Phản ứng oxi-hoá khử

CaC2 + N2 → C + CaCN2
CaC2 + N2 = C + CaCN2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CaC2 | canxi cacbua; Đất đèn | + N2 | nitơ | = C | cacbon | + CaCN2 | Canxi cyanamua | , Điều kiện Nhiệt độ 1000 – 1150

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình CaC2 + N2 → C + CaCN2
   • Điều kiện phản ứng để CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) tác dụng N2 (nitơ) là gì ?
   • Làm cách nào để CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) tác dụng N2 (nitơ)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CaC2 + N2 → C + CaCN2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CaC2 + N2 → C + CaCN2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CaC2 + N2 → C + CaCN2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng CaC2 + N2 → C + CaCN2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

CaC2 + N2 C + CaCN2
canxi cacbua; Đất đèn nitơ cacbon Canxi cyanamua
Calcium carbide Carbon
Muối
64 28 12 80

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: CaC2 + N2 → C + CaCN2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình CaC2 + N2 → C + CaCN2

CaC2 + N2 → C + CaCN2 là Phản ứng oxi-hoá khử, CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) phản ứng với N2 (nitơ) để tạo ra C (cacbon), CaCN2 (Canxi cyanamua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 1000 – 1150°C

Điều kiện phản ứng để CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) tác dụng N2 (nitơ) là gì ?

Nhiệt độ: 1000 – 1150°C

Làm cách nào để CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) tác dụng N2 (nitơ)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) phản ứng với N2 (nitơ) và tạo ra chất C (cacbon) phản ứng với CaCN2 (Canxi cyanamua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) tác dụng N2 (nitơ) và tạo ra chất C (cacbon), CaCN2 (Canxi cyanamua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra CaC2 + N2 → C + CaCN2 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm C (cacbon), CaCN2 (Canxi cyanamua), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn), N2 (nitơ), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng CaC2 + N2 → C + CaCN2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ CaC2 Ra C

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) ra C (cacbon)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) ra C (cacbon)

Phương Trình Điều Chế Từ CaC2 Ra CaCN2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) ra CaCN2 (Canxi cyanamua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CaC2 (canxi cacbua; Đất đèn) ra CaCN2 (Canxi cyanamua)

Phương Trình Điều Chế Từ N2 Ra C

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ N2 (nitơ) ra C (cacbon)

Xem tất cả phương trình điều chế từ N2 (nitơ) ra C (cacbon)

Phương Trình Điều Chế Từ N2 Ra CaCN2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ N2 (nitơ) ra CaCN2 (Canxi cyanamua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ N2 (nitơ) ra CaCN2 (Canxi cyanamua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình CaC2 + N2 → C + CaCN2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button