Phản ứng oxi-hoá khử

Cl2 + PCl3 → PCl5
Cl2 + PCl3 = PCl5 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Cl2 | clo | + PCl3 | Photpho (III) clorua | = PCl5 | Photpho pentaclorua | , Điều kiện Nhiệt độ ở nhiệt độ phòng, Áp Xuất ở nhiệt độ phòng

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình Cl2 + PCl3 → PCl5
   • Điều kiện phản ứng để Cl2 (clo) tác dụng PCl3 (Photpho (III) clorua) là gì ?
   • Làm cách nào để Cl2 (clo) tác dụng PCl3 (Photpho (III) clorua)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cl2 + PCl3 → PCl5 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cl2 + PCl3 → PCl5 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cl2 + PCl3 → PCl5
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Cl2 + PCl3 → PCl5

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

Cl2 + PCl3 PCl5
clo Photpho (III) clorua Photpho pentaclorua
Chlorine Phosphorus trichloride Phosphorus pentachloride; Phosphorus(V) chloride
Muối Muối
71 137 208

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: Cl2 + PCl3 → PCl5

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Cl2 + PCl3 → PCl5

Cl2 + PCl3 → PCl5 là Phản ứng oxi-hoá khử, Cl2 (clo) phản ứng với PCl3 (Photpho (III) clorua) để tạo ra PCl5 (Photpho pentaclorua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Áp suất: áp suất

Điều kiện phản ứng để Cl2 (clo) tác dụng PCl3 (Photpho (III) clorua) là gì ?

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Áp suất: áp suất

Làm cách nào để Cl2 (clo) tác dụng PCl3 (Photpho (III) clorua)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Cl2 (clo) phản ứng với PCl3 (Photpho (III) clorua) và tạo ra chất PCl5 (Photpho pentaclorua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Cl2 (clo) tác dụng PCl3 (Photpho (III) clorua) và tạo ra chất PCl5 (Photpho pentaclorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Cl2 + PCl3 → PCl5 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm PCl5 (Photpho pentaclorua), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Cl2 (clo), PCl3 (Photpho (III) clorua), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Cl2 + PCl3 → PCl5

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Cl2 Ra PCl5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cl2 (clo) ra PCl5 (Photpho pentaclorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cl2 (clo) ra PCl5 (Photpho pentaclorua)

Phương Trình Điều Chế Từ PCl3 Ra PCl5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ PCl3 (Photpho (III) clorua) ra PCl5 (Photpho pentaclorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ PCl3 (Photpho (III) clorua) ra PCl5 (Photpho pentaclorua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Cl2 + PCl3 → PCl5

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button