Giáo dục

Đoạn văn tiếng Anh về chủ đề Shopping

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh nói về Shopping gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch. Tài liệu được chúng tôi tổng hợp từ các bài làm hay nhất của học sinh trên cả nước.

Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kỹ năng viết tiếng Anh. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm một số đoạn văn tiếng Anh như: đoạn văn viết về sở thích, đoạn văn nói về cuộc sống ở nông thôn.

This post: Đoạn văn tiếng Anh về chủ đề Shopping

Kể về một lần đi mua sắm bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Like many people, I go shopping on a regular basis. Sometimes, I go shopping for fun. In this essay, I will write about my favorite shopping memory. It was about 2 months ago on a weekend. My friends and I went to a shopping center named Vincom. We arrived there at around 2PM. It was my first time going there so everything was new for me. The building was huge and stunning. There are many types of stores. We did some window-shopping and had a lot of fun. Then we saw a cool shoe store. We stepped inside and picked a pair of shoes for each of us. After that, we went to a clothing store and tried on beautiful clothes. We ended up buying lots of new clothes. At 7:30PM, we had dinner in the same mall. I think shopping is a great activity to do with friends.

Tiếng Việt

Giống như nhiều người, tôi đi mua sắm thường xuyên. Đôi khi, tôi đi mua sắm cho vui. Trong bài viết này, tôi sẽ viết về kỷ niệm mua sắm yêu thích của tôi. Đó là khoảng 2 tháng trước vào một ngày cuối tuần. Tôi và bạn bè đến một trung tâm mua sắm tên là Vincom. Chúng tôi đến đó vào khoảng 2 giờ chiều. Đây là lần đầu tiên tôi đến đó nên mọi thứ đều mới mẻ đối với tôi. Tòa nhà rất lớn và tuyệt đẹp. Có nhiều loại cửa hàng. Chúng tôi đã mua sắm qua cửa sổ và chơi rất vui. Sau đó, chúng tôi nhìn thấy một cửa hàng giày hay ho. Chúng tôi bước vào trong và chọn cho mỗi người một đôi giày. Sau đó, chúng tôi đến một cửa hàng quần áo và thử những bộ quần áo đẹp. Chúng tôi đã mua rất nhiều quần áo mới. Lúc 7:30 tối, chúng tôi ăn tối ở cùng một trung tâm mua sắm. Tôi nghĩ rằng mua sắm là một hoạt động tuyệt vời để làm với bạn bè.

Đoạn văn tiếng Anh viết về mua sắm online

Tiếng Anh

For most people, online shopping has played an important part in everyday life. Online shopping is suitable for people who are too busy to go out or just enjoy the convenience of ordering things online. There are numerous things available online: clothes, furniture, food & drinks, household appliances and even … motorbikes. The online shopping routine is different for everyone. Lots of people shop online everyday. Some others shop online once a week and some people only do it once a month. People can directly contact shops to order or they can purchase things through e-commerce websites. Some popular online shopping sites are: Amazon, Taobao, Shopee, Tiki, Lazada,… Thanks to online shopping, people can save lots of time. I believe that online shopping will continue to improve and develop in the future.

Tiếng Việt

Đối với hầu hết mọi người, mua sắm trực tuyến đã đóng một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Mua sắm trực tuyến phù hợp với những người quá bận để ra ngoài hoặc đơn giản là thích sự tiện lợi của đặt hàng trực tuyến. Có rất nhiều thứ có sẵn trên mạng: quần áo, đồ nội thất, đồ ăn thức uống, đồ gia dụng và thậm chí cả… xe máy. Thói quen mua sắm trực tuyến mỗi người là khác nhau. Rất nhiều người mua sắm trực tuyến hàng ngày. Một số người khác mua sắm trực tuyến mỗi tuần một lần và một số người thì mỗi tháng một lần. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp với các shop để đặt hàng hoặc có thể mua đồ qua các website thương mại điện tử. Một số trang mua sắm trực tuyến phổ biến hiện nay là: Amazon, Taobao, Shopee, Tiki, Lazada,… Nhờ mua sắm trực tuyến mà mọi người có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tôi tin rằng mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục cải thiện và phát triển trong tương lai.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button