẽ trở về khách sạn để cùng ăn sáng với mọi người. Sau đó chúng tôi đi thăm những hòn đảo nhỏ ở đây. Ở đây có Hòn Tre, Hòn Khỉ, Hòn Yến. Khi đã đi hết các đảo chúng tôi đến thăm Tháp Chàm Ponaga. Kiến trúc đặc biệt theo cấu trúc Chàm đã tạo nên nét đặc sắc của nơi này. Gia đình tôi cùng nhau tắm nắng trên bãi cát trắng và cùng nhau thưởng thức những li nước dừa thơm mát. Tôi và anh trai cùng chơi đùa trong nước biển. Với bãi biển đẹp mà nơi đây có rất nhiều khách du lịch. Nếu có thời gian tôi rất mong có thể quay trở lại đây một lần nữa.

Đoạn văn viết về chuyến du lịch Phú Quốc

Tiếng Anh

Last summer I had the opportunity to go to Phu Quoc. This is one of the great tourist destinations that I have been to. Phu Quoc is an island district. There are large islands here and many other small islands. I departed for Phu Quoc by plane. I booked a room at a hotel near the sea. Here I can watch the sunrise. The climate here is cool. The air is very fresh. I swim with my friends. Phu Quoc has many different beaches. If you have time, you can experience each place. The clear blue sea and fine sand are the attraction of Phu Quoc, not everywhere. There are many places to check in here. I took a lot of photos to make memories. Phu Quoc fish sauce is one of the specialties that many tourists buy as gifts for relatives and friends. Because my time was limited, I stayed in Phu Quoc not long. I think I’ll be back here this summer.

Tiếng Việt

Mùa hè năm ngoái tôi có dịp đến Phú Quốc. Đây là một trong những địa điểm du lịch tuyệt vời mà tôi từng đến. Phú Quốc là một huyện đảo. Ở đây có đảo lớn và nhiều đảo nhỏ khác. Tôi khởi hành đến phú quốc bằng máy bay. Tôi đặt phòng tại một khách sạn gần biển. Ở đây tôi có thể ngắm mặt trời mọc. Khí hậu ở đây mát mẻ. Không khí rất trong lành. Tôi cùng bạn bè tắm biển. Ở Phú Quốc có nhiều bãi tắm khác nhau. Nếu các bạn có thời gian thì có thể trải nghiệm từng nơi. Nước biển trong xanh cùng bờ cát mịn là điều thu hút của Phú Quốc không phải ở đâu cũng có được. Ở đây có rất nhiều địa điểm để check in. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh để làm kỉ niệm. Nước mắm Phú Quốc là một trong những món đặc sản rất nhiều du khách mua về làm quà cho người thân và bạn bè. Vì thời gian có hạn nên tôi ở lại Phú Quốc không lâu. Tôi nghĩ mình sẽ quay trở lại đây vào mùa hè năm nay.

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch ở Hồ Chí Minh

Tiếng Anh 

People often say that Ho Chi Minh City is just a place to develop a career, and very few people choose HCM as a tourist destination. And I also think so, I think HCM is dusty and not suitable for travel. However, my family is in the countryside and has never had a chance to go to Ho Chi Minh City. So last Mid-Autumn Festival, my family chose Ho Chi Minh city as a destination to travel. We chose the Mid-Autumn Festival to visit because there are many places which decorate Mid-Autumn such as Lantern street, Starlight Bridge, Dam Sen Park, city children’s house. In addition to the above places, we also went to the city post office, the city theater and visited the tallest building in Vietnam Landmark 81. After this outing, I feel HCM is a pretty interesting tourist destination

Tiếng Việt

Người ta nói, TP HCM chỉ là nơi để để phát triển sự nghiệp, và rất ít ai lại chọn HCM là địa điểm du lịch cả. Và tôi cũng nghĩ vậy, tôi nghĩ HCM nhiều bụi bặm và cũng không thích hợp để đi du lịch. Tuy nhiên, gia đình tôi ở nông thôn và chưa có dịp đi HCM lần nào. Vậy nên Tết Trung Thu vừa qua, cả gia đình tôi đã chọn HCM là nơi để đi chơi. Chúng tôi lựa chọn dịp Tết trung thu để tham quan vì ở đây có nhiều địa điểm trang trí Trung thu khá hoành tráng như là phố lồng đèn, cầu ánh sao, đầm sen, nhà thiếu nhi thành phố. Ngoài những địa điểm trên thì chúng tôi cũng đã đến bưu điện thành phố, nhà hát thành phố và tham quan tòa nhà cao nhất Việt Nam là Landmark 81. Sau chuyến đi chơi này, tôi cảm thấy HCM là một địa điểm du lịch khá thú vị.

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch ở Nghệ An

Tiếng Anh

Last summer, I went to Cua lo with my family. We went there by car, it is very far from my house, it is about 400 km, so we were very tired, but at one we felt better when we saw the sea. Cua lo beach is really interesting, the beach is very large, flat, and it has a lot of sand. Waves are very strong, you will be very excited when you play with it. There are a lot of beauty spots, and good seafood there. We stayed in Binh Minh hotel. It was a very nice and comfortable hotel, it’s also rather near the sea. The weather was hot and sunny all day. The sea was cool and clear, because it was very windy in the afternoon. We went swimming twice a day. My children was excited about it. The food was extremely delicious but not very expensive. We took a lot of Photograps of the sea, bought a lot of seafood especially octopus and some sea present for our relatives. After a week in Cua lo beach we felt happy and stronger. We hope to go there again.

Tiếng Việt

Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi đến Cửa Lò với gia đình tôi. Chúng tôi đã đến đó bằng xe hơi, nơi ssó cách nhà chúng tôi khoảng 400 km, nó khá xa khiến chúng tôi rất mệt mỏi, tuy nhiên khi nhìn thấy biển, mọi sự mệt mỏi tan biển. Kỳ nghỉ ở bãi biển Cửa Lò thực sự rất thú vị, bãi biển là rất lớn, bằng phẳng, và nó có rất nhiều cát. Sóng rất mạnh, bạn sẽ rất vui khi được đùa nghịch với những làn sóng. Hiện có rất nhiều danh lam thắng cảnh, và hải sản ở đó vô cùng ngon. Chúng tôi ở khách sạn Bình Minh. Đó là một khách sạn rất tốt và thoải mái, nó cũng khá gần biển. Của thời tiết nắng nóng cả ngày. Biển rất mất, bởi vì nó là rất nhiều gió vào buổi chiều. Chúng tôi đã đi bơi hai lần một ngày. Các con tôi đã rất vui về việc đó. Các thực phẩm rất ngon nhưng không hề đắt đỏ. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh về biển, đã mua rất nhiều hải sản đặc biệt là cá mực. Sau một tuần tại bãi biển Cửa Lò, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và sảng khoái hơn. Chúng tôi hy vọng sẽ đi đến đó một lần nữa

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch ở Ý

Tiếng Anh 

Some years ago, my husband and I travelled through a small town in Italy near the Alps. We had not prepared ourselves with even a passing knowledge of the language. Young people in jovial spirits walked beside us, many with colorful scarves around their necks for warmth. One girl snacked on olives from a glass jar while another sipped wine from a bottle as we would sip Coca Cola. We ambled through a cobbled street lined with shops and searched for gift ideas to bring back to our sons. Entering a small shop which offered sports apparel, the language barrier hit us squarely. Using gestures and minimal English, I tried to communicate our wishes. The savvy shop keeper immediately lead us outside and grabbed several young boys, all the while expounding to them in Italian our predicament. With raised eyebrows she questioned if this child was similar in size to our sons. Returning to her shop, the good-natured boys served as mannequins for several soccer shirts until we made our selection. We bought two shirts as the boys smiled, waved and returned to the street. To this day, our now 40-year old son remembers the shirt emblazoned with the name of an English soccer team for which he has become an ardent fan.

Tiếng Việt 

Cách đây vài năm, chồng tôi và tôi đã đi qua một thị trấn nhỏ ở Ý gần dãy núi Alps. Chúng tôi đã không chuẩn bị gì cả, kẻ cả là một chút kiến thức về ngôn ngữ. Những người trẻ tuổi với vui vẻ đi bên cạnh chúng tôi, nhiều người quấn những chiếc khăn đầy màu sắc xung quanh cổ để giữ ấm. Một cô gái đang ăn ô liu trong một lọ thủy tinh trong khi nhấm nháp rượu vang bằng chai như cách chúng ta đang nhâm nhi lon Coca Cola vậy. Chúng tôi đi thong thả qua một con đường rải sỏi các cửa hàng và tìm kiếm những món quà tặng nhỏ để mang về cho con trai của chúng tôi. Bước vào một cửa hàng nhỏ bên đường, trong đó có rất nhiều trang phục thể thao, các rào cản ngôn ngữ đã làm chúng tôi gặp nhiều bất lợi. Sử dụng cử chỉ và vốn tiếng Anh tối thiểu , tôi đã cố gắng để giao tiếp và nói cho hộ biết mong muốn của tôi. Các chủ cửa hàng hiểu ngay lập tức dẫn chúng tôi ra ngoài và tìm một vài chàng trai trẻ, và cố nói cho anh ấy về những vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải. Chúng tôi tìm thấy một cậu bé có cùng cỡ với con trai chúng tôi, sau đó, chúng tôi quai lại của hàng. Chàng trai tốt bụng đã gợi ý cho chúng tôi rất nhiều áo thể thao để chúng tôi có thể lựa chọn thoải mái. Chúng tôi đã mua hai chiếc áo và mỉn cười ra khỏi của tiệm, hai chàng trai vẫy tay chào chúng tôi cho đến khi bóng họ khuất dần ngoài đường phố. Cho đến tận hôm nay, khi con trai nay tôi đã 40 tuổi, chúng tôi vẫn còn giữ chiếc áo có in tên của một đội bóng đá Anh mà cậu bé yêu thích nhất.

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch ở Lâm Đồng

Tiếng Anh

Amidst the immense mountains and forests of Lam Dong province, Dalat, a beautiful town, captivates all those who have been there once. I am one of those. Dalat is often called the City of Eternal Spring. Flowers of all colors, with many species, the most numerous of which are orchids. More than anywhere else in Vietnam, Dalat sees flowers vie with one another in blossoming in spring. I used to get up early in the morning on fine days to welcome dawn on the highlands. Opening the windows, I had a breath-taking view of nature, and enjoyed the fragrance of wild flowers carried by the clouds, I felt relieved in my heart. In the late afternoons, I often reserved for visits to the Valley of Love and Sigh Lake covered with quiet pine forests. Twilight on Dalat also brought many pictures and sensations. As a certain poet said, “Dalat is the city of honeymoon, the city of love”. After two week is rest in Dalat, my health improved a lot. I think in the very near future Dalat will be Switzerland in the South-East Asia. The wind rustling through the pine forests, the roar of waterfalls, the chirping of birds and the clatter of horse ‘s hooves…all of these unforgettable memories always remain with me.

Tiếng Việt

Giữa rừng núi trùng điệp của tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt, thành phố xinh đẹp, quyến rũ tất cả những ai đã từng một lần đến nơi này. Tôi là một trong số đó. Đà Lạt được mệnh danh là thành phố của mùa xuân vĩnh cửu. Hoa đủ màu sắc, hoa nhiều chủng loại và nhiều nhất là phong lan. Hơn bất cứ nơi đâu ở Việt Nam, Đà Lạt bốn mùa hoa thi nhau nở, nở rộ nhất là vào mùa xuân. Những ngày đẹp trời, tôi thường dạy sớm để đón bình minh trên cao nguyên. Mở cửa sổ phòng ra, nhắm nhìn bức tranh thiên nhiên ngoạn mục và hít thở mùi hương của những bông hoa rừng do mây chở đến, tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vào những buổi chiều tà, tôi thương dành thời gian cho thung lũng Tình Yêu và hồ Than Thở chìm sâu trong sướn đồi của rừng thông tĩnh mịch. Hoàng hôn Đà Lạt mang đến nhiều vẻ và cảm giác. Nói theo một nhà thơ nào đó, ” Đà Lạy là thành phố của tuần trăng mật, thành phố của tình yêu”. Sau hai tuần nghỉ ở Đà Lạt, sức khỏe tôi tăng lên rõ rệt. Tôi nghĩ trong tương lai không xa, Đà Lạt sẽ là một Thụy Sĩ của vùng Đông Nam châu Á. Tiếng thông reo vi vút, tiếng thác nước, tiếng chim ca, tiếng vó ngựa gõ nhịp đều đều…Tất cả để lại trong tôi những kỉ niệm khó quên.

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch ở Nha trang

Bài viết số 1

Tiếng Anh 

My first visit to Nha Trang, the coastal city, was three years ago. It was a pleasant and memorable trip. Nha Trang, the capital of Khanh Hoa province, has one of the most popular municipal beaches in all of Vietnam. In Nha Trang, nature beauties are so tempting. Waves crashing onto the cliffs; the soft sigh of the sea breeze; clean white sands and turquoise waters; it all makes for a stunning landscapes. On my visit to Nha Trang, I used to get up early each morning to stroll along the beach – a chance to breath in the fresh sea air and enjoy the sunrise across the water. One attraction that captivated me three years ago and still it does is the collection of small offshore islands. Hon Tre is the largest of the islands, and Monkey island is, as the name suggests, the home of hundreds of wild monkeys. Yen island is known for its swifts’ nests. Nha Trang is one of the greatest holiday destination. I hope to have chance to come back.

Tiếng Việt

Lần đầu tiên tôi đến Nha Trang, một thành phố ven biển đầy mê đắm, là vào một ngày hè ba năm trước đây. Đó là một chuyến đi vô cùng thoải mái và đáng nhớ. Nha Trang, là thành phố của tỉnh Khánh Hòa, là một trong những bãi biển đẹp nhất và nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Nha Trang có nét đẹp tự nhiên vô cùng hấp dẫn. Sóng xô vào vách đá; gió biển thổi man mác; bờ cát sạch trắng xóa và nước màu lam; tất cả tạo nên một cảnh quan vô cùng tuyệt đẹp. Trong suốt chuyến đi Nha Trang, mỗi sáng tôi dậy sớm và đi dạo dọc bờ biển – cơ hội để hít thở trong không khí biển trong lành và thưởng ngoạn cảnh mặt trời nhô lên từ mặt nước. Một điểm thú vị đã thu hút tôi từ 3 năm trước đến tận bây giờ đó quần thể hải đảo nhỏ. Hòn Tre là đảo lớn nhất của quần đảo và đảo Khỉ nơi là nhà của hàng trăm con khỉ hoang dã. Đảo Yến nơi tiếng là nơi cư trú của hàng nghìn con chim yến. Nha Trang là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất cho kỳ nghỉ. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội để quay trở lại nơi đó trong dịp gần nhất.

Bài viết số 2

Tiếng Anh

So, the summer is going to near and my family will going to Nha Trang beach. Next to five days prepare luggage, my family presented in the beach. Oh!!! the wind is cold and fantatic, the beach as an endless green carpet, It is so cool. Hotels are high and beatiauful. In the afternoon, dad, me and my brother was swimming in the beach. Water beach is coldly and wonderful. In the near evening, my family been enjoying famous seafood in Nha Trang. In the night, I and my brother went to the park, my parents went in sand near the beach. Next to summer vacations, my family came to my home. But I do not forgot my summer.

Tiếng Việt

Vậy là mùa hè đã đến, gia đình mình sẽ đi biển Nha Trang. Khi đến Nha Trang gia đình tôi sẽ ra bãi biển. Oh!!! gió lạnh và huyền ảo, bãi biển như một tấm thảm xanh bất tận, Thật là mát. Khách sạn cao và đẹp. Vào buổi chiều, bố, tôi và anh trai tôi đã đi bơi ở bãi biển. Bãi biển nước lạnh và tuyệt vời. Đến gần tối, gia đình tôi được thưởng thức hải sản nổi tiếng ở Nha Trang. Buổi tối, tôi và anh trai đi chơi công viên, bố mẹ tôi đi cát gần bãi biển. Chuyến đi du lịch lần này thật thú vị, tôi sẽ không bao giờ quên được.

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch ở Sapa

Bài viết mẫu 1

Tiếng Anh 

My parents gave me a trip to Sapa as a present for my effort in the previous school year and the trip was an unforgettable memory to me. My family got there in the morning when the weather was cool but it began to become warmer at noon and in the afternoon but in the evening, the outside was quite cold and even having snow at night. It was such an amazing experience that I really enjoyed it. We also went sightseeing and the natural beauty here took my breath away. The romantic and peaceful atmosphere with ranges of mountains surrounded by fog soon made a strong impression on me. I also had an opportunity to try seating on a cable car and enjoyed how breathtaking the view was.That was the first time in my life that I could see mountain, forests and waterfalls with my own eyes.The next day, my mom and I spent time going to the market where many of activities took place and I bought some souvenirs as gifts for my close friend. Especially, I was totally surprised at the ability of speaking English of local residents, especially small children. Besides, I also had a chance to try local food such as Sapa Cap Nach Pork, bamboo sticky rice, Tao Meo Wine… Each has its unique flavors that all satisfied my tastes. Finally my family had to say goodbye to Sapa but I still hope to come back here one day in a nearest future.

Tiếng Việt

Bố mẹ đã tặng cho mình một chuyến đi tới Sapa như một món quà với những nỗ lực của mình trong năm học vừa qua và chuyến đi là một kỉ niệm đáng nhớ với mình. Gia đình mình tới đó vào buổi sáng khi trời khá mát mẻ và thời tiết trở nên ấm hơn vào buổi trưa và buổi chiều nhưng đến buổi tối thời tiết bên ngoài khá lạnh và có cả tuyết vào buổi tối. Đó là một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ mà mình đã tận hưởng nó. Chúng tôi đã đi ngắm cảnh và mình đã vô cùng ngạc nhiên với vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. Khung cảnh yên bình và lãng mạn với những dãy núi bao quanh là sương đã để lại ấn tượng mạnh với mình. Mình cũng có cơ hội được ngồi trên cáp treo và tận hưởng vẻ đẹp đến nghẹt thở của khung cảnh nơi đây. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình được tận mắt nhìn thấy núi, rừng và thác nước. Ngày tiếp theo mẹ và mình đã dành thời gian đi chợ nơi có rất nhiều hoạt động diễn ra và mình đã mua đồ lưu niệm để làm quà cho bạn thân. Đặc biệt mình rất ngạc nhiên với khả năng nói tiếng anh của người dân nơi đây, đặc biệt là trẻ em nhỏ. Bên cạnh đó mình cũng có cơ hội được thưởng thức đồ ăn đặc sản nơi đây như là thịt lợn cạp nách sapa, cơm lam và rượu táo mèo…Mỗi món ăn có mùi vị riêng và chúng đều hợp với khẩu vị của mình. Cuối cùng gia đình mình phải nói lời chia tay với Sapa và mình có thể quay trở lại nơi đây một ngày nào đó trong một tương lai không xa.

Bài viết mẫu 2

Tiếng Anh

Last summer, my family and I went on a vacation to Sapa, and it was such a wonderful experience to enjoy the cool atmosphere there in the burning days of summer. On the way to Sapa, I could not stop looking at the sight around me, and in a moment I even thought that I had lost in a forest of a far away country. The first place that we had been to was the Ham Rong mountain, which was located right in the middle of Sapa Town. On the top of the mountain, we were able to see the overview of Sapa, and that was a wonderful feeling. Next, we traveled to the Muong Hoa valley, it was such a poetic place with a beautiful stream went along the villages, the rock mysterious rock fields and the colorful terraced rice fields. On the next day, we visited the caves and waterfall in Coc San; that was a pristine place with a lot of unexplored caves, so we spent a whole day to hang around and enjoy the beauty of nature. The night in Sapa was covered in a thick layer of frost, and it was like in a movie when everyone walked under the blurred street lights. On the last day in Sapa, we took time to visit some other famous spot such as the Stone Church and the Cau May ancient town, and I had to admit that every corner in Sapa was worthy to appear in art works. My road to come back home was covered in mist once again, and I tried to enjoy the very last moment in this fairy land. It is such a pity for everyone who does not have a chance to visit Sapa, and I would love to come back to this beautiful place on my next summer vacation.

Tiếng Việt

Mùa hè năm ngoái, gia đình tôi và tôi đã đi nghỉ mát ở Sapa, và đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi được tận hưởng bầu không khí mát mẻ trong những ngày nắng nóng. Trên đường đến Sapa, tôi không thể ngừng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mình, và trong một khoảnh khắc tôi thậm chí còn nghĩ rằng mình đã bị lạc trong một khu rừng của một đất nước xa xôi nào đó. Nơi đầu tiên mà chúng tôi đã đến là núi Hàm Rồng nằm ngay giữa thị trấn Sapa. Trên đỉnh núi, chúng tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh Sapa, và đó là một cảm giác thật tuyệt vời. Tiếp theo, chúng tôi đến thung lũng Mường Hoa, đó là một nơi thơ mộng với dòng suối tuyệt đẹp chảy dọc theo những ngôi làng, những cánh đồng đá bí ẩn và những thửa ruộng bậc thang đầy màu sắc. Vào ngày hôm sau, chúng tôi đến thăm các hang động và thác nước ở Cốc San; đó là một nơi hoang sơ với rất nhiều hang động chưa được khám phá, vì vậy chúng tôi dành cả một ngày để tham quan và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Đêm ở Sapa được bao phủ trong một lớp sương dày, và nó giống như trong một bộ phim khi mọi người đi tản bộ dưới ánh đèn đường mờ ảo. Vào ngày cuối cùng ở Sapa, chúng tôi đã dành thời gian để ghé thăm một số địa điểm nổi tiếng khác như Nhà thờ Đá và phố cổ Cầu Mây, và tôi phải thừa nhận rằng mọi góc phố ở Sapa đều xứng đáng để xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật. Con đường trở về nhà của tôi lại bị bao phủ bởi sương mù, và tôi đã cố gắng tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng ở vùng đất cổ tích này. Thật đáng tiếc cho những ai không có cơ hội đến thăm Sapa, và tôi rất muốn trở lại nơi tuyệt đẹp này vào kỳ nghỉ hè tiếp theo của mình.viê

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch ở Hải phòng

Tiếng Anh

It was a Friday morning and all members of the family got up quite early to get ready for the trip. We hired a car and drove for about two hours to arrive in Hai Phong province then got on a ferry to reach the destination. In spite of feeling a little bit tired, we got really excited when the beautiful coastline and sparkling blue ocean appeared in front of our eyes. We booked a family room in a 3-star hotel, which was pretty large and luxurious. The first activity we were so eager to experience was swimming. Unfortunately, the waves were too big for us to swim but it was fun to jump over them anyway. At night time, it was great to take off our shoes and wander along the coastline. The wind carried the distinctive smell of the sea, giving us a sense of peace and relaxation. Early on the next day, I woke up at 5 o’clock to follow my mom to the local market. We also hired bicycles to get around and explore the neighborhood, as well as find a souvenir shop to buy some gifts for our friends. On the last day in Cat Ba, my family took part in a small trip around Lan Ha bay by boat to immerse ourselves in the spectacular natural beauty here. The most interesting experience we had on the holiday was enjoying dinner on a boat. Eating fresh food on the sea when the sun came down really went beyond my expectations. After three days, we returned home but could not forget the great time we spent there. It was definitely one of the best memories of mine and my family members’.

Tiếng Việt

Đó là một buổi sáng thứ sáu và mọi người trong gia đình đều thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi. Chúng tôi thuê một chiếc ô tô và mất khoảng hai tiếng để lái xe tới Hải Phòng rồi tiếp tục lên phà để ra đảo. Mặc dù khá mệt nhưng chúng tôi thực sự phấn khích khi biển xanh lấp lánh hiện ra trước mắt. Chúng tôi đã đặt phòng gia đình ở một khách sạn ba sao, một căn phòng rất rộng và không kém phần sang trọng. Điều khiến chúng tôi háo hức nhất khi đến đây chính là đi bơi. Không may thay, sóng ở đây quá lớn để có thể bơi được nhưng dù sao cũng rất thú vị khi được chơi nhảy sóng. Vào buổi tối, thật tuyệt khi được đi chân trần dạo trên bãi biển. Những cơn gió mang theo mùi hương đặc trưng của biển đem đến cho chúng tôi một cảm giác bình yên và thư giãn. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi dậy từ 5 giờ để cùng mẹ ghé vào khu chợ địa phương. Chúng tôi cũng thuê vài chiếc xe đạp để dạo phố và tới những cửa hàng lưu niệm để mua quà cho bạn bè. Ngày cuối cùng ở Cát Bà, gia đình tôi đã có một chuyến tham quan vịnh Lan Hạ bằng thuyền, đắm mình vào cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của nơi đây. Trải nghiệm thú vị nhất của chúng tôi trong kì nghỉ này là được thưởng thức một bữa tối trên thuyền. Tận hưởng những món ăn tươi ngon trên biển vào lúc hoàng hôn thực sự đã vượt xa mong đợi của tôi. Sau ba ngày, gia đình tôi trở về nhà nhưng vẫn luôn ghi nhớ khoảng thời gian tuyệt vời trong chuyến đi ấy. Đó thực sự là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của tôi cũng như mọi người trong gia đình.

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch ở Campuchia

Tiếng Anh 

Last traditional Lunar New Year, my family organized a trip to Cambodia, and it was an exciting trip. We did not go by airway; instead we chose to go by long-distance bus. After about 10 hours of sitting in the bus, we finally came to Xa Xia border which was located right next to Ha Tien. It was my first time out of the Vietnamese territory, and the religious atmosphere at Cambodia made me feel very impressed. After crossing the border, we spent about 3 more hours on the bus before reaching a small coastal province called Sihanouk. My parents were tired after a long trip, so they decided to have a rest at the hotel. However, my sister and I spent the entire afternoon wandering in the local markets. We bought a lot of interesting things, and what I like most was the delicious durian. The atmosphere there was hotter than Vietnam, so we could only comfortably go sightseeing when the sun completely disappeared. Right in the center of the town is a giant golden lion statue – Sihanouk’s symbol, and I noticed that almost every major building here has a casino. Early in the next morning we boarded the ship to move to Korong Salem Island, and this was one of the most famous islands in Cambodia. After about 45 minutes on the boat, Korong Island appeared as a paradise beach with white sand and green coconut palms. The water there was crystal clear and as calm as a swimming pool. We spent a whole day swimming and playing along the beach, and we only had lunch when the sun began to shine brightly. The next day we visited some famous pagodas, and the trip ended late at night. Although I had to travel for a long way, but I feel this trip was worth it. Experiencing a new culture in Cambodia is a really exciting thing, and I hope I have opportunity to visit more countries.

Tiếng Việt 

Đợt tết cổ truyền vừa rồi gia đình tôi tổ chức một chuyến đi đến Campuchia, và đó là một chuyến đi thú vị. Chúng tôi không đi bằng đường hàng không mà thay vào đó chúng tôi chọn đi bằng xe khách đường dài. Sau khoảng 10 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng gia đình tôi cũng đến được của khẩu Xà Xía ở giáp ranh Hà Tiên. Đó là lần đầu tiên tôi đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, và bầu không khí mang đậm tính tâm linh ở Campuchia khiến tôi cảm thấy thật ấn tượng. Sau khi qua biên giới, chúng tôi ngồi xe thêm khoảng 3 giờ trước khi đến được một tỉnh nhỏ ven biển được gọi là Sihanuok. Bố mẹ tôi hơi mệt sau chuyến đi dài nên quyết định nghỉ ngơi tại khách sạn. Nhưng tôi và chị tôi thì dành cả buổi trưa để lang thang ở các khu chợ lân cận. Chúng tôi mua được nhiều thứ thú vị, và thứ tôi thích nhất chính là những trái sầu riêng ngon tuyệt. Không khí ở đó có phần nóng hơn Việt Nam, vì thế chúng tôi chỉ có thể thoải mái đi tham quan khi mặt trời hoàn toàn biến mất. Ngay trung tâm thị trấn là tượng Sư tử vàng khổng lồ – biểu tượng của Sihanuok, và tôi để ý hầu như tất cả các tòa nhà lớn ở đây đều có sòng bài. Sáng sớm ngày hôm sau chúng tôi lên tàu để di chuyển ra đảo Korong Salem, và đây là một trong những đảo nổi tiếng nhất của Campuchia. Sau khoảng 45 phút ngồi tàu, đảo Korong hiện ra như một bãi biển thiên đường với cát trắng và hàng dừa xanh mướt. Nước biển ở đó trong vắt như thủy tinh và êm ả như một hồ bơi. Cả nhà tôi dành cả buổi sang để bơi và vui chơi cạnh bờ biển, và khi ánh mặt trời bắt đầu gay gắt chúng tôi mới đi ăn trưa. Ngày kế tiếp chúng tôi đi viếng một số ngôi chùa nổi tiếng, và chuyến đi kết thúc vào lúc tối muộn. Mặc dù phải di chuyển một quảng đường khá xa, nhưng tôi cảm thấy chuyến đi này thật xứng đáng. Trải nghiệm văn hóa mới ở Campuchia thật sự là một điều thú vị, và tôi hi vọng mình có cơ hội được đi thêm nhiều nước.

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch ở Đà nẵng

Bài viết số 1

Tiếng Anh 

I have just returned from a 1-week holiday with my friends in Da Nang and Quang Ngai. We stayed most of the time in Da Nang. Then we spent the last few nights in a very picturesque and historic place called Hoi An Old Town. We had such a relaxing time on our holiday. We enjoyed some wonderful local food. It’s really delicious. The activities we enjoyed on holiday were walking, swimming and go out at night. The water is so fresh and clean, and the temperature is just refreshing – not too hot and not too cold. We went hiking in the mountains nearly for some days, which was very good for our fitness. I really enjoyed this holiday. I loved the fresh air and the scenery, and of course the food. I will certainly be going back there another year, as I think it’s one of my favourite parts of the world.

Tiếng Việt

Tôi vừa trở về sau kỳ nghỉ 1 tuần với bạn bè ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Chúng tôi ở Đà Nẵng hầu hết thời gian. Sau đó, chúng tôi đã dành vài đêm cuối cùng tại một nơi rất đẹp và có lịch sử lâu đời gọi là phố cổ Hội An. Chúng tôi đã thực sự có thời gian thư giãn với kỳ nghỉ. Chúng tôi đã thưởng thức một số món ăn địa phương tuyệt vời. Nó thực sự ngon. Các hoạt động mà chúng tôi thích trong kỳ nghỉ là đi bộ, bơi lội và đi chơi tối. Nước sạch và trong lành, nhiệt độ vừa phải – không quá nóng và không quá lạnh. Chúng tôi đã đi bộ leo núi trên núi gần đó trong một vài ngày, điều này rất tốt cho sức khỏe của chúng tôi. Tôi thực sự thích kỳ nghỉ này. Tôi yêu không khí trong lành và phong cảnh, và dĩ nhiên là thức ăn. Tôi chắc chắn sẽ trở lại đây vào lúc khác, tôi nghĩ đó là một trong những nơi yêu thích nhất của tôi trên thế giới.

Bài viết số 2

Tiếng Anh

My mother had a business trip to Da Nang last weekend, and I had a chance to visit this beautiful city with her. She worked for one morning, and the rest of the time she took me outside to visit some famous places. The first spot was the Hoi An ancient town, which was a completely different world from the busy roads out there. I took many pictures with the lanterns, the old corners, and enjoyed some of the very delicious food. In the evening, we took a short trip to Dragon Bridge – a symbol of Da Nang City. Since it was Saturday night, we had chance to witness the Dragon head blowing fire and water. It was such a wonderful view, and I was really impressed by that. Next we went around the city to enjoy the nightlife here, and Da Nang was very different from Ho Chi Minh City. Next morning, we woke up pretty early to go to My Khe beach – which is also known as one of the six most beautiful beaches of the world. The sand was white, the water was crystal clear, and the ranges of coconut made the atmosphere seemed so poetic. In the afternoon, we visited the Asian Park – Sun World Da Nang Wonder so I could play some interesting games. In the evening, we went to two other famous bridges – the Han River and the Love bridges. Both of them were so beautiful, and it was a pity that we did not have more time to actually enjoy the view. I left Da Nang in regret that night, and I had to admit that Da Nang was such a worthy city to live.

Tiếng Việt

Mẹ tôi đã có một chuyến đi công tác đến Đà Nẵng vào cuối tuần trước, và tôi đã có cơ hội đến thăm thành phố xinh đẹp này với mẹ. Mẹ tôi làm việc trong một buổi sáng, và phần còn lại của thời gian mẹ đưa tôi ra ngoài để thăm một số điểm đến nổi tiếng. Điểm đầu tiên là phố cổ Hội An, nó là một thế giới hoàn toàn khác với những con đường đông đúc ở ngoài kia. Tôi chụp rất nhiều ảnh với những chiếc đèn lồng, những góc đường cũ kỹ và thưởng thức một số món ăn rất ngon. Buổi tối, chúng tôi đi một chuyến ngắn đến cầu Rồng – biểu tượng của thành phố Đà Nẵng. Vì đó là đêm thứ bảy, chúng tôi đã có cơ hội chứng kiến đầu Rồng phun lửa và nước. Đó là một khung cảnh tuyệt vời, và tôi đã thực sự rất ấn tượng. Tiếp theo chúng tôi đi quanh thành phố để tận hưởng cuộc sống về đêm ở đây, và Đà Nẵng rất khác với Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy khá sớm để đến bãi biển Mỹ Khê – nơi được biết đến như một trong sáu bãi biển đẹp nhất thế giới. Bãi cát trắng, làn nước trong vắt, và những hàng dừa làm cho bầu không khí trở nên thơ mộng. Buổi chiều, chúng tôi đến thăm công viên Châu Á – Sun World Đà Nẵng Wonder để tôi có thể chơi một số trò chơi thú vị. Vào buổi tối, chúng tôi đã đi đến hai cây cầu nổi tiếng khác – cầu sông Hàn và cầu Tình Yêu. Cả hai đều rất đẹp, và thật đáng tiếc là chúng tôi không có nhiều thời gian hơn để thưởng thức khung cảnh. Tôi đã rời Đà Nẵng đêm đó trong sự hối tiếc, và tôi phải thừa nhận rằng Đà Nẵng là một thành phố đáng để sống.

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch ở Cần giờ

Tiếng Anh 

I went on a picnic to Can Gio in last summer holiday with my friends. Can Gio is about 67 km from Saigon central, there have the beach very pretty. We arrived at that place in the morning. After getting out of the bus, we sleep through the trip on the bus. When we went to there, most of us went swimming. While in the beach, we were playing a few interesting games such as hide-and-seek, beach volleyball, football. Some of them even sang songs and play guitar. We also ate many kinds of sea foods. They are so fresh and delicious. In short, we enjoyed the trip. In the evening, we returned home in the bus, thinking of the fun we had had at the place. I’m very like this memorable trip.

Tiếng Việt

Tôi đã đi cắm trại đến Cần Giờ trong kỳ nghĩ hè trước đó với những người bạn của tôi. Cần Giờ chỉ cách trung tâm Sai Gòn khoảng 67 km, đó có biển rất đẹp. Chúng tôi đã đến đó vào buổi sáng. Chúng tôi đã ngủ trong suốt chuyến đi trên chiếc xe buýt. Khi chúng tôi đến đó, phần lớn chúng tôi đi bơi. Trong chuyến đi biển, chúng tôi chơi một vài trò chơi thú vị như trốn tìm, bóng chuyền, bóng đá, … Một vài người trong chúng tối cũng đã hát hò và chơi guitar. Chúng tôi đã ăn rất nhiều loại hải sản khác nhau. Chúng rất tươi và ngon. Thật vây, chúng tôi đã rất thích thú với chuyến đi giã ngoại này. Vào buổi chiều, chúng tôi đã quay về trên chiếc xe buýt, nghĩ về những thứ vui mà chúng tôi đã có nơi đó. Tôi rất thích chuyến đi đáng nhớ này.

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch ở Sầm sơn

Tiếng Anh

Last summer, my classmates and I had a trip to Sam Son beach and it was a fun trip for us. We went there by coach, it is very far from my house. It is about 500 km, so we were very tired, but we felt better when we saw the sea. We booked hotel accommodations near the beach. The scenery was great but the weather was very hot when we came there. At that time, I took some photos to save these moments to post on the Facebook. There are many positive comments from my friends regarding this activity. On the first day, we went to the beach, clear water and lots of shells. Swimming is my favorite so I swam with some friends, we built many sand castles and played volleyball on white sand. The boys hosted a swimming competition, while the girls spent most of their time photographing and strolling along the beach. In the evening, we set fire to the campfire, barbecued, sang and danced around the beach. My friends and I were very happy and did not feel sleepy at all. The next day, we went to try the local food around there. We tried seafood such as: oysters, grilled squid, lobster and so on. It is delicious, because the seafood is very fresh and nutritious for people. Finally, the hotel there is near the beach, so we were out to relieve tension. We enjoyed this holiday very much. My first trip was very impressive and I could hardly have anything to complain about the trip.

Tiếng Việt 

Mùa hè năm ngoái, các bạn cùng lớp của tôi và tôi đã có một chuyến đi đến bãi biển Sầm Sơn và đó là một chuyến đi vui vẻ cho chúng tôi. Chúng tôi đến đó bằng xe khách, nó rất xa nhà tôi. Đó là khoảng 500 km, vì vậy chúng tôi đã rất mệt mỏi, nhưng chúng tôi cảm thấy tốt hơn khi nhìn thấy biển. Chúng tôi đặt phòng khách sạn gần bãi biển. Phong cảnh thật tuyệt nhưng thời tiết rất nóng khi chúng tôi đến đó. Vào thời điểm đó, tôi đã chụp một số bức ảnh để lưu lại những khoảnh khắc này để đăng lên Facebook. Có nhiều ý kiến tích cực từ bạn bè của tôi về hoạt động này. Vào ngày đầu tiên, chúng tôi đã đi đến bãi biển, nước trong vắt và rất nhiều vỏ sò. Bơi lội là sở thích của tôi nên tôi đã bơi cùng một số người bạn, chúng tôi xây nhiều lâu đài cát và chơi bóng chuyền trên cát trắng. Các chàng trai đã tổ chức một cuộc thi bơi lội, trong khi các cô gái dành phần lớn thời gian để chụp ảnh và đi dạo dọc bãi biển. Vào buổi tối, chúng tôi đốt lửa trại, nướng thịt, hát và nhảy múa quanh bãi biển. Bạn bè tôi và tôi rất hạnh phúc và không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đi thử các món ăn địa phương quanh đó. Chúng tôi đã thử các loại hải sản như: hàu, mực nướng, tôm hùm, v.v. Nó rất ngon, vì hải sản rất tươi và bổ dưỡng cho người dân. Cuối cùng, khách sạn ở gần bãi biển, vì vậy chúng tôi đã ra ngoài để giải tỏa căng thẳng. Chúng tôi rất thích kỳ nghỉ này rất nhiều. Chuyến đi đầu tiên của tôi rất ấn tượng và tôi khó có thể phàn nàn gì về chuyến đi.

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch ở Washington DC

Tiếng Anh

Last year my mom surprised my brother and I with a train trip to the nation’s capital – washington DC. We departed at night and woke up the next morning somewhere in Virginia. Looking at the beautiful sight of the mountains while enjoying breakfast. I had my 15th birthday while on this vacation and the crew said “Happy Birthday” to me every time they saw me. My grandmother often shared stories of how she rode the rails back in the 60’s as this was the most common way to travel back then. This trip gave me the opportunity to share my story with her as well. This trip brought my family closer. I will never forget it.

Tiếng Việt 

Năm ngoái, mẹ tôi ngạc nhiên khi anh trai tôi và tôi có một chuyến đi tàu đến thủ đô Washington DC. Chúng tôi khởi hành lúc ban đêm và thức dậy vào sáng hôm sau ở một nơi nào đó ở Virginia Nhìn cảnh đẹp của núi trong khi đang thưởng thức bữa sáng. Tôi đã có kì sinh nhật lần thứ 15 vào đúng kỳ nghỉ này và Các hành khách trên tàu đã nói “Chúc mừng sinh nhật” với tôi mỗi khi họ nhìn thấy tôi. Bà tôi thường chia sẻ câu chuyện của bà đi trên đường ray như thế nào trong vòng 60 năm vì đây là cách phổ biến nhất để đi du lịch hồi đó. Chuyến đi này đã cho tôi cơ hội để chia sẻ câu chuyện của tôi với bà. Chuyến đi này đã mang gia đình tôi gần gũi hơn. Tôi sẽ không bao giờ quên nó.

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch ở Đà Lạt

Bài viết số 1 

Tiếng Anh

I’m going on vacation with my friends this holiday summer. We are going to Hoi An to visit Quang Nam province .We are going to stay in a homestay for 3 days. Then, we are going to Dalat. We’re going to visit Ho Xuan Huong Lake and Ma Rung Lu Quang . We’re going to stay in hotel for 4 days. Next the morning , we will eat the strawberry in the hills. Hotels where we placed very beautiful. In the afternoon, we hang out and going to around Dalat city.It’s very cool but it’s so romance. In the night, we went to the park and drink the hot soy milk, we sang together and see the movies. The food in Dalat was extremely and delicious but it’s not very expensive. We enjoyed this holiday a way is pleasurably.

Tiếng Việt 

Tôi có một kỳ nghỉ với những người bạn của tôi trong mùa hè này. Chúng tôi sẽ đi Hội An ghé thăm Quảng Nam. Chúng tôi sẽ ở tại homestay 3 ngày. Sau đó, chúng tôi sẽ đi Đà Lạt. Chúng tôi sẽ thăm quan hồ Hồ Xuân Hương và Ma Rừng Lữ Quán. Chúng tôi sẽ ở tại khách sạn trong 4 ngày. Buổi sáng tiếp theo, chúng tôi sẽ ăn dâu trên những ngọn đồi. Khách sạn nơi chúng tôi đã ở rất đẹp. Trong buổi chiều, chúng tôi đi chơi và đi dạo quanh thành phố Đà Lạt. Chúng tôi đã đi đến công viên và uống sữa đậu nành nóng, ca hát bên nhau và xem phim vào buổi tối. Đồ ăn ở Đà Lạt rất ngon nhưng nó không mắc. Chúng tôi đã tận hưởng kỳ nghỉ này một cách thích thú.

Bài viết số 2

Tiếng Anh 

In the past, I had a wonderful trip to Dalat, everything in there made me feel very comfortable. I live in Ho Chi Minh City, I often see people traveling from Ho Chi Minh City to DaLat by motorbike. However, I choose the safer option is to go by bus. If you go at night, it only takes about 5 hours to come to Da Lat. My first impression when I came to Da Lat was the weather, it is quite cold. I rented a 3 star hotel, however, when I entered the room, I did not see the air conditioner anywhere. Was the air cold, so they didn’t have an air conditioner? I stayed there for 3 days and 2 nights, the food in Da Lat was quite good, the scenery was also very nice. Especially, the people were very friendly. Maybe I will return to Da Lat someday.

Tiếng Việt

Vừa qua tôi đã có một chuyến du lịch đến Đà Lạt rất tuyệt vời, mọi thứ ở đó làm cho tôi thấy rất thoải mái. Tôi ở TPHCM, thường tôi thấy mọi người hay đi phượt từ HCM lên Đà Lạt. Tuy nhiên, tôi chọn cách an toàn hơn chính là đi xe khách. Nếu như đi xe vào ban đêm thì chỉ mất tầm 5 tiếng là đã tới Đà Lạt. Cảm nhận đầu tiên khi tôi đến Đà Lạt chính là thời tiết, thời tiết ở đây khá lạnh. Tôi thuê một khách sạn 3 sao, tuy nhiên, khi vào phòng thì tôi chả thấy máy điều hòa ở đâu. Phải chăng là không khí đã lạnh nên họ không có lắp máy điều hòa? Tôi ở đó 3 ngày và 2 đêm, thức ăn ở Đà Lạt khá ngon, phong cảnh cũng rất đẹp. Đặc biệt là, mọi người ở đó rất thân thiện. Có thể tôi sẽ trở lại Đà Lạt vào một ngày không xa.

Đoạn văn tiếng Anh về chuyến du lịch Vũng tàu

Tiếng Anh 

Last summer, my classmates and I had a trip to Vung Tau, and it was a fun trip for us. Vung Tau is about 3 hours by motorbike from Ho Chi Minh City, so we gathered at 5 am in front of the school gate in order to arrive at the destination early. The road to Vung Tau has a lot of beautiful scenery, and we stopped at some places like forests and grasslands to take some pictures. We arrived there at about 9 o’clock. After checking in at the hotel, our headed to the famous lighthouse in Vung Tau to enjoy the beautiful the sight, then we ate some typical dishes of Vung Tau like yogurt and boiled eggs. At noon, we returned to our hotel rooms before heading out to the beach in the afternoon. The beach in Vung Tau was cleaner and less crowded than in previous years, so we had a relaxing time by the sea. The boys hosted a swimming competition, while the girls spent most of their time photographing and strolling along the beach. We divided the group into two teams to play volleyball, and the losing team had to pay for dinner. My team won, so I’m very excited to have a free seafood party. We ate at a market, and all of the seafood there was very fresh and tasty. I ate a lot of different dishes such as shrimp, crabs, fish, squid, etc., and the happiest thing was I do not have to pay for them. After eating, we rode our motorbikes around Vung Tau to watch the night life and enjoy the fresh air of the sea. The next morning we had breakfast with Banh Khot – a famous dish of Vung Tau. At 12 o’clock, we checked out at the hotel and went to some other beautiful places to take pictures before heading back to Saigon. I was a bit tired of traveling for a long way, but having a fun trip with my friends made me feel really happy.

Tiếng Việt

Vào mùa hè rồi, tôi và các bạn học cùng lớp đã có một chuyến du lịch đến Vũng Tàu, và đó là một chuyến đi vui vẻ đối với chúng tôi. Vũng Tàu cách Thành phố Hồ Chí minh khoảng 3 giờ đi xe máy, vậy nên chúng tôi tập trung lúc 5 giờ sang ở ngay trước cổng trường để có thể đến nơi sớm. Con đường dẫn đến Vũng Tàu có rất nhiều khung cảnh đẹp, và chúng tôi đã dừng lại ở một số nơi như rừng cây và cánh đồng cỏ để chụp một số bức ảnh. Khoảng 9 giờ thì chúng tôi đến nơi. Sau khi nhận phòng tại khách sạn, cả đoàn cùng nhau lên ngọn hải đăng nổi tiếng ở Vũng Tàu để ngắm cảnh, sau đó chúng tôi ăn các món ăn điển hình của Vũng Tàu như ya ua và trứng gà luộc. Vào buổi trưa, chúng tôi về phòng nghỉ ngơi trước khi ra bờ biển vào buổi chiều. Bãi biển ở Vũng Tàu sạch và ít đông đúc hơn những năm về trước, vì thế chúng tôi đã có một khoảng thời gian thư giãn bên bờ biển. Các bạn nam thì tổ chức một cuộc thi bơi lội, trong khi các bạn nữ dành phần lớn thời gian để chụp ảnh và tản bộ dọc bờ biển. Chúng tôi chia nhóm thành hai đội để chơi bóng chuyền, và đội thua sẽ phải chi trả cho bữa ăn tối đó. Đội của tôi thắng, vì thế tôi rất háo hức để được thưởng thức bữa tiệc hải sản miễn phí. Chúng tôi ăn ở một khu chợ, và tất cả hải sản ở đó đều rất tươi và ngon. Tôi ăn rất nhiều món khác nhau như tôm, cua, cá, mực.v..v, và điều vui nhất là tôi không cần phải trả tiền cho chúng. Sau khi ăn, chúng tôi lái xe một vòng Vũng Tàu để ngắm cảnh về đêm và tận hưởng không khí trong lành của biển. Sáng hôm sau chúng tôi ăn sáng với bánh khọt – một món ăn nổi tiếng của Vũng Tàu. Vào lúc 12 giờ trưa, chúng tôi trả phòng ở khách sạn và đến một số cảnh đẹp để chụp ảnh trước khi bắt đầu quay trở về Sài Gòn. Tôi hơi mệt vì phải di chuyển một quãng đường dài, nhưng được đi một chuyến đi vui vẻ cùng với các bạn làm tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Ngoài ra các bạn tham khảo thêm một số đoạn văn mẫu như: Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn, đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích, đoạn văn tiếng Anh viết về bạn thân. 

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button