Phương Trình Hoá Học Lớp 10

4Br2 + 4H2O + 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr

4Br2 + 4H2O + 2C2H5CHO = 3CH3COOH + 8HBr | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Br2 | brom | dung dịch + H2O | nước | lỏng + C2H5CHO | Propanal | dd = CH3COOH | acid acetic | lỏng + HBr | Hidro bromua | dung dịch, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 4Br2 + 4H2+ 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr
   • Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng C2H5CHO (Propanal) là gì ?
   • Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng C2H5CHO (Propanal)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4Br2 + 4H2+ 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 4Br2 + 4H2+ 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 4Br2 + 4H2+ 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 4Br2 + 4H2+ 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 10

Cách viết phương trình đã cân bằng

4Br2 + 4H2O + 2C2H5CHO 3CH3COOH + 8HBr
brom nước Propanal acid acetic Hidro bromua
Bromine Acid ethanoic Axit bromhydric
(dung dịch) (lỏng) (dd) (lỏng) (dung dịch)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
Axit
160 18 58 60 81

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 4Br2 + 4H2O + 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 4Br2 + 4H2+ 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr

4Br2 + 4H2+ 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Br2 (brom) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với C2H5CHO (Propanal) để tạo ra CH3COOH (acid acetic), HBr (Hidro bromua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng C2H5CHO (Propanal) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng C2H5CHO (Propanal)?

C2H5CHO tác dụng với dung dịch Br2

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng C2H5CHO (Propanal) và tạo ra chất CH3COOH (acid acetic), HBr (Hidro bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4Br2 + 4H2+ 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm CH3COOH (acid acetic) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), HBr (Hidro bromua) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Br2 (brom) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), C2H5CHO (Propanal) (trạng thái: dd) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 4Br2 + 4H2+ 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra CH3COOH (acid acetic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra CH3COOH (acid acetic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5CHO Ra CH3COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5CHO (Propanal) ra CH3COOH (acid acetic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H5CHO (Propanal) ra CH3COOH (acid acetic)

Phương Trình Điều Chế Từ C2H5CHO Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C2H5CHO (Propanal) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C2H5CHO (Propanal) ra HBr (Hidro bromua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 4Br2 + 4H2+ 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button