Phương Trình Hoá Học Lớp 11

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học
Dưới đây Trường mầm non ánh dương cung cấp tài liệu về CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học. CaCO3 | canxi cacbonat | rắn + HNO3 | axit nitric | lỏng = Ca(NO3)2 | canxi nitrat | lỏng + H2O | nước | lỏng + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện Điều kiện khác nhiệt độ thường

  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng trao đổi   Phương trình hóa học vô cơ   Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Cách viết phương trình đã cân bằng

Related Articles
CaCO3 + 2HNO3 Ca(NO3)2 + H2O + CO2
canxi cacbonat axit nitric canxi nitrat nước Cacbon dioxit
Calcium carbonate Axit nitric Calcium nitrate Carbon dioxide
(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng) (khí)
(trắng) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
Muối Axit Muối
100 63 164 18 44

Phương trình phản ứng: CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2+ CO2 là Phản ứng trao đổi, CaCO3 (canxi cacbonat) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat), H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit) dưới điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: nhiệt độ thường

This post: CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

  • Điều kiện phản ứng để CaCO3 (canxi cacbonat) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

  • Làm cách nào để CaCO3 (canxi cacbonat) tác dụng HNO3 (axit nitric)?

Nhỏ từ từ dung dịch HNO3 loãng vào ống nghiệm đựng CaCO3

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CaCO3 (canxi cacbonat) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất Ca(NO3)2 (canxi nitrat), H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit)

  • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2+ CO2 là gì ?

Sủi bọt khí, CaCO3 tan dần tạo thành dung dịch trong suốt

Ứng dụng thực tế CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

  • Phương Trình Điều Chế Từ CaCO3 Ra Ca(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

  • Phương Trình Điều Chế Từ CaCO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) ra H2O (nước)

  • Phương Trình Điều Chế Từ CaCO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

  • Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Ca(NO3)2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat)

  • Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

  • Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Câu 1. Khi cho chất rắn CaCO3 tác dụng với dung dịch axit HNO3 xảy ra hiện tượng gì

A. Xuất hiện kết tủa trắng

B. Xuất hiện khí

C. chất rắn màu trắng tan, sinh ra khí CO2

D. Không thấy hiện tượng gì

Xem đáp án

Đáp án CKhi cho chất rắn CaCO3 tác dụng với dung dịch axit HNO3 xảy ra hiện tượng: chất rắn màu trắng tan, sinh ra khí CO2

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

Câu 2. Phản ứng nào dưới đây không xảy ra

A. CO2 + dung dịch Na2CO3 →

B. Fe2O3+ C →

C. CaCO3 + HNO3 →

D. CO2 + H2O + BaSO4 →

Xem đáp án

Đáp án DPhương trình phản ứng

A.  CO2 + H2O + Na2CO3 → 2 NaHCO3

B. 2 Fe2O3 + 3 C → 4 Fe + 3 CO2

C. CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

Câu 3. Cho 10 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị V của là

A. 5,60.

B. 2,24.

C. 3,36.

D. 4,48.

Xem đáp án

Đáp án BPhương trình phản ứng hóa học

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O (1)

nCaCO3 = 0,1 (mol)

=> nCO2 = 0,1(mol)

=> VCO2(đktc) = 2,24(l)

Câu 4. Cho hổn hợp C và S vào dung dịch HNO3đặc thu được hổn hợp khí X và dung dịch Y. Thành phần của X là

A. SO2 và NO2.

B. CO2 và SO2.

C. CO2và NO2.

D. SO2 và NO.

Xem đáp án

Đáp án CPhương trình phản ứng xảy ra

C + 4HNO3 đặc → CO2 + 4NO2 + 2H2O

S + 6HNO3 đặc → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O.

Câu 5. Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. NaCl và CuSO4.

B. NH3 và AgNO3.

C. CaCO3 và HNO3.

D. NaHSO4 và NaHCO3.

Xem đáp án

Đáp án APhương trình phản ứng xảy ra

B. AgNO3 + H2O + 3NH3 → NH4NO3 + (Ag(NH3)2)OH

C. CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2+ CO2 + H2O

D. NaHCO3 + NaHSO4→ H2O + Na2SO4+ CO2

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan

………………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2, khi cho dung dịch HNO3 (axit nitric) để tạo ra Ca(NO3)2 (canxi nitrat), H2O (nước), CO2 (Cacbon dioxit). Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button