Phản ứng oxi-hoá khử

Br2 + H2 → 2HBr
Br2 + H2 = 2HBr | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Br2 | brom | khí + H2 | hidro | khí = HBr | Hidro bromua | khí, Điều kiện Nhiệt độ 350, Chất xúc tác Pt

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình Br2 + H2 → 2HBr
   • Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng H2 (hidro) là gì ?
   • Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng H2 (hidro)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2 + H2 → 2HBr là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2 + H2 → 2HBr ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Br2 + H2 → 2HBr
   • Phản ứng hoá hợp là gì ?
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Br2 + H2 → 2HBr

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phản ứng hoá hợp   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

Br2 + H2 2HBr
brom hidro Hidro bromua
Bromine Hydrogen Axit bromhydric
(khí) (khí) (khí)
(da cam) (không) (không)
Axit
160 2 81

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: Br2 + H2 → 2HBr

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Br2 + H2 → 2HBr

Br2 + H2 → 2HBr là Phản ứng hoá hợpPhản ứng oxi-hoá khử, Br2 (brom) phản ứng với H2 (hidro) để tạo ra HBr (Hidro bromua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 350°C Xúc tác: Pt

Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng H2 (hidro) là gì ?

Nhiệt độ: 350°C Xúc tác: Pt

Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng H2 (hidro)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Br2 (brom) phản ứng với H2 (hidro) và tạo ra chất HBr (Hidro bromua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng H2 (hidro) và tạo ra chất HBr (Hidro bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2 + H2 → 2HBr là gì ?

Khí Brom (Br2) bị mất màu da cam.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2 + H2 → 2HBr

Brom chỉ oxi hoá được hidro ở nhiệt độ cao, tạo ra khí hidro bromua.

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ H2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2 (hidro) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2 (hidro) ra HBr (Hidro bromua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Br2 + H2 → 2HBr

Phản ứng hoá hợp là gì ?

Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa của các nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi. Như vậy, phản ứng hóa hợp có thể là phản ứng oxi hóa – khử hoặc không phải là phản ứng oxi hóa – khử. Phản ứng hoá học là loại phản ứng xuất hiện nhiều trong chương trình Hoá trung học cơ sở, phổ thông cho tới Ôn Thi Đại Học.

Xem tất cả phương trình Phản ứng hoá hợp

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình Br2 + H2 → 2HBr

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình Br2 + H2 → 2HBr

Câu 1. Flo

Phản ứng nào tác dụng với hidro xảy ra ngay trong bóng tối, ở nhiệt độ rất thấp?

A. H2 + Cl2 –> 2HCl
B. H2 + I2 –> 2HI
C. H2 + F2 –> 2HF
D. H2 + Br2 –> 2HBr

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng tạo chất khí

Cho các phương trình phản ứng sau:
NaOH + NaHSO3 → ;
FeSO4 + Ba(OH)2 → ;
Zn + Fe(NO3)3 → ;
FeCl2 + Na2S → ;
FeS2 + HNO3 → ;
Ca3P2 + H2O → ;
O2 + C3H6O2 → ;
H2O + HCOOC6H5 → ;
Cl2 + KI → ;
HNO2 + H2NCH2COOH → ;
CH4 + Cl2 → ;
HNO3 + CH3NH2 → ;
FeCl2 + H2O2 + HCl → ;
H2SO4 + ZnO → ;
CH3COOCH=CH2 → ;
KOH + CO2 → ;
HCl + MgO → ;
NaOH + P2O5 → ;
C2H2 + HCl → ;
Fe2(SO4)3 + H2O → ;
Br2 + H2 → ;

Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng tạo ra chất khí?

A. 10
B. 14
C. 18
D. 22

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Bài toán về tốc độ phản ứng

 

Thực hiện phản ứng sau trong bình kín: H2(k) + Br2(k) <-> 2HBr(k).Lúc đầu nồng độ hơi Br2 là 0,072 mol/l. Sau 2 phút, nồng độ hơi Br2 còn lại là 0,048 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là:

 

A. 8.10^-4 mol/(l.s)
B. 6.10^-4 mol/(l.s)
C. 4.10^-4 mol/(l.s)
D. 2.10^-4 mol/(l.s)

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button