Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

Ca(OH)2 + NaHCO3 = CaCO3 + H2O + NaOH | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Ca(OH)2 | canxi hidroxit hoặc tôi vôi | rắn + NaHCO3 | natri hidrocacbonat | rắn = CaCO3 | canxi cacbonat | kt + H2O | nước | lỏng + NaOH | natri hidroxit | dd, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH
   • Điều kiện phản ứng để Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng NaHCO3 (natri hidrocacbonat) là gì ?
   • Làm cách nào để Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng NaHCO3 (natri hidrocacbonat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

Ca(OH)2 + NaHCO3 CaCO3 + H2O + NaOH
canxi hidroxit hoặc tôi vôi natri hidrocacbonat canxi cacbonat nước natri hidroxit
Sodium hydrogen carbonate Calcium carbonate Sodium hydroxide
(rắn) (rắn) (kt) (lỏng) (dd)
(trắng) (trắng) (trắng) (không màu) (không màu)
Bazơ Muối Muối Bazơ
74 84 100 18 40

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2O + NaOH

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH

Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) phản ứng với NaHCO3 (natri hidrocacbonat) để tạo ra CaCO3 (canxi cacbonat), H2O (nước), NaOH (natri hidroxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng NaHCO3 (natri hidrocacbonat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng NaHCO3 (natri hidrocacbonat)?

cho NaHCO3 tác dụng với Ca(OH)2

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) tác dụng NaHCO3 (natri hidrocacbonat) và tạo ra chất CaCO3 (canxi cacbonat), H2O (nước), NaOH (natri hidroxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH là gì ?

có hiện tượng kết tủa trắng.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(OH)2 Ra CaCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra CaCO3 (canxi cacbonat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra CaCO3 (canxi cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(OH)2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Ca(OH)2 Ra NaOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra NaOH (natri hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) ra NaOH (natri hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHCO3 Ra CaCO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra CaCO3 (canxi cacbonat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra CaCO3 (canxi cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHCO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaHCO3 Ra NaOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra NaOH (natri hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaHCO3 (natri hidrocacbonat) ra NaOH (natri hidroxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + H2+ NaOH

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Từ đá vôi (CaCO3), điều chế Ca bằng cách:

A. Dùng kali đẩy canxi ra khỏi CaCO3

B. Điện phân nóng chảy CaCO3

C. Nhiệt phân CaCO3

D. Hòa tan với dd HCl rồi điện phân nóng chảy sản phẩm

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CaCl2 → Ca + Cl2 ↑

Ví dụ 2: Khi cho dung dịch NaOH dư vào cốc đựng dung dịch Ca(HCO3)2 trong suốt thì trong cốc:

A. Sủi bọt khí    B. Không có hiện tượng gì

C. Xuất hiện kết tủa trắng    D. xuất hiện kết tủa trắng và bọt khí

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Khi cho dung dịch NaOH dư và cốc đựng dung dịch Ca(HCO3)2 trong suốt thì phản ứng xuất hiện kết tủa trắng CaCO3.

2NaOH + Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Ví dụ 3: Canxi có cấu tạo mạng tinh thể kiểu nào trong các kiểu mạng sau:

A. Lục phương.    B. Lập phương tâm khối.

C. Lập phương tâm diện.    D. Tứ diện đều.

Đáp án C

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button