Giáo dục

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học 9 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Tin học lớp 9 năm 2021 – 2022 là tài liệu cực kì hữu ích, tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận Tin 9.

Đề cương ôn thi học kì 2 Tin học 9 là tài liệu vô cùng quan trọng giúp cho các bạn học Tin học có thể ôn tập tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới. Đề cương ôn thi HK2 Tin học 9 được biên soạn rất chi tiết, cụ thể với những dạng bài, lý thuyết và cấu trúc đề thi được trình bày một cách khoa học. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Đề cương Tin học 9 học kì 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

This post: Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tin học 9 năm 2021 – 2022

I. Trắc nghiệm ôn thi học kì 2 Công nghệ 9

Chọn câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Yếu tố nào ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu?

A. Màu sắc (màu nền, màu chữ, màu của hình ảnh)

B. Định dạng văn bản

C. Hiệu ứng động

D. (Cả 3 yếu tố được nêu)

Câu 2: Hiệu ứng động là công cụ hỗ trợ trình bày nội dung trên trang chiếu. PowerPoint cung cấp mấy nhóm hiệu ứng

A. 01

B. 04

C. 10

D. 02

Câu 3: Các thao tác có thể thực hiện đối với hình ảnh được chèn vào trang chiếu?

A. Di chuyển, co giãn, thay đổi thứ tự trên dưới

B. Thay đổi thứ tự trên dưới

C. Di chuyển, thay đổi thứ tự trên dưới

D. Thay đổi kích thước, vị trí, thứ tự trên dưới, độ đậm nhạt, độ sáng tối, cắt xén bớt một hoặc nhiều cạnh, xoay, tạo viền, tạo hiệu ứng động…

Câu 4: Cách mở mẫu bố trí (slide layout)?

A. Insert → Slide layout…

B. Slide Show →Slide layout…

C. Format→ Slide layout…

D. Tools→ Slide layout…

Câu 5: Cách chèn thêm trang chiếu (slide) mới?

A. Insert→ New Slide

B. Ctrl + M

C. Nháy phải ở khung bên trái và chọn New Slide

D. Cả 3 đều được.

Câu 6: Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…)?

A. Insert → Slide Design…

B. View → Slide Design…

C. Format→ Slide Design…

D. Tools → Slide Design…

Câu 7: Các bước tạo bài trình chiếu ?

A. Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu, Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu.

B. Nhập và định dạng nội dung văn bản,Thêm các hình ảnh minh họa.

C. Tạo hiệu ứng chuyển động,Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu.

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Để chèn hình ảnh vào trang chiếu, thao tác đầu tiên ta cần:

A. Click biểu tượng trên thanh Drawing

B. Vào Insert chọn lệnh Picture.

C. Click phải tại hình Copy vào trang chiếu Click phải Paste

D. Tất cả các thao tác trên đều đúng.

Câu 9: Cách tạo màu nền cho 1 trang chiếu?

A. Chọn trang chiếu→Format→ Background→Nháy nút và chọn màu → Apply to All.

B. Chọn trang chiếu→Format → Background→Nháy nút và chọn màu →Apply.

C. Chọn trang chiếu→ Insert → Background→Nháy nút và chọn màu → Apply to All.

D. Chọn trang chiếu→Insert→ Background→Nháy nút và chọn màu → Apply.

Câu 10: Để lưu file PowerPoint không bị sai phong chữ khi qua máy khác em thực hiện:

A. File – Save

B. File – Save – Tools – Save Options – ¤Embed TrueType Fonts

C. File – Save – Tools – Sercurity – ¤Embed TrueType Fonts

D. Tất cả các thao tác trên đều sai.

Câu 11: Khi Slide xuất hiện đối tượng chọn hiệu ứng chưa xuất hiện em chọn nhóm hiệu ứng

A. Exit

B. Emphasis

C. Entrance

D. Motion Path

Câu 12: Để đối tượng chọn hiệu ứng được nhấn mạnh nổi bật hơn em chọn nhóm hiệu ứng

A. Entrance

B. Emphasis

C. Exit

D. Motion Path

Câu 13: Để đối tượng chọn hiệu ứng biến mất em chọn nhóm hiệu ứng

A. Entrance

B. Motion Path

C. Emphasis

D. Exit

Câu 14: Để đối tượng chọn hiệu ứng di chuyển đến vị trí mới em chọn nhóm hiệu ứng

A. Exit

B. Motion Path

C. Entrance

D. Emphasis

Câu 15: Em có thể cài đặt thuộc tính cho hiệu ứng thực hiện lặp lại

A. 1 lần

B. 2 lần

B. 5 lần

D. Bao nhiêu lần tùy ý

Câu 16: Để hiệu ứng thực hiện đồng thời với hiệu ứng trên nó em chọn Star –

A. On Click

B. After Previous

C. With Previous

D. Delay

Câu 17: Để hiệu ứng thực hiện sau khi thực hiện hiệu ứng trên nó em chọn Star

A. On Click

B. After Previous

C. With Previous

D. Delay

Câu 18: Để sau 5 giây tự động chuyển qua Slide tiếp theo em thực hiện

A. Slide Show – Slide Transition – On mouse Click

B. Slide Show – Slide Transition – Automatically after: 00:05

C. View – Slide Transition – On mouse Click

D. View – Slide Transition – Automatically after: 00:05

Câu 19: Để cài đặt hiệu ứng cho từng đối tượng em chọn

A. Slide Show – Custom Animation – Add Effect

B. Slide Show – Setup Show – Add Effect

C. View – Custom Animation – Add Effect

D. Slide Show – Slide Transition – Add Effect

Câu 20: Để chèn âm thanh, phim ảnh vào PowerPoint em thực hiện

A. Insert – Slide From File

B. Insert – Movies and Sound

C. Format – Movies and Sound

D. Slide Show – Movies and Sound

Câu 21: Nội dung trên các trang chiếu có thể là các dạng nào?

A. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ.

B. Văn bản, hình ảnh, âm thanh.

C. Âm thanh, đoạn phim

D. Cả A và C

…………

II. Câu hỏi tự luận ôn thi học kì 2 Công nghệ 9

Câu 1. Nêu một số ứng dụng của phần mềm trình chiếu:

1. Tạo các bài trình chiếu phục vụ cho cuộc họp, hội thảo, bài giảng điện tử, bài kiểm tra trắc nghiệm…

2. Tạo các sản phẩm giải trí như abum.

3. Tạo và in các tờ rơi, tờ quảng cáo v.v

Câu 2. Cách Khởi động phần mềm PowerPoint?

+ Cách 1: Chọn lệnh Start→ All Program → Microsoft PowerPoint2003

+ Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.

Câu 3. Chèn thêm trang chiếu mới: Insert → New Slide

Câu 4. Chọn mẫu bố trí nội dung cho trang chiếu: Format→ slide Layout.

Câu 5. Các bước tạo bài trình chiếu:

Gồm nhiều bước và được thực hiện theo trình tự sau:

a/ Chuẩn bị nội dung cho bài chiếu.

b/ Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu.

c/ Nhập và định dạng nội dung văn bản.

d/ Thêm các hình ảnh minh họa.

e/ Tạo hiệu ứng chuyển động.

f/ Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu.

………………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề cương ôn thi học kì 2 Công nghệ 9

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button