Thi THPT

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý, từ mã đề 201 đến 224

(Môn Vật lý sẽ thi lúc 07h35 ngày 8/7/2021. Mầm Non Ánh Dương sẽ cập nhật đáp án sớm nhất khi môn thi kết thúc)

This post: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý, từ mã đề 201 đến 224

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý

Với 40 câu hỏi trắc nghiệm bài thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Vật lý, các em cần tính toán nhanh và hoàn thành câu trả lời vào phiếu đáp án trong thời gian 50 phút. Về cấu trúc, hình thức bài thi cũng như phạm vi nội dung (Chủ yếu tập trung vào chương trình lớp 12) đề thi không có sự thay đổi so với những năm học trước.

Để biết những đơn vị kiến thức và những dạng bài tập nào được đưa vào trong đề thi THPT môn Vật lý, các em hãy cùng tham khảo đề thi và đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý được tổng hợp dưới đây nhé.

I. Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý


 

II. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý

– Mã đề 201:

1. D

2. A

3. C

4. B

5. C

6. D

7. B

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. D

14. D

15. B

16. B

17. A

18.C 

19. A

20. C

21. B

22. D

23. C

24. A

25. A

26. A

27. B

28. A

29. D

30. D

31. A

32. D

33.D  

34. A  

35. B 

36. A 

37.  A

38. C

39. C 

40. C

 

– Mã đề 204:

1. A

2. A

3. D

4. D

5. C

6. C

7. A

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. C

15. C

16. B

17. C

18. B

19. B

20. A

21. C

22. A

23. A

24. C

25. A

26. D

27. A

28. B

29. C

30. B

31. B

32. D  

33. B 

34. C  

35. D 

36. D 

37. A 

38. B 

39.  D 

40.  D

– Mã đề 205:

1. B

2. A

3. B

4. C

5.C 

6. C

7. B

8. B

9.C 

10. D

11. A

12. A

13. B

14. D

15. A

16. D

17. C

18.C 

19.D 

20.B 

21. D

22. A

23. C

24. C

25. D

26. A

27. A

28. D

29. D

30. C

31. A

32. D  

33. B 

34. C  

35. B 

36. A 

37. C 

38. B 

39.  D 

40. D

– Mã đề 206:

1. C

2. D

3. D

4. C

5. A

6. C

7.B 

8. D

9.A 

10.C 

11. A

12. B

13. B

14. C

15. C

16. D

17. D

18. B

19. A

20.D 

21. D

22. B

23. D

24. A

25. D

26. A

27. B

28. A

29. B

30.C 

31. C

32.  B 

33.  A

34.   C

35.  A

36.B  

37.C  

38.  A

39. B  

40.B  

 

– Mã đề 207:

1. B

2.D 

3. D

4. D

5. A

6. A

7. A

8. D

9. A

10. D

11. C

12. B

13. C

14. A

15. B

16. C

17. D

18.C 

19. B

20. D

21. A

22. A

23. D

24. B

25. B

26. C

27. A

28. C

29. C

30. B

31. B

32. A  

33.  C

34. A

35. C 

36.  A

37. C 

38. A

39. B  

40. C

 

– Mã đề 208:

1. D

2. A

3. D

4. C

5. A

6. D

7. B

8. A

9. C

10. C

11. C

12.B 

13. D

14. C

15. C

16.B 

17. B

18. D

19.B 

20. D

21. C

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. B

28. A

29. D

30.A 

31. D

32.  C 

33.  D

34.  A

35.  D

36.  B

37.B  

38.  C

39. A  

40. A

 

– Mã đề 209:

1.A 

2. D

3. B

4. C

5. B

6. A

7.A 

8. D

9. C

10. D

11. B

12. D

13. D

14.D 

15. C

16. B

17. A

18. B

19. C

20. B

21. D

22. D

23. A

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. A

30. A

31. B

32.A   

33. D 

34. D  

35. B

36. A 

37. D 

38. A 

39.C   

40. B 

 

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 210:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 211:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 212:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 213:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 214:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 215:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 216:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 217:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 218:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 219:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 220:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 221:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 222:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 223:

– Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Vật lý Mã đề 224:

 

—————–HẾT—————–

Trong ngày thi thứ hai 8/7/2021, các sĩ tử sẽ hoàn thành các bài thi Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội. Sau khi hoàn thiện bài thi, các em có thể cập nhật: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Hóa học, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý nhanh nhất tại Mầm Non Ánh Dương.

Từ khoá liên quan:

dap an de thi tot nghiep thpt 2021 mon vat ly

, de thi tot nghiep thpt 2021 mon vat ly co dap an cua so gd dt, de thi thpt quoc gia 2021 mon ly co dap an,

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Thi THPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button