Phản ứng oxi-hoá khử

4NH3 + 5O2 → 6H2O + 4NO
4NH3 + 5O2 = 6H2O + 4NO | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

NH3 | amoniac | khí + O2 | oxi | khí = H2O | nước | lỏng + NO | nitơ oxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ 850 – 900, Chất xúc tác Bạch kim (Pt) ( hoặc Fe2O3, Cr2O3)

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 4NH3 + 5O2 → 6H2+ 4NO
   • Điều kiện phản ứng để NH3 (amoniac) tác dụng O2 (oxi) là gì ?
   • Làm cách nào để NH3 (amoniac) tác dụng O2 (oxi)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4NH3 + 5O2 → 6H2+ 4NO là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 4NH3 + 5O2 → 6H2+ 4NO ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 4NH3 + 5O2 → 6H2+ 4NO
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 4NH3 + 5O2 → 6H2+ 4NO

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

4NH3 + 5O2 6H2O + 4NO
amoniac oxi nước nitơ oxit
Ammonia Nitrogen monoxide
(khí) (khí) (lỏng) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
Bazơ
17 32 18 30

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 4NH3 + 5O2 → 6H2O + 4NO

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 4NH3 + 5O2 → 6H2+ 4NO

4NH3 + 5O2 → 6H2+ 4NO là Phản ứng oxi-hoá khử, NH3 (amoniac) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra H2O (nước), NO (nitơ oxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 850 – 900°C Xúc tác: Bạch kim (Pt) ( hoặc Fe2O3, Cr2O3)

Điều kiện phản ứng để NH3 (amoniac) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Nhiệt độ: 850 – 900°C Xúc tác: Bạch kim (Pt) ( hoặc Fe2O3, Cr2O3)

Làm cách nào để NH3 (amoniac) tác dụng O2 (oxi)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để NH3 (amoniac) phản ứng với O2 (oxi) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với NO (nitơ oxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NH3 (amoniac) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất H2O (nước), NO (nitơ oxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4NH3 + 5O2 → 6H2+ 4NO là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), NO (nitơ oxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia NH3 (amoniac) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), O2 (oxi) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 4NH3 + 5O2 → 6H2+ 4NO

Là bước đầu tiên trong phương pháp hiện đại sản xuất axit nitric từ amoniac gồm ba giai đoạn.

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NH3 Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH3 (amoniac) ra NO (nitơ oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) ra NO (nitơ oxit)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ O2 Ra NO

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ O2 (oxi) ra NO (nitơ oxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ O2 (oxi) ra NO (nitơ oxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 4NH3 + 5O2 → 6H2+ 4NO

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 4NH3 + 5O2 → 6H2+ 4NO

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 4NH3 + 5O2 → 6H2+ 4NO

Câu 1. Nhận biết

Khi cho NH3 tác dụng với oxi nếu có điều kiện xúc tác sẽ tạo thành sản phẩm gì?

A. NO, H2O
B. N2, NO
C. N2O, NH3
D. NH3, H2O

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Lượng O2 dư

Hỗn hợp X chứa 2 mol NH3 và 5 mol O2. Cho X qua Pt (xt) và đun ở 9000C, thấy có 90% NH3 bị oxi hóa. Lượng O2 còn dư là:

A. 2,75 mol.
B. 3,50 mol.
C. 1,00 mol.
D. 2,50 mol.

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Bài toán liên quan tới phản ứng đốt cháy NH3

 

Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

 

A. 0,1
B. 0,4
C. 0,3
D. 0,2

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button