Phản ứng oxi-hoá khử

CO + CuO → Cu + CO2
CO + CuO = Cu + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CO | cacbon oxit | khí + CuO | Đồng (II) oxit | rắn = Cu | đồng | rắn + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ 250 – 450

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình CO + CuO → Cu + CO2
   • Điều kiện phản ứng để CO (cacbon oxit) tác dụng CuO (Đồng (II) oxit) là gì ?
   • Làm cách nào để CO (cacbon oxit) tác dụng CuO (Đồng (II) oxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CO + CuO → Cu + CO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CO + CuO → Cu + CO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CO + CuO → Cu + CO2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng CO + CuO → Cu + CO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

CO + CuO Cu + CO2
cacbon oxit Đồng (II) oxit đồng Cacbon dioxit
Carbon monoxide Copper(II) oxide Copper Carbon dioxide
(khí) (rắn) (rắn) (khí)
(đen) (đỏ) (không màu)
28 80 64 44

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: CO + CuO → Cu + CO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình CO + CuO → Cu + CO2

CO + CuO → Cu + CO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, CO (cacbon oxit) phản ứng với CuO (Đồng (II) oxit) để tạo ra Cu (đồng), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 250 – 450°C

Điều kiện phản ứng để CO (cacbon oxit) tác dụng CuO (Đồng (II) oxit) là gì ?

Nhiệt độ: 250 – 450°C

Làm cách nào để CO (cacbon oxit) tác dụng CuO (Đồng (II) oxit)?

thổi luồng khí CO qua CuO

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CO (cacbon oxit) tác dụng CuO (Đồng (II) oxit) và tạo ra chất Cu (đồng), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CO + CuO → Cu + CO2 là gì ?

giải phóng khi CO2

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CO + CuO → Cu + CO2

Ở nhiệt độ cao, CO khử được nhiều oxit kim loại, trong đó có CuO

Phương Trình Điều Chế Từ CO Ra Cu

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CO (cacbon oxit) ra Cu (đồng)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CO (cacbon oxit) ra Cu (đồng)

Phương Trình Điều Chế Từ CO Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CO (cacbon oxit) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CO (cacbon oxit) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ CuO Ra Cu

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CuO (Đồng (II) oxit) ra Cu (đồng)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CuO (Đồng (II) oxit) ra Cu (đồng)

Phương Trình Điều Chế Từ CuO Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CuO (Đồng (II) oxit) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CuO (Đồng (II) oxit) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CO + CuO → Cu + CO2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình CO + CuO → Cu + CO2

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình CO + CuO → Cu + CO2

Câu 1. Bài toán thể tích

Khử hoàn toàn 32 gam CuO thành kim loại cần vừa đủ V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72
B. 8,96
C. 2,24
D. 4,48

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Nhóm cacbon

Cho các phát biểu sau:

(1). Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của cacbon.

(2). Trong phản ứng với nhôm, cacbon đóng vai trò là chất khử.

(3). Than hoạt tính được dùng trong mặt nạ phòng độc.

(4). Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được CuO và Fe3O4.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Oxit kim loại

Dãy các oxit nào nào sau đây đều bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao?

A. Fe2O3, CuO, CaO.
B. CuO, ZnO, MgO.
C. CuO, Al2O3, Cr2O3.
D. CuO, PbO, Fe2O3.

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Xác định chất rắn cho qua khí CO sau phản ứng

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp X gồm FeO, CuO và MgO nung nóng, sau khi các phản ứng
xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Thành phần chất rắn Y gồm ?

A. FeO, Cu, Mg.
B. Fe, Cu, MgO.
C. Fe, CuO, Mg.
D. FeO, CuO, Mg.

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Bài tập về điều chế kim loại bằng phản ứng nhiệt luyện

 

Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chất rắn thu được gồm:

 

A. Cu, Al, MgO
B. Cu, Al2O3, MgO
C. Cu, Al, Mg
D. Cu, Al2O3, Mg

Xem đáp án câu 5

Câu 6. Câu hỏi lý thuyết về các phương pháp điều chế kim loại

 

Kim loại điều chế được bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân :

 

A. Mg
B. Na
C. Al
D. Cu

Xem đáp án câu 6

Câu 7. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng khử oxit kim loại bằng CO

 

Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được các oxit nào sau đây

 

A. Fe2O3 và CuO
B. Al2O3 và CuO
C. MgO và Fe2O3
D. CaO và MgO.

Xem đáp án câu 7

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button