Giáo dục

Bài tập về dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 và cách giải – Toán 6 chuyên đề

Bài tập về dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 và cách giải. Ở các bài học trước, các em đã biết các khái niệm về dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 và đã vận dụng vào việc giải một số bài tập cơ bản.

Bài viết này, nhằm giúp các em nắm vững kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9. Mầm Non Ánh Dương chia sẻ với các em một số bài tập về dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9. Các em hãy giải những bài tập này, và nếu cần hỗ trợ hãy để lại câu hỏi dưới bài viết nhé.

This post: Bài tập về dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 và cách giải – Toán 6 chuyên đề

I. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9.

1. Dấu hiệu chia hết cho 2

 ⇔ a có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 4; 6; 8.

* Ví dụ: Số 2014; 2022, … chia hết cho 2

2) Dấu hiệu chia hết cho 5

 ⇔ a có chữ số tận cùng bằng 0; 5.

* Ví dụ: Số 2005, 1535, 2030,… chia hết cho 5

⇒ Các số chia hết cho cả 2 và 5 là các số có chữ số tận cùng là 0

* Ví dụ: Số 10, 20, 30, 2030, … chia hết cho 2 và 5;

3) Dấu hiệu chia hết cho 3

 ⇔ a có tổng các chữ số của a chia hết cho 3.

4) Dấu hiệu chia hết cho 9

 ⇔ a có tổng các chữ số của a chia hết cho 9

⇒ Một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3;

Một số chia hết cho 3 có thể không chia hết cho 9;

* Ví dụ: Số 1503 chia hết cho 9 nên chia cho 3

Số 114 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

** Dấu hiệu chia hết (mở rộng)

Chia hết cho Dấu hiệu
2 Các số có tận cùng là số chẵn
3 Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3
4 Các số có hai chữ số cuối cùng chia hết cho 4
5 Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5
6 Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 trong đó số tận cùng là số chẵn.
9 Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9
10 Các số có chữ số tận cùng là 0
11 Các số có hiệu của tổng các chữ số hàng chẵn và tổng của các chữ số hàng lẻ chia hết cho 11

II. Bài tập về dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9

* Bài tập 1: Cho các số 2064, 1491, 3780, 7506.

Trong các số trên:

a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

b) Số nào chia hết cho cả 3 và 9.

c) Số nào chia hết cho cả 2, 3, và 9.

d) Số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9.

* Bài tập 2: Cho các số: 2141; 1345; 4620; 234.

Trong các số trên

a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5

d) Số nào không chia hết cho cả 2 và 5

* Bài tập 3: Điền chữ số vào dấu * để:

a)  chia hết cho 3 và 5.

b)  chia hết cho 2 và 5.

c)  chia hết cho 3 và 3.

d)  chia hết cho 3 và 9.

e)  chia hết cho cho 2, 3 và 9.

f)  chia hết cho 2, 3 và 5.

g)  chia hết cho cả 2, 3, 5, 9

Hy vọng với bài viết hệ thống lại Bài tập về dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9 và cách giải trong chuyên đề Toán 6 ở trên của Mầm Non Ánh Dương hữu ích cho các em. Mọi góp ý và thắc mắc các em vui lòng để lại bình luận dưới bài viết để Mầm Non Ánh Dương ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt!

Bản quyền bài viết thuộc trường Mầm Non Ánh Dương. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button