Tổng Hợp

Địa chỉ MAC và địa chỉ IP khác nhau như thế nào?
Rất nhiều người thấy khó phân biệt giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP. Hai thuật ngữ này cũng rất dễ bị nhầm lẫn vì chúng ngụ ý cùng một thứ (một địa chỉ). Tuy nhiên, chúng có các trường hợp sử dụng khác nhau.

Hãy cùng Mầm Non Ánh Dương tìm hiểu địa chỉ IP và địa chỉ MAC là gì, cũng như sự khác biệt chính giữa chúng qua bài viết sau đây!

This post: Địa chỉ MAC và địa chỉ IP khác nhau như thế nào?

Địa chỉ MAC là gì?

MAC là viết tắt của Media Access Control. Địa chỉ MAC là một mã định danh hệ thập lục phân 12 chữ số duy nhất được cấp cho NIC (Network Interface Controller). NIC (còn được gọi là card mạng) giúp xác định các thiết bị được kết nối với một mạng nhất định. Như tên gọi cho thấy, card mạng này cung cấp một interface mà trên đó thiết bị hỗ trợ của bạn kết nối với Internet, qua WiFi hoặc qua cáp Ethernet.

Địa chỉ MAC là mã định danh duy nhất được cấp cho NIC
Địa chỉ MAC là mã định danh duy nhất được cấp cho NIC

Địa chỉ MAC được chỉ định bởi các nhà sản xuất NIC, nên những số nhận dạng này mang tính vĩnh viễn. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi địa chỉ MAC của mình. Vì địa chỉ MAC được gắn với card mạng nên nó cũng thường được gọi là địa chỉ vật lý.

Địa chỉ MAC thường được hiển thị dưới dạng 6 bộ hai chữ số hoặc ký tự được phân tách bằng dấu hai chấm (:), dấu gạch ngang (-) hoặc dấu chấm (.) để dễ đọc hơn. Đây là một ví dụ về địa chỉ MAC: 3A:34:52:C4:69:B8. 3 bộ đầu tiên đại diện cho mã định danh của tổ chức, trong khi 3 bộ sau xác định một NIC cụ thể.

Ví dụ về địa chỉ MAC
Ví dụ về địa chỉ MAC

Mặc dù thuật ngữ “MAC” có thể khiến bạn nghĩ rằng địa chỉ MAC có liên quan đến các thiết bị của Apple, nhưng không phải vậy. Bất kỳ thiết bị nào có thể kết nối Internet đều có địa chỉ MAC. Vì vậy, laptop HP 5 năm tuổi, loa thông minh có hỗ trợ Google Assistant, TV thông minh và bất kỳ thiết bị nào khác mà bạn có thể kết nối với Internet đều có địa chỉ MAC.

Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ Internet Protocol (IP) là một số nhận dạng duy nhất được cấp cho một thiết bị kết nối với mạng cục bộ hoặc Internet. Địa chỉ IP có thể được ví như địa chỉ nhà, rất quan trọng khi gửi thư. Tương tự, địa chỉ IP cho phép các thiết bị khác nhau được kết nối với mạng và có khả năng giao tiếp. Đây là địa chỉ mà máy tính của bạn gửi và nhận dữ liệu.

Ví dụ, nếu bạn muốn gửi dữ liệu đến một máy tính cụ thể trên Internet, router sẽ định tuyến dữ liệu đó đến máy tính nhờ danh tính duy nhất của nó (địa chỉ IP). Điều tương tự cũng áp dụng cho các trang web; mỗi trang web có một địa chỉ IP duy nhất.

Có hai phiên bản địa chỉ IP, IPv4 và IPv6. IPv4 bao gồm một bộ 4 số được phân tách bằng dấu chấm từ 0 đến 255. Đây là địa chỉ IPv4 mẫu: 207.228.238.7. Trong khi IPv6 bao gồm 8 bộ chuỗi số và chữ cái với dấu hai chấm phân cách ở giữa. Địa chỉ IPv6 mẫu là 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888. IPv6 là phiên bản mới nhất của địa chỉ IP.

Sự khác biệt giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP

Bây giờ, bạn đã hiểu địa chỉ IP và địa chỉ MAC là gì, hãy đi sâu vào việc chúng khác nhau như thế nào. Đầu tiên, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) cung cấp địa chỉ IP, trong khi nhà sản xuất card mạng chỉ định địa chỉ MAC. Địa chỉ IP là địa chỉ logic 32-bit (IPv4) hoặc 128-bit (IPv6), trong khi địa chỉ MAC là địa chỉ vật lý 48-bit.

Địa chỉ MAC hoạt động trong lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI (Open Systems Interconnection), trong khi địa chỉ IP hoạt động trong lớp mạng. Một sự khác biệt nữa giữa 2 địa chỉ này là địa chỉ IP chỉ mang tính tạm thời trong khi địa chỉ MAC là vĩnh viễn (bạn có thể thay đổi nó, nhưng hãy làm điều đó một cách thận trọng).

Ngoài ra, các thiết bị không thể chia sẻ địa chỉ MAC, trong khi nhiều thiết bị có thể chia sẻ một địa chỉ IP. Điểm mấu chốt là địa chỉ IP xác định kết nối với mạng, trong khi địa chỉ MAC xác định thiết bị vật lý được kết nối vào mạng.

Với kiến ​​thức mới về địa chỉ IP và địa chỉ MAC, giờ đây bạn đã hiểu rằng mặc dù hai thuật ngữ có thể trông giống nhau, nhưng chúng có những ứng dụng khác nhau. Cả hai đều hữu ích trong việc kết nối mạng, mỗi địa chỉ đều chứng tỏ được sự hữu ích trong các tình huống khác nhau và bạn không thể thay thế cái này cho cái kia theo bất kỳ cách nào.

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button