Phương Trình Hoá Học Lớp 11

C6H12 → C6H6 + H2

C6H12 = C6H6 + H2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C6H12 | xiclohexan | lỏng = C6H6 | benzen | lỏng + H2 | hidro | khí, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ, Chất xúc tác xúc tác

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình C6H12 → C6H6 + H2
   • Điều kiện phản ứng để C6H12 (xiclohexan) là gì ?
   • Làm cách nào để C6H12 (xiclohexan)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C6H12 → C6H6 + H2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C6H12 → C6H6 + H2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C6H12 → C6H6 + H2
   • Phán ứng tách là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng C6H12 → C6H6 + H2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phán ứng tách

Cách viết phương trình đã cân bằng

C6H12 C6H6 + H2
xiclohexan benzen hidro
cyclohexane Hydrogen
(lỏng) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu, mùi thơm) (không màu)
84 78 2

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: C6H12 → C6H6 + H2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình C6H12 → C6H6 + H2

C6H12 → C6H6 + H2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C6H12 (xiclohexan) để tạo ra C6H6 (benzen), H2 (hidro) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Điều kiện phản ứng để C6H12 (xiclohexan) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Làm cách nào để C6H12 (xiclohexan)?

Tách hidro từ xiclohexan.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C6H12 (xiclohexan) và tạo ra chất C6H6 (benzen), H2 (hidro)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C6H12 → C6H6 + H2 là gì ?

Có khí thoát ra là khí hidro.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C6H12 → C6H6 + H2

Phản ứng điều chế benzen

Phương Trình Điều Chế Từ C6H12 Ra C6H6

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H12 (xiclohexan) ra C6H6 (benzen)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H12 (xiclohexan) ra C6H6 (benzen)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H12 Ra H2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H12 (xiclohexan) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H12 (xiclohexan) ra H2 (hidro)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C6H12 → C6H6 + H2

Phán ứng tách là gì ?

Phản ứng tác là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ

Xem tất cả phương trình Phán ứng tách

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Dãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen và ankylbenzen) có công thức chung là:

A. CnH2n+6(n ≥ 6).

B. CnH2n-6 (n ≥ 3).

C. CnH2n-8 (n ≥ 8).

D. CnH2n-6 (n ≥ 6).

Xem đáp án

Đáp án DDãy đồng đẳng của benzen (gồm benzen và ankylbenzen) có công thức chung là: CnH2n-6 (n ≥ 6).

Câu 2. Hoạt tính sinh học của benzen, toluen là

A. Gây ảnh hưởng tốt cho sức khỏe

B. Không gây hại cho sức khỏe

C. Tùy thuộc vào nhiệt độ có thể gây hại hoặc không gây hại

D. Gây hại cho sức khỏe

Xem đáp án

Đáp án DTuy benzen có mùi thơm nhẹ, nhưng mùi này có hại cho sức khỏe (gây bệnh bạch cầu). Ngoài ra, khi hít benzen vào có thể gây vô sinh, cần lưu ý khi tiếp xúc trực tiếp với benzen (có thể gây ung thư máu).

Tương tự vậy, nếu tiếp xúc với toluen trong thời gian đủ dài có thể gây bệnh ung thư

Câu 3. Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là

A. dung dịch  brom.

B. Br2 (xt Fe).

C. dung dịch Br2 hoặc dung dịch KMnO4.

D. dung dịch KMnO4.

Xem đáp án

Đáp án DKhông dùng được Br2 dung dịch vì cả benzen và toluen đều không phản ứng.

Không dùng được Br2 khan (xt Fe) vì benzen và toluen đều cho hiện tượng giống nhau.

Có thể dùng dung dịch KMnO4 vì:

+ C6H6 không làm mất màu

+ Stiren làm mất màu KMnO4 ở nhiệt độ thường

3C6H5CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2+ KOH + 4H2O

+ C6H5CH3 làm mất màu KMnO4 khi đun nóng

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button