Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5

Br2 + (C17H33COO)3C3H5 = (C17H33Br2COO)3C3H5 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Br2 | brom | lỏng + (C17H33COO)3C3H5 | Triolein | = (C17H33Br2COO)3C3H5 | GlycerylTri(9,10-dibromo stearat) | , Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5
   • Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) là gì ?
   • Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng (C17H33COO)3C3H5 (Triolein)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

Br2 + (C17H33COO)3C3H5 (C17H33Br2COO)3C3H5
brom Triolein GlycerylTri(9,10-dibromo stearat)
Bromine GlycerylTri(9,10-dibromo stearat)
(lỏng)
(nâu đỏ)
160 885 1365

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5

Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Br2 (brom) phản ứng với (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) để tạo ra (C17H33Br2COO)3C3H5 (GlycerylTri(9,10-dibromo stearat)) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng (C17H33COO)3C3H5 (Triolein)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Br2 (brom) phản ứng với (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) và tạo ra chất (C17H33Br2COO)3C3H5 (GlycerylTri(9,10-dibromo stearat)).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) và tạo ra chất (C17H33Br2COO)3C3H5 (GlycerylTri(9,10-dibromo stearat))

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm (C17H33Br2COO)3C3H5 (GlycerylTri(9,10-dibromo stearat)), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Br2 (brom) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: nâu đỏ), (C17H33COO)3C3H5 (Triolein), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra (C17H33Br2COO)3C3H5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra (C17H33Br2COO)3C3H5 (GlycerylTri(9,10-dibromo stearat))

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra (C17H33Br2COO)3C3H5 (GlycerylTri(9,10-dibromo stearat))

Phương Trình Điều Chế Từ (C17H33COO)3C3H5 Ra (C17H33Br2COO)3C3H5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) ra (C17H33Br2COO)3C3H5 (GlycerylTri(9,10-dibromo stearat))

Xem tất cả phương trình điều chế từ (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) ra (C17H33Br2COO)3C3H5 (GlycerylTri(9,10-dibromo stearat))

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình Br2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H33Br2COO)3C3H5

Câu 1. Chất tác dụng với nước Br2

Cho dãy các chất sau: anilin, saccarozơ, amilozơ, glucozơ, triolein, tripanmitin, fructozơ,
metyl fomat. Số chất trong dãy tác dụng được với nước Br2 là.

A. 4
B. 5
C. 6
D. 3

Câu A

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button