Phản ứng oxi-hoá khử

Br2 + H2O → HBrO + HBr
Br2 + H2O = HBrO + HBr | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Br2 | brom | lỏng + H2O | nước | lỏng = HBrO | Axit bromic(I) | + HBr | Hidro bromua | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình Br2 + H2O → HBrO + HBr
   • Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) là gì ?
   • Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng H2O (nước)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2 + H2O → HBrO + HBr là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2 + H2O → HBrO + HBr ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Br2 + H2O → HBrO + HBr
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
   • Phản ứng thuận nghịch (cân bằng) là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Br2 + H2O → HBrO + HBr

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phản ứng oxi-hoá khử   Phản ứng thuận nghịch (cân bằng)

Cách viết phương trình đã cân bằng

Br2 + H2O HBrO + HBr
brom nước Axit bromic(I) Hidro bromua
Bromine Axit bromhydric
(lỏng) (lỏng) (khí)
(đỏ nâu) (không màu)
Axit
160 18 97 81

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: Br2 + H2O → HBrO + HBr

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Br2 + H2O → HBrO + HBr

Br2 + H2O → HBrO + HBr là Phản ứng oxi-hoá khử, Br2 (brom) phản ứng với H2O (nước) để tạo ra HBrO (Axit bromic(I)), HBr (Hidro bromua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng H2O (nước)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Br2 (brom) phản ứng với H2O (nước) và tạo ra chất HBrO (Axit bromic(I)) phản ứng với HBr (Hidro bromua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) và tạo ra chất HBrO (Axit bromic(I)), HBr (Hidro bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2 + H2O → HBrO + HBr là gì ?

Dung dịch Brom (Br2) bị mất màu da cam.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2 + H2O → HBrO + HBr

Brom tác dụng với nước rất chậm tạo ra axit bromhiđric HBr và Axit Hipobromơ HBrO

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBrO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra HBrO (Axit bromic(I))

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBrO (Axit bromic(I))

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra HBrO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra HBrO (Axit bromic(I))

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HBrO (Axit bromic(I))

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HBr (Hidro bromua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Br2 + H2O → HBrO + HBr

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phản ứng thuận nghịch (cân bằng) là gì ?

Khi nó xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện. Do đó, phản ứng cân bằng xảy ra không hoàn toàn, nghĩa là sau phản ứng không những thu được sản phẩm (C, D) mà còn có cả các tác chất (A, B).

Xem tất cả phương trình Phản ứng thuận nghịch (cân bằng)

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình Br2 + H2O → HBrO + HBr

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình Br2 + H2O → HBrO + HBr

Câu 1. Halogen

Cho phương trỉnh phản ứng sau:
Br2+H2O↔HBrO+HBr
Xác định số oxi hóa của brom ở 2 vế phản ứng ? Vai trò của brom các phản ứng trên ?

A. vừa là chất oxi hóa,vừa là chất khử
B. là chất khử
C. là chất oxi hóa
D. không có số oi hóa

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button