Phương Trình Hoá Học Lớp 9

CaOCl2 + H2SO4 → H2O + CO2 + CaSO4

Phản ứng CaOCl2 + H2SO4 = H2O + CO2 + CaSO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CaOCl2 | Clorua vôi | + H2SO4 | axit sulfuric | dd = H2O | nước | lỏng + CO2 | Cacbon dioxit | khí + CaSO4 | Canxi sunfat | kt, Điều kiện

CaOCl2 + H2SO4 → H2+ CO2 + CaSO4

CaOCl2 + H2SO4 → H2+ CO2 + CaSO4 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, CaOCl2 (Clorua vôi) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit), CaSO4 (Canxi sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Không có

This post: CaOCl2 + H2SO4 → H2O + CO2 + CaSO4

Làm cách nào để CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để CaOCl2 (Clorua vôi) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit) phản ứng với CaSO4 (Canxi sunfat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CaOCl2 (Clorua vôi) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit), CaSO4 (Canxi sunfat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CaOCl2 + H2SO4 → H2+ CO2 + CaSO4 là gì ?

có khí bay ra và kết tủa trắng

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CaOCl2 + H2SO4 → H2+ CO2 + CaSO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CaOCl2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CaOCl2 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ CaOCl2 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaOCl2 (Clorua vôi) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CaOCl2 + H2SO4 → H2+ CO2 + CaSO4

Bài tập vận dụng

Câu 1: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?

A. Thạch cao nung nóng (CaSO4.H2O)

B. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O)

C. Đá vôi (CaCO3)

D. Vôi sống CaO

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Giải thích

Thạch cao nung (CaSO4.H2O) thường được đúc tượng, đúc các mẫu chi tiết tinh vi dùng trang trí nội thật, làm phấn viết bảng, bó bột khi gãy xương

Câu 2: Canxi có cấu tạo mạng tinh thể kiểu nào trong các kiểu mạng sau:

A. Lục phương.       B. Lập phương tâm khối.

C. Lập phương tâm diện.       D. Tứ diện đều.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button