Phương Trình Hoá Học Lớp 11

C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

C6H5ONa + CH3COOH = C6H5OH + CH3COONa | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C6H5ONa | Natri Phenolat | rắn + CH3COOH | acid acetic | dung dịch = C6H5OH | Phenol | lỏng + CH3COONa | natri acetat | rắn, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa
   • Điều kiện phản ứng để C6H5ONa (Natri Phenolat) tác dụng CH3COOH (acid acetic) là gì ?
   • Làm cách nào để C6H5ONa (Natri Phenolat) tác dụng CH3COOH (acid acetic)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa
   • Phương trình thi Đại Học là gì ?
   • Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương trình thi Đại Học   Phương trình hóa học hữu cơ

Cách viết phương trình đã cân bằng

C6H5ONa + CH3COOH C6H5OH + CH3COONa
Natri Phenolat acid acetic Phenol natri acetat
Sodium phenolate Acid ethanoic Hydroxybenzene, Natri etanoat
(rắn) (dung dịch) (lỏng) (rắn)
Muối
116 60 94 82

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C6H5ONa (Natri Phenolat) phản ứng với CH3COOH (acid acetic) để tạo ra C6H5OH (Phenol), CH3COONa (natri acetat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để C6H5ONa (Natri Phenolat) tác dụng CH3COOH (acid acetic) là gì ?

Không có

Làm cách nào để C6H5ONa (Natri Phenolat) tác dụng CH3COOH (acid acetic)?

cho C6H5ONa tác dụng với CH3COOH.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C6H5ONa (Natri Phenolat) tác dụng CH3COOH (acid acetic) và tạo ra chất C6H5OH (Phenol), CH3COONa (natri acetat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm C6H5OH (Phenol) (trạng thái: lỏng), CH3COONa (natri acetat) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C6H5ONa (Natri Phenolat) (trạng thái: rắn), CH3COOH (acid acetic) (trạng thái: dung dịch), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5ONa Ra C6H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5ONa (Natri Phenolat) ra C6H5OH (Phenol)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5ONa (Natri Phenolat) ra C6H5OH (Phenol)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5ONa Ra CH3COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5ONa (Natri Phenolat) ra CH3COONa (natri acetat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5ONa (Natri Phenolat) ra CH3COONa (natri acetat)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COOH Ra C6H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra C6H5OH (Phenol)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra C6H5OH (Phenol)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COOH Ra CH3COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra CH3COONa (natri acetat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra CH3COONa (natri acetat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem tất cả phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học hữu cơ

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình C6H5ONa + CH3COOH → C6H5OH + CH3COONa

Câu 1. Phenol và hợp chất của phenol

Chỉ ra số câu đúng trong các câu sau:
(1). Phenol, axit axetic, CO2 đều phản ứng được với NaOH.
(2). Phenol, ancol etylic không phản ứng với NaHCO3
(3). CO2, và axit axetic phản ứng được với natriphenolat và dd natri etylat
(4). Phenol, ancol etylic, và CO2 không phản ứng với dd natri axetat
(5). HCl phản ứng với dd natri axetat, natri p-crezolat

A. 3
B. 2
C. 4
D. 5

Câu D.

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button