Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Al2(SO4)3 + 3H2O + 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2

Al2(SO4)3 + 3H2O + 3K2CO3 = 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Al2(SO4)3 | Nhôm sunfat | lỏng + H2O | nước | lỏng + K2CO3 | kali cacbonat | lỏng = Al(OH)3 | Nhôm hiroxit | rắn + K2SO4 | Kali sunfat | lỏng + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình Al2(SO4)3 + 3H2+ 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2
   • Điều kiện phản ứng để Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) tác dụng H2O (nước) tác dụng K2CO3 (kali cacbonat) là gì ?
   • Làm cách nào để Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) tác dụng H2O (nước) tác dụng K2CO3 (kali cacbonat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Al2(SO4)3 + 3H2+ 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Al2(SO4)3 + 3H2+ 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Al2(SO4)3 + 3H2+ 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2
   • Phản ứng trao đổi là gì ?
   • Phương trình thi Đại Học là gì ?
   • Phương trình hóa học vô cơ là gì ?
   • Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng Al2(SO4)3 + 3H2+ 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương Trình Hoá Học Lớp 12   Phản ứng trao đổi   Phương trình thi Đại Học   Phương trình hóa học vô cơ   Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Cách viết phương trình đã cân bằng

Al2(SO4)3 + 3H2O + 3K2CO3 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2
Nhôm sunfat nước kali cacbonat Nhôm hiroxit Kali sunfat Cacbon dioxit
Aluminium sulfate Potassium carbonate Aluminium hydroxide Potassium sulfate Carbon dioxide
(lỏng) (lỏng) (lỏng) (rắn) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu) (trắng keo) (không màu) (không màu)
Muối Muối Bazơ Muối
342 18 138 78 174 44

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: Al2(SO4)3 + 3H2O + 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Al2(SO4)3 + 3H2+ 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2

Al2(SO4)3 + 3H2+ 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2 là Phản ứng trao đổi, Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với K2CO3 (kali cacbonat) để tạo ra Al(OH)3 (Nhôm hiroxit), K2SO4 (Kali sunfat), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) tác dụng H2O (nước) tác dụng K2CO3 (kali cacbonat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) tác dụng H2O (nước) tác dụng K2CO3 (kali cacbonat)?

Cho từ từ từng giọt dung dịch muối nhôm sunfat vào ống nghiệm đựng dung dịch kali cacbonat.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) tác dụng H2O (nước) tác dụng K2CO3 (kali cacbonat) và tạo ra chất Al(OH)3 (Nhôm hiroxit), K2SO4 (Kali sunfat), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Al2(SO4)3 + 3H2+ 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2 là gì ?

Xuất hiện kết tủa trắng keo, sủi bọt khí, khí không màu thoát ra.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Al2(SO4)3 + 3H2+ 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Al2(SO4)3 Ra Al(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Al2(SO4)3 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Al2(SO4)3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al2(SO4)3 (Nhôm sunfat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra Al(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra Al(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra Al(OH)3 (Nhôm hiroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra K2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra K2SO4 (Kali sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ K2CO3 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Al2(SO4)3 + 3H2+ 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO2

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

Xem tất cả phương trình Phản ứng trao đổi

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem tất cả phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem tất cả phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button