Phương Trình Hóa Học Lớp 12

CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH → H2O + CH3COOCH2CH2CH(CH3)2

CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH = H2O + CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CH3COOH | acid acetic | + (CH3)2CHCH2CH2OH | ancol isoamylic | = H2O | nước | + CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 | isoamyl axetat | , Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ, Điều kiện khác H2SO4

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH → H2+ CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
   • Điều kiện phản ứng để CH3COOH (acid acetic) tác dụng (CH3)2CHCH2CH2OH (ancol isoamylic) là gì ?
   • Làm cách nào để CH3COOH (acid acetic) tác dụng (CH3)2CHCH2CH2OH (ancol isoamylic)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH → H2+ CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH → H2+ CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH → H2+ CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH → H2+ CH3COOCH2CH2CH(CH3)2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH H2O + CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
acid acetic ancol isoamylic nước isoamyl axetat
Acid ethanoic 3-methyl-1-butanol
60 88 18 130

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH → H2O + CH3COOCH2CH2CH(CH3)2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH → H2+ CH3COOCH2CH2CH(CH3)2

CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH → H2+ CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, CH3COOH (acid acetic) phản ứng với (CH3)2CHCH2CH2OH (ancol isoamylic) để tạo ra H2O (nước), CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 (isoamyl axetat) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: H2SO4

Điều kiện phản ứng để CH3COOH (acid acetic) tác dụng (CH3)2CHCH2CH2OH (ancol isoamylic) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: H2SO4

Làm cách nào để CH3COOH (acid acetic) tác dụng (CH3)2CHCH2CH2OH (ancol isoamylic)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để CH3COOH (acid acetic) phản ứng với (CH3)2CHCH2CH2OH (ancol isoamylic) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 (isoamyl axetat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CH3COOH (acid acetic) tác dụng (CH3)2CHCH2CH2OH (ancol isoamylic) và tạo ra chất H2O (nước), CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 (isoamyl axetat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH → H2+ CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước), CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 (isoamyl axetat), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia CH3COOH (acid acetic), (CH3)2CHCH2CH2OH (ancol isoamylic), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH → H2+ CH3COOCH2CH2CH(CH3)2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COOH Ra CH3COOCH2CH2CH(CH3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 (isoamyl axetat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 (isoamyl axetat)

Phương Trình Điều Chế Từ (CH3)2CHCH2CH2OH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ (CH3)2CHCH2CH2OH (ancol isoamylic) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ (CH3)2CHCH2CH2OH (ancol isoamylic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ (CH3)2CHCH2CH2OH Ra CH3COOCH2CH2CH(CH3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ (CH3)2CHCH2CH2OH (ancol isoamylic) ra CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 (isoamyl axetat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ (CH3)2CHCH2CH2OH (ancol isoamylic) ra CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 (isoamyl axetat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH → H2+ CH3COOCH2CH2CH(CH3)2

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button