Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3

Cr + 3HCl + HNO3 = 2H2O + NO + CrCl3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cr | crom | rắn + HCl | axit clohidric | lỏng + HNO3 | axit nitric | dung dịch = H2O | nước | lỏng + NO | nitơ oxit | khí + CrCl3 | Crom(III) clorua | rắn, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2+ NO + CrCl3
   • Điều kiện phản ứng để Cr (crom) tác dụng HCl (axit clohidric) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?
   • Làm cách nào để Cr (crom) tác dụng HCl (axit clohidric) tác dụng HNO3 (axit nitric)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2+ NO + CrCl3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2+ NO + CrCl3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2+ NO + CrCl3
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2+ NO + CrCl3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

Cr + 3HCl + HNO3 2H2O + NO + CrCl3
crom axit clohidric axit nitric nước nitơ oxit Crom(III) clorua
Axit nitric Nitrogen monoxide Chromium(III) chloride
(rắn) (lỏng) (dung dịch) (lỏng) (khí) (rắn)
(ánh bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu) (màu tím)
Axit Axit Muối
52 36 63 18 30 158

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + CrCl3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2+ NO + CrCl3

Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2+ NO + CrCl3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Cr (crom) phản ứng với HCl (axit clohidric) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra H2O (nước), NO (nitơ oxit), CrCl3 (Crom(III) clorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Cr (crom) tác dụng HCl (axit clohidric) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Cr (crom) tác dụng HCl (axit clohidric) tác dụng HNO3 (axit nitric)?

Cho crom phản ứng với HNO3 trong dung dịch HCl.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cr (crom) tác dụng HCl (axit clohidric) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất H2O (nước), NO (nitơ oxit), CrCl3 (Crom(III) clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2+ NO + CrCl3 là gì ?

Có khí không màu NO thoát ra, thu được chất rắn màu tím.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2+ NO + CrCl3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cr Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cr (crom) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cr (crom) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cr Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cr (crom) ra NO (nitơ oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cr (crom) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Cr Ra CrCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cr (crom) ra CrCl3 (Crom(III) clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cr (crom) ra CrCl3 (Crom(III) clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra NO (nitơ oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra CrCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra CrCl3 (Crom(III) clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra CrCl3 (Crom(III) clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO (nitơ oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra CrCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra CrCl3 (Crom(III) clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra CrCl3 (Crom(III) clorua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cr + 3HCl + HNO3 → 2H2+ NO + CrCl3

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button