Phương Trình Hoá Học Lớp 11

C2H4 + HBr → C2H5Br

C2H4 + HBr = C2H5Br | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C2H4 | etilen (eten) | khí + HBr | Hidro bromua | dung dịch = C2H5Br | Bromoetan | rắn, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình C2H4 + HBr → C2H5Br
   • Điều kiện phản ứng để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng HBr (Hidro bromua) là gì ?
   • Làm cách nào để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng HBr (Hidro bromua)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H4 + HBr → C2H5Br là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H4 + HBr → C2H5Br ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C2H4 + HBr → C2H5Br
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng C2H4 + HBr → C2H5Br

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Cách viết phương trình đã cân bằng

C2H4 + HBr C2H5Br
etilen (eten) Hidro bromua Bromoetan
Ethene Axit bromhydric
(khí) (dung dịch) (rắn)
(không màu)
Axit
28 81 109

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: C2H4 + HBr → C2H5Br

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình C2H4 + HBr → C2H5Br

C2H4 + HBr → C2H5Br là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C2H4 (etilen (eten)) phản ứng với HBr (Hidro bromua) để tạo ra C2H5Br (Bromoetan) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng HBr (Hidro bromua) là gì ?

Không có

Làm cách nào để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng HBr (Hidro bromua)?

cho C2H4 tác dụng với HBr.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C2H4 (etilen (eten)) tác dụng HBr (Hidro bromua) và tạo ra chất C2H5Br (Bromoetan)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H4 + HBr → C2H5Br là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm C2H5Br (Bromoetan) (trạng thái: rắn), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C2H4 (etilen (eten)) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), HBr (Hidro bromua) (trạng thái: dung dịch), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H4 + HBr → C2H5Br

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C2H4 Ra C2H5Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H4 (etilen (eten)) ra C2H5Br (Bromoetan)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H4 (etilen (eten)) ra C2H5Br (Bromoetan)

Phương Trình Điều Chế Từ HBr Ra C2H5Br

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra C2H5Br (Bromoetan)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HBr (Hidro bromua) ra C2H5Br (Bromoetan)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C2H4 + HBr → C2H5Br

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình C2H4 + HBr → C2H5Br

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình C2H4 + HBr → C2H5Br

Câu 1. Phản ứng tạo ra C2H5Br

Cho các phản ứng:
HBr + C2H5OH (t0)→ ;
C2H4 + Br2 →;
C2H4 + HBr →;
C2H6 + Br2 (kt, as1:1mol)→.
Số phản ứng tạo ra C2H5Br là

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Câu B.

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button