Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Au + 3HCl + HNO3 → AlCl3 + 2H2O + NO

Au + 3HCl + HNO3 = AlCl3 + 2H2O + NO | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Au | vàng | rắn + HCl | axit clohidric | dd + HNO3 | axit nitric | dd = AlCl3 | Nhôm clorua | rắn + H2O | nước | lỏng + NO | nitơ oxit | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình Au + 3HCl + HNO3 → AlCl3 + 2H2+ NO
   • Điều kiện phản ứng để Au (vàng) tác dụng HCl (axit clohidric) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?
   • Làm cách nào để Au (vàng) tác dụng HCl (axit clohidric) tác dụng HNO3 (axit nitric)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Au + 3HCl + HNO3 → AlCl3 + 2H2+ NO là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Au + 3HCl + HNO3 → AlCl3 + 2H2+ NO ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Au + 3HCl + HNO3 → AlCl3 + 2H2+ NO
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Au + 3HCl + HNO3 → AlCl3 + 2H2+ NO

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

Au + 3HCl + HNO3 AlCl3 + 2H2O + NO
vàng axit clohidric axit nitric Nhôm clorua nước nitơ oxit
Axit nitric aluminium chloride Nitrogen monoxide
(rắn) (dd) (dd) (rắn) (lỏng) (khí)
(vàng) (không màu) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)
Axit Axit Muối
197 36 63 133 18 30

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: Au + 3HCl + HNO3 → AlCl3 + 2H2O + NO

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Au + 3HCl + HNO3 → AlCl3 + 2H2+ NO

Au + 3HCl + HNO3 → AlCl3 + 2H2+ NO là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Au (vàng) phản ứng với HCl (axit clohidric) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra AlCl3 (Nhôm clorua), H2O (nước), NO (nitơ oxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Au (vàng) tác dụng HCl (axit clohidric) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Au (vàng) tác dụng HCl (axit clohidric) tác dụng HNO3 (axit nitric)?

nước cường toan gồm hỗn hợp 1 thể tích HNO3 và 3 thể tích HCl đặc

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Au (vàng) tác dụng HCl (axit clohidric) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất AlCl3 (Nhôm clorua), H2O (nước), NO (nitơ oxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Au + 3HCl + HNO3 → AlCl3 + 2H2+ NO là gì ?

có khí thoát ra

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Au + 3HCl + HNO3 → AlCl3 + 2H2+ NO

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Au Ra AlCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Au (vàng) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Au (vàng) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Au Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Au (vàng) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Au (vàng) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Au Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Au (vàng) ra NO (nitơ oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Au (vàng) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra AlCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra NO (nitơ oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra AlCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra AlCl3 (Nhôm clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO (nitơ oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO (nitơ oxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Au + 3HCl + HNO3 → AlCl3 + 2H2+ NO

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button