Giáo dục

BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + HCl
BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + NaCl + HCl được Mầm Non Ánh Dương biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết phương trình phân tử và phản ứng ion rút gọn. Từ đó vận dụng giải các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Hy vọng phương trình phản ứng giúp ích cho các bạn trong quá trìn học tập cũng như vận dụng giải bài tập. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + HCl

BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + NaCl + HCl

2. Điều kiện phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ thường

This post: BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + HCl

Cho BaCl2 tác dụng với NaHSO4.

Hiện tượng: Có kết tủa trắng.

3. Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng BaCl2 + NaHSO4

Phương trình phân tử

NaHSO4 + BaCl2 → BaSO4 + HCl + NaCl

Phương trình ion rút gọn của phản ứng BaCl2 + NaHSO4

HSO4+ Ba2+→ BaSO4 + H+

4. Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3

A. KBr

B. K3PO4

C. HCl

D. H3PO4

Đáp án D

Câu 2. Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl và AgNO3

Đáp án C

Câu 3. Cho dung dịch Fe2(SO4)3 phản ứng với dung dịch Na2CO3 thì sản phẩm tạo ra là:

A. Fe2(CO3)3 và Na2SO4

B. Na2SO4; CO2 và Fe(OH)3

C. Fe2O3; CO2; Na2SO4 và CO2

D. Fe(OH)3; CO2; Na2SO4; CO2

Đáp án B

Câu 4. Các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là:

A. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.

C. Ag+, Mg2+, NO3-, Br-.

D. Fe2+, Ag+, NO3-, CH3COO-.

Đáp án A

—————————-

Trên đây Mầm Non Ánh Dương đã giới thiệu tới các bạn BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + HCl. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, Mầm Non Ánh Dương xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà Mầm Non Ánh Dương tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, Mầm Non Ánh Dương mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường Mầm Non Ánh Dương (mamnonanhduongvt.edu.vn)

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button