Thi THPT

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý từ mã đề 301 đến 324

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Địa lý

This post: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý từ mã đề 301 đến 324

Vậy là các em vừa hoàn thành bài thi THPT Quốc gia môn Địa lý. Để giải tỏa tâm trạng căng thẳng, tâm lí lo lắng, mong chờ kết quả bài thi, các em có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả bài thi của mình qua việc tham khảo Đề thi và Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý theo mã đề thi của mình.

I. Đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Địa lý

II. Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Địa lý

– Mã đề 301:

 

– Mã đề 302:

41. C  

42. D 

43. C

44.  D

45.A 

46. C

47.A 

48.B 

49. D

50. D

51.B

52. C

53. C 

54. C

55. B

56. B

57. C

58. A

59. B

60. A

61. B

62. B

63.A

64.C 

65. B

66.B

67.A 

68. C

69. C

70. A

71. C

72. A

73. A

74. B 

75. C

76. A

77. C

78. B

79. A

80. B

– Mã đề 303:

41.D  

42.C  

43.A 

44. B 

45. C

46. B

47. A

48. C 

49. C

50. C

51. A

52. C

53. D

54. B

55. C 

56. B

57. D

58. A

59. D 

60. A 

61. D

62. C

63. A

64. C 

65. A

66. A

67. C

68. D

69. C 

70. C

71. A

72. C

73. D

74. D 

75. D

76. C

77. A

78. D 

79. D

80. A 

– Mã đề 305:

– Mã đề 306:

41. B  

42. B 

43. B

44. A 

45. B

46. C 

47. C 

48. D

49. B

50. D

51. C

52. C

53. C

54. D

55. B

56. A

57. B

58. D

59. A

60. B 

61. C

62. B 

63. A

64. D

65. B

66. B

67. D

68. D

69. B

70. C

71. B

72. C

73. B 

74. D 

75. D 

76. D

77. C

78. C 

79. D 

80. D

 

– Mã đề 307:

41. B

42. B

43. C

44. A

45. D

46. A

47. C

48. A

49. A

50. B

51. B

52. D

53. D

54. B

55. A

56. D

57. C

58. D

59. B

60. A

61. A

62. A

63. C

64. C

65. A

66. B

67. C

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. C

74. D

75. D

76. C

77. C

78. A

79. B

80. A

– Mã đề 308:

41. C 

42.B  

43. A

44. C 

45. C

46. A

47. C

48. A

49. C

50. C

51. A

52. A

53. B

54. A

55. D

56. A

57. A 

58. B

59. D

60. C

61. D

62. B

63.B 

64.B 

65.D

66. D

67. C

68.D 

69. D

70. C

71. D

72. B 

73. B

74. D

75.D 

76.B 

77. B

78. C

79.B 

80. B

– Mã đề 309:

41. C 

42. B

43. A

44. B  

45. A

46. D 

47. C 

48. D

49. C

50. C

51. D

52. A

53. C

54. D

55. B

56. D

57. B

58. B

59. A

60. A

61. D

62. A 

63. B 

64. D

65. A

66. C

67. A

68. C

69. C

70. B

71. B

72. B

73. A  

74. C 

75. C

76. D

77. D

78. A

79. B

80. D 

– Mã đề 310:

 

– Mã đề 311:

– Mã đề 312:

– Mã đề 313:

– Mã đề 314:

41. D 

42. B 

43.D 

44. D 

45.B 

46. D

47. C

48. D

49. C 

50. C 

51. A

52. D

53. B 

54. D 

55. C 

56. A

57. A

58. D

59. B

60. A

61. B

62. A

63. C

64. C 

65. D

66. A

67. C

68. A

69. C

70. B

71. D 

72. D

73. B

74. A 

75. B

76. C

77. A

78. B 

79. A 

80. C

– Mã đề 315:

– Mã đề 316:

41. A

42. B

43.C

44. D

45. C

46. D

47. B

48. A

49. B

50. B

51. A

52. D

53. A

54. B

55. C

56. D

57. C

58. C

59. D

60. A

61. D

62. D

63. D

64. C

65. D

66. A

67. 

68. C

69. A

70. B

71. D

72. C

73. C

74. B

75. C

76. B

77. A

78. D

79. C

80. C

– Mã đề 317:

– Mã đề 318:

– Mã đề 319:

41. B

42. C  

43. D

44. A 

45. A

46. A

47. D 

48. B

49. A 

50. D

51. C

52. A 

53. C

54. D 

55. A

56. D

57. C 

58. B

59. C

60. B

61. C 

62. C 

63. A

64. A

65. D

66. A

67. B

68. D 

69. B

70. A 

71. C

72. C 

73. D

74. B

75. B

76. B

77. A

78. D 

79. C

80. D

– Mã đề 320:

41. B  

42. A  

43. D

44. A

45. A 

46. A

47. D

48. C

49. D

50. B

51. B

52. C

53. D

54. C

55. B

56. B

57. D

58. D

59. B

60. C

61. A

62. C

63. D

64. D

65. A

66. A

67. B

68. D

69. D

70. A

71. A

72. C

73. C

74. C

75. C

76. A

77. C

78. C

79. A

80. C

– Mã đề 321:

– Mã đề 322:

– Mã đề 323:

41. B 

42. C  

43. D

44. B 

45. C

46. A

47. C

48. A

49. A 

50. A 

51. A

52. D 

53. C

54. D 

55. A

56. A 

57. B

58. C

59. B

60. B 

61. D

62. D

63. C

64. C

65. A

66. C

67. D

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B 

73. B 

74. D

75. C

76. A

77. B

78. C 

79. C

80. D

– Mã đề 324:

—————HẾT—————-

Bên cạnh Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Địa lý, Mầm Non Ánh Dương còn cập nhật nhanh và chính xác nhất Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Lịch sử, Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Ngữ văn, Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn Giáo dục Công dân nhằm hỗ trợ các em trong việc tra cứu.

Từ khoá liên quan:

dap an de thi tot nghiep thpt 2021 mon dia li

, de thi tot nghiep thpt 2021 mon dia ly co dap an, dap an de thi 2021 mon dia ly thi tot nghiep thpt quoc gia,

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Thi THPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button