Phương Trình Hoá Học Lớp 11

C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO

C2H4 + 1/2O2 = CH3CHO | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

C2H4 | etilen (eten) | khí + O2 | oxi | khí = CH3CHO | Andehit axetic | lỏng, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO
   • Điều kiện phản ứng để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng O2 (oxi) là gì ?
   • Làm cách nào để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng O2 (oxi)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO
   • Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương trình hóa học hữu cơ

Cách viết phương trình đã cân bằng

C2H4 + 1/2O2 CH3CHO
etilen (eten) oxi Andehit axetic
Ethene Ethanal
(khí) (khí) (lỏng)
(không màu) (không màu)
28 32 44

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO

C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, C2H4 (etilen (eten)) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra CH3CHO (Andehit axetic) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Không có

Làm cách nào để C2H4 (etilen (eten)) tác dụng O2 (oxi)?

Cho C2H4 tác dụng với oxi.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là C2H4 (etilen (eten)) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất CH3CHO (Andehit axetic)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm CH3CHO (Andehit axetic) (trạng thái: lỏng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C2H4 (etilen (eten)) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), O2 (oxi) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ C2H4 Ra CH3CHO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H4 (etilen (eten)) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H4 (etilen (eten)) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra CH3CHO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra CH3CHO (Andehit axetic)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO

Phương trình hóa học hữu cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học hữu cơ

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình C2H4 + 1/2O2 → CH3CHO

Câu 1. Xác định tên chất

Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ra ancol etylic. Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. C2H4, O2, H2O
B. C2H2, H2O, H2
C. C2H4, H2O, CO
D. C2H2, O2, H2O

Câu A.

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button