Tổng Hợp

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Bạn đang không biết Chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?.

 Chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

This post: Chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Trả lời: 

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Tổng 100 chỉ tiêu ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía Nam 50 chỉ tiêu.

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường CAND (sau đây gọi tắt là các trường CAND) năm 2022.


Xem thêm Chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

 Chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

This post: Chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Trả lời: 

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Tổng 100 chỉ tiêu ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía Nam 50 chỉ tiêu.

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường CAND (sau đây gọi tắt là các trường CAND) năm 2022.


Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button