Phương Trình Hoá Học Lớp 11

CaO + SO2 → CaSO3

CaO + SO2 = CaSO3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CaO | canxi oxit | rắn + SO2 | lưu hùynh dioxit | lỏng = CaSO3 | Caxi sunfit | rắn, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình CaO + SO2 → CaSO3
   • Điều kiện phản ứng để CaO (canxi oxit) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) là gì ?
   • Làm cách nào để CaO (canxi oxit) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CaO + SO2 → CaSO3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CaO + SO2 → CaSO3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CaO + SO2 → CaSO3
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng CaO + SO2 → CaSO3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Cách viết phương trình đã cân bằng

CaO + SO2 CaSO3
canxi oxit lưu hùynh dioxit Caxi sunfit
Calcium oxide Sulfur đioxit Calcium sulfite
(rắn) (lỏng) (rắn)
(trắng) (không màu) (trắng)
Muối
56 64 120

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: CaO + SO2 → CaSO3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình CaO + SO2 → CaSO3

CaO + SO2 → CaSO3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, CaO (canxi oxit) phản ứng với SO2 (lưu hùynh dioxit) để tạo ra CaSO3 (Caxi sunfit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để CaO (canxi oxit) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để CaO (canxi oxit) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit)?

cho CaO tác dụng SiO2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CaO (canxi oxit) tác dụng SO2 (lưu hùynh dioxit) và tạo ra chất CaSO3 (Caxi sunfit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CaO + SO2 → CaSO3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm CaSO3 (Caxi sunfit) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia CaO (canxi oxit) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), SO2 (lưu hùynh dioxit) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CaO + SO2 → CaSO3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CaO Ra CaSO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaO (canxi oxit) ra CaSO3 (Caxi sunfit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CaO (canxi oxit) ra CaSO3 (Caxi sunfit)

Phương Trình Điều Chế Từ SO2 Ra CaSO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ SO2 (lưu hùynh dioxit) ra CaSO3 (Caxi sunfit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ SO2 (lưu hùynh dioxit) ra CaSO3 (Caxi sunfit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CaO + SO2 → CaSO3

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình CaO + SO2 → CaSO3

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình CaO + SO2 → CaSO3

Câu 1. Nhóm lưu huỳnh

Cho các phản ứng sau:
(1). SO2 + H2O → H2SO3
(2). SO2 + CaO → CaSO3
(3). SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr
(4). SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O
Trên cơ sở các phản ứng trên, kết luận nào sau đây là đúng với tính chất cơ bản
của SO2?

A. Phản ứng (4) chứng tỏ tính khử của SO2 > H2S.
B. Trong phản ứng (3), SO2 đóng vai trò chất khử.
C. Trong các phản ứng (1,2) SO2 là chất oxi hóa.
D. Trong phản ứng (1), SO2 đóng vai trò chất khử.
Câu B

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button