Phương Trình Hoá Học Lớp 9

C2H4 + H2O → C2H5OH | Điều chế C2H4 ra C2H5OH
Phản ứng C2H4 + H2O → C2H5OH được Trường mầm non ánh dương biên soạn tài liệu về cân Bằng Phương Trình Hóa Học. C2H4 | etilen (eten) | khí + H2O | nước | lỏng = C2H5OH | rượu etylic | lỏng, Điều kiện Chất xúc tác axit. Cùng Mầm Non Ánh Dương tham khảo các phương trình cùng với bài tập phản ứng bên dưới nhé.

Phương trình phản ứng: C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H4 + H2O → C2H5OH là Phản ứng hoá hợp, C2H4 (etilen (eten)) phản ứng với H2O (nước) để tạo ra C2H5OH (rượu etylic) dười điều kiện phản ứng là Xúc tác: axit

Related Articles

This post: C2H4 + H2O → C2H5OH | Điều chế C2H4 ra C2H5OH

  • Điều kiện phản ứng để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng H2O (nước) là gì ?

Xúc tác: axit

  • Làm cách nào để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng H2O (nước)?

cho khí C2H4 tác dụng với nước

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C2H4 (etilen (eten)) tác dụng H2O (nước) và tạo ra chất C2H5OH (rượu etylic)

  • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H4 + H2O → C2H5OH là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm C2H5OH (rượu etylic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C2H4 (etilen (eten)) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), biến mất.

  • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H4 + H2O → C2H5OH

là phản ứng điều chế rượu.

Ứng dụng thực tế C2H4 + H2O → C2H5OH

  • Phương Trình Điều Chế Từ C2H4 Ra C2H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H4 (etilen (eten)) ra C2H5OH (rượu etylic)

  • Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra C2H5OH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra C2H5OH (rượu etylic)

  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình

C2H4 + H2O → C2H5OH

  • Phản ứng hoá hợp là gì ?

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử. Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập liên quan C2H4 + H2O → C2H5OH

Câu 1. Chất tạo ra rượu etylic bằng một phản ứng

Cho dãy các chất: C2H2. C2H4, C2H5COOCH3, CH3CHO,
CH3COOC2H5, C2H5ONa. Số chất trong dãy tạo ra C2H5OH bằng một phản
ứng là

A. 3
B. 6
C. 5
D. 4

Câu D. 4

Câu 2. Điều chế C2H5OH trong phòng thí nghiệm

Phương pháp nào sau đây dùng để điều chế C2H5OH trong phòng thí
nghiệm?

A. Cho C2H5Br tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng.
B. Cho etilen tác dụng với nước, xúc tác axit, đun nóng.
C. Lên men glucozơ.
D. Cho CH3CHO tác dụng với H2, xúc tác Ni, đun nóng.

Câu A. Cho C2H5Br tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng.

Câu 3. Điều chế C2H5COOH

Từ C2H6, để điều chế C2H5COOH thì số phản ứng tối thiểu cần thực hiện là:

A. 5
B. 2
C. 4
D. 3

Câu D. 3

Câu 4. Bài tập xác định công thức anken dựa vào phản ứng hiđrat hóa

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken đó là:

A. 2-metylpropen và but-1-en.
B. propen và but-2-en
C. eten và but-2-en.
D. eten và but-1-en.

Câu C. eten và but-2-en.

Câu 5. Xác định tên chất

Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ra ancol etylic. Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. C2H4, O2, H2O
B. C2H2, H2O, H2
C. C2H4, H2O, CO
D. C2H2, O2, H2O

Câu A. C2H4, O2, H2O

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu quan

……………………

Mầm Non Ánh Dương đã gửi tới bạn phương trình hóa học C2H4 + H2O → C2H5OH, khi cho dung dịch C2H4 (etilen (eten)) phản ứng với H2O (nước) để tạo ra C2H5OH (rượu etylic). Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho các bạn.

Ngoài ra, Mầm Non Ánh Dương đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Chúc các bạn học tập tốt.

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button