Phương Trình Hóa Học Lớp 12

C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5

C6H5OH + (CH3CO)2O = CH3COOH + CH3COOC6H5 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C6H5OH | Phenol | + (CH3CO)2O | Axetic anhydrit | = CH3COOH | acid acetic | + CH3COOC6H5 | phenyl axetat | , Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5
   • Điều kiện phản ứng để C6H5OH (Phenol) tác dụng (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) là gì ?
   • Làm cách nào để C6H5OH (Phenol) tác dụng (CH3CO)2O (Axetic anhydrit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

C6H5OH + (CH3CO)2O CH3COOH + CH3COOC6H5
Phenol Axetic anhydrit acid acetic phenyl axetat
Hydroxybenzene, Acid ethanoic Phenyl ethanoate
94 102 60 136

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5

C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C6H5OH (Phenol) phản ứng với (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) để tạo ra CH3COOH (acid acetic), CH3COOC6H5 (phenyl axetat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để C6H5OH (Phenol) tác dụng (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để C6H5OH (Phenol) tác dụng (CH3CO)2O (Axetic anhydrit)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để C6H5OH (Phenol) phản ứng với (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) và tạo ra chất CH3COOH (acid acetic) phản ứng với CH3COOC6H5 (phenyl axetat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C6H5OH (Phenol) tác dụng (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) và tạo ra chất CH3COOH (acid acetic), CH3COOC6H5 (phenyl axetat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm CH3COOH (acid acetic), CH3COOC6H5 (phenyl axetat), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C6H5OH (Phenol), (CH3CO)2O (Axetic anhydrit), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5OH Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra CH3COOH (acid acetic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5OH Ra CH3COOC6H5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra CH3COOC6H5 (phenyl axetat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5OH (Phenol) ra CH3COOC6H5 (phenyl axetat)

Phương Trình Điều Chế Từ (CH3CO)2O Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) ra CH3COOH (acid acetic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ (CH3CO)2O Ra CH3COOC6H5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) ra CH3COOC6H5 (phenyl axetat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ (CH3CO)2O (Axetic anhydrit) ra CH3COOC6H5 (phenyl axetat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button