Phản ứng oxi-hoá khử

4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2
4CO + Fe3O4 = 3Fe + 4CO2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

CO | cacbon oxit | khí + Fe3O4 | Sắt(II,III) oxit | rắn = Fe | sắt | rắn + CO2 | Cacbon dioxit | khí, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2
   • Điều kiện phản ứng để CO (cacbon oxit) tác dụng Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) là gì ?
   • Làm cách nào để CO (cacbon oxit) tác dụng Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 9   Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

4CO + Fe3O4 3Fe + 4CO2
cacbon oxit Sắt(II,III) oxit sắt Cacbon dioxit
Carbon monoxide Iron Carbon dioxide
(khí) (rắn) (rắn) (khí)
(không màu) (nâu đen) (trắng xám) (không màu)
28 232 56 44

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, CO (cacbon oxit) phản ứng với Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) để tạo ra Fe (sắt), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để CO (cacbon oxit) tác dụng Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm cách nào để CO (cacbon oxit) tác dụng Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit)?

khử sắt Fe3O4 bằng CO ở nhiệt độ cao.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là CO (cacbon oxit) tác dụng Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) và tạo ra chất Fe (sắt), CO2 (Cacbon dioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2 là gì ?

có khí không màu thoát ra.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

CO khử oxit sắt trong lò cao

Phương Trình Điều Chế Từ CO Ra Fe

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CO (cacbon oxit) ra Fe (sắt)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CO (cacbon oxit) ra Fe (sắt)

Phương Trình Điều Chế Từ CO Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CO (cacbon oxit) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CO (cacbon oxit) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3O4 Ra Fe

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra Fe (sắt)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra Fe (sắt)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe3O4 Ra CO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) ra CO2 (Cacbon dioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2

Câu 1. Phản ứng hóa học

Thí nghiệm không xảy ra phản ứng oxi hóa ‒ khử là:

A. Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng.
B. Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.
C. Nung hỗn hợp Fe3O4 và Al ở nhiệt độ cao.
D. Cho khí CO vào Fe3O4 nung nóng.

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button