Phản ứng oxi-hoá khử

5O2 + P4 → P4O10
5O2 + P4 = P4O10 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

O2 | oxi | + P4 | Tetraphospho | = P4O10 | Phospho pentoxit | , Điều kiện Nhiệt độ 34 -60, Điều kiện khác cháy trong không khí

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 5O2 + P4 → P4O10
   • Điều kiện phản ứng để O2 (oxi) tác dụng P4 (Tetraphospho) là gì ?
   • Làm cách nào để O2 (oxi) tác dụng P4 (Tetraphospho)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 5O2 + P4 → P4O10 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 5O2 + P4 → P4O10 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 5O2 + P4 → P4O10
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 5O2 + P4 → P4O10

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

5O2 + P4 P4O10
oxi Tetraphospho Phospho pentoxit
Tetraphosphorus
32 124 284

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 5O2 + P4 → P4O10

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 5O2 + P4 → P4O10

5O2 + P4 → P4O10 là Phản ứng oxi-hoá khử, O2 (oxi) phản ứng với P4 (Tetraphospho) để tạo ra P4O10 (Phospho pentoxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 34 -60°C Điều kiện khác: cháy trong không khí

Điều kiện phản ứng để O2 (oxi) tác dụng P4 (Tetraphospho) là gì ?

Nhiệt độ: 34 -60°C Điều kiện khác: cháy trong không khí

Làm cách nào để O2 (oxi) tác dụng P4 (Tetraphospho)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để O2 (oxi) phản ứng với P4 (Tetraphospho) và tạo ra chất P4O10 (Phospho pentoxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là O2 (oxi) tác dụng P4 (Tetraphospho) và tạo ra chất P4O10 (Phospho pentoxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 5O2 + P4 → P4O10 là gì ?

phospho trắng bị bốc cháy tạo khói đặc và cho ngọn lửa sáng chói

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 5O2 + P4 → P4O10

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra P4O10

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra P4O10 (Phospho pentoxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra P4O10 (Phospho pentoxit)

Phương Trình Điều Chế Từ P4 Ra P4O10

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ P4 (Tetraphospho) ra P4O10 (Phospho pentoxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ P4 (Tetraphospho) ra P4O10 (Phospho pentoxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 5O2 + P4 → P4O10

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button