Phản ứng oxi-hoá khử

4Al + 3C → Al4C3
4Al + 3C = Al4C3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Al | Nhôm | rắn + C | cacbon | rắn = Al4C3 | Nhôm Cacbua | kt, Điều kiện Nhiệt độ 1500 – 1700

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 4Al + 3C → Al4C3
   • Điều kiện phản ứng để Al (Nhôm) tác dụng C (cacbon) là gì ?
   • Làm cách nào để Al (Nhôm) tác dụng C (cacbon)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4Al + 3C → Al4C3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 4Al + 3C → Al4C3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 4Al + 3C → Al4C3
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 4Al + 3C → Al4C3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

4Al + 3C Al4C3
Nhôm cacbon Nhôm Cacbua
Aluminum Carbon Aluminum carbide
(rắn) (rắn) (kt)
(vàng)
Muối
27 12 144

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 4Al + 3C → Al4C3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 4Al + 3C → Al4C3

4Al + 3C → Al4C3 là Phản ứng oxi-hoá khử, Al (Nhôm) phản ứng với C (cacbon) để tạo ra Al4C3 (Nhôm Cacbua) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 1500 – 1700°C

Điều kiện phản ứng để Al (Nhôm) tác dụng C (cacbon) là gì ?

Nhiệt độ: 1500 – 1700°C

Làm cách nào để Al (Nhôm) tác dụng C (cacbon)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Al (Nhôm) phản ứng với C (cacbon) và tạo ra chất Al4C3 (Nhôm Cacbua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé. 

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Al (Nhôm) tác dụng C (cacbon) và tạo ra chất Al4C3 (Nhôm Cacbua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4Al + 3C → Al4C3 là gì ?

Al4C3 kết tủa màu vàng

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 4Al + 3C → Al4C3

Ở nhiệt độ cao, C tác dụng được với một số kim loại tạo thành cacbua kim loại.

Phương Trình Điều Chế Từ Al Ra Al4C3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Al (Nhôm) ra Al4C3 (Nhôm Cacbua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Al (Nhôm) ra Al4C3 (Nhôm Cacbua)

Phương Trình Điều Chế Từ C Ra Al4C3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C (cacbon) ra Al4C3 (Nhôm Cacbua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C (cacbon) ra Al4C3 (Nhôm Cacbua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 4Al + 3C → Al4C3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button