Phương Trình Hoá Học Lớp 9

C2H5OH + I2 + NaOH → H2O + NaI + HCOONa + CHI3

Phản ứng C2H5OH + I2 + NaOH = H2O + NaI + HCOONa + CHI3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C2H5OH | rượu etylic | lỏng + I2 | Iot | rắn + NaOH | natri hidroxit | dung dịch = H2O | nước | lỏng + NaI | natri iodua | rắn + HCOONa | Natri format | rắn + CHI3 | Iodoform | rắn, Điều kiện

C2H5OH + I2 + NaOH → H2+ NaI + HCOONa + CHI3

C2H5OH + I2 + NaOH → H2+ NaI + HCOONa + CHI3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C2H5OH (rượu etylic) phản ứng với I2 (Iot) phản ứng với NaOH (natri hidroxit) để tạo ra H2O (nước), NaI (natri iodua), HCOONa (Natri format), CHI3 (Iodoform) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để C2H5OH (rượu etylic) tác dụng I2 (Iot) tác dụng NaOH (natri hidroxit) là gì ?

Không có

This post: C2H5OH + I2 + NaOH → H2O + NaI + HCOONa + CHI3

Làm cách nào để C2H5OH (rượu etylic) tác dụng I2 (Iot) tác dụng NaOH (natri hidroxit)?

Cho rượu C2H5OH tác dụng với dung dịch kiềm NaOH và muối iot.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C2H5OH (rượu etylic) tác dụng I2 (Iot) tác dụng NaOH (natri hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước), NaI (natri iodua), HCOONa (Natri format), CHI3 (Iodoform)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H5OH + I2 + NaOH → H2+ NaI + HCOONa + CHI3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), NaI (natri iodua) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), HCOONa (Natri format) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), CHI3 (Iodoform) (trạng thái: rắn) (màu sắc: vàng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C2H5OH (rượu etylic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), I2 (Iot) (trạng thái: rắn) (màu sắc: tím), NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H5OH + I2 + NaOH → H2+ NaI + HCOONa + CHI3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5OH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5OH Ra NaI

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) ra NaI (natri iodua)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5OH Ra HCOONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) ra HCOONa (Natri format)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5OH Ra CHI3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5OH (rượu etylic) ra CHI3 (Iodoform)

Phương Trình Điều Chế Từ I2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ I2 (Iot) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ I2 Ra NaI

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ I2 (Iot) ra NaI (natri iodua)

Phương Trình Điều Chế Từ I2 Ra HCOONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ I2 (Iot) ra HCOONa (Natri format)

Phương Trình Điều Chế Từ I2 Ra CHI3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ I2 (Iot) ra CHI3 (Iodoform)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra NaI

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra NaI (natri iodua)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra HCOONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra HCOONa (Natri format)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra CHI3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra CHI3 (Iodoform)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button