Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ca(NO3)2 + Zn(OH)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học
Dưới đây Trường mầm non ánh dương cung cấp tài liệu về Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ca(NO3)2 + Zn(OH)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Ca(OH)2 | canxi hidroxit hoặc tôi vôi | lỏng + Zn(NO3)2 | Kẽm nitrat | lỏng = Ca(NO3)2 | canxi nitrat | lỏng + Zn(OH)2 | Kẽm hidroxit | rắn, Điều kiện Điều kiện khác Ca(OH)2 vừa đủ

  Phương Trình Hoá Học Lớp 8   Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương Trình Hoá Học Lớp 12   Phản ứng trao đổi   Phương trình hóa học vô cơ   Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Cách viết phương trình đã cân bằng

Related Articles
Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 Ca(NO3)2 + Zn(OH)2
canxi hidroxit hoặc tôi vôi Kẽm nitrat canxi nitrat Kẽm hidroxit
Zinc nitrate Calcium nitrate Zinc hydroxide
(lỏng) (lỏng) (lỏng) (rắn)
(trắng đục) (không màu) (không màu) (keo trắng)
Bazơ Muối Muối Bazơ
74 189 164 99

Phương trình phản ứng: Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ca(NO3)2 + Zn(OH)2

Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ca(NO3)2 + Zn(OH)2 là Phản ứng trao đổi, Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) phản ứng với Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) để tạo ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit) dưới điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: Ca(OH)2 vừa đủ

This post: Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ca(NO3)2 + Zn(OH)2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

→  Xem thêm: Hiện tượng phản ứng phương trình C2H4 + H2O → C2H5OH đầy đủ nhất

 • Điều kiện phản ứng để Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) là gì ?

Điều kiện khác: Ca(OH)2 vừa đủ

 • Làm cách nào để Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat)?

Cho từ từ dung dịch nước vôi trong vào ống nghiệm đựng dung dịch Zn(NO3)2 đến khi xuất hiện kết tủa thì dừng lại

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) và tạo ra chất Ca(NO3)2 (canxi nitrat), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

 • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ca(NO3)2 + Zn(OH)2 là gì ?

Xuất hiện kết tủa keo trắng

Ứng dụng thực tế Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ca(NO3)2 + Zn(OH)2

 • Phương Trình Điều Chế Từ Ca(OH)2 Ra Ca(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

 • Phương Trình Điều Chế Từ Ca(OH)2 Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

 • Phương Trình Điều Chế Từ Zn(NO3)2 Ra Ca(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

 • Phương Trình Điều Chế Từ Zn(NO3)2 Ra Zn(OH)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ca(NO3)2 + Zn(OH)2

Ví dụ 1: Chọn nội dung không chính xác khi nói về các nguyên tố nhóm IIA:

A. Đều phản ứng với dung dịch axit

B. Đều phản ứng với oxy

C. Đều có tính khử mạnh

D. Đều phản ứng với nước

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Be không tác dụng với nước

Ví dụ 2: Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dd: Ca(NO3)2, Na2CO3, KHSO4, Ca(OH)2, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là:

A. 3      B. 2

C. 5      D. 4

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaHCO3

Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → BaSO4↓ + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → BaCO3↓ + CaCO3↓ + 2H2O

Bài viết liên quan

 • Ba(OH)2 + MgCl2 → BaCl2 + Mg(OH)2↓ – Cân bằng phương trình hóa học
 • Ba(OH)2 + Mg(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Mg(OH)2↓ – Cân bằng phương trình hóa học
 • Ba(OH)2 + ZnCl2 → BaCl2 + Zn(OH)2↓ – Cân bằng phương trình hóa học
 • Ba(OH)2 + ZnSO4 → Zn(OH)2 + BaSO4↓ – Cân bằng phương trình hóa học
 • 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 + 3BaSO4↓ – Cân bằng phương trình hóa học

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học Ca(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ca(NO3)2 + Zn(OH)2, khi cho dung dịch Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) phản ứng với Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) để tạo ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat), Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit). Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button