Phương Trình Hoá Học Lớp 11

3NH4NO3 → 6H2O + 2N2 + N2O3

3NH4NO3 = 6H2O + 2N2 + N2O3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

NH4NO3 | amoni nitrat | rắn = H2O | nước | lỏng + N2 | nitơ | khí + N2O3 | Dinitơ trioxit | rắn, Điều kiện Nhiệt độ 400- 500

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3NH4NO3 → 6H2+ 2N2 + N2O3
   • Điều kiện phản ứng để NH4NO3 (amoni nitrat) là gì ?
   • Làm cách nào để NH4NO3 (amoni nitrat)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3NH4NO3 → 6H2+ 2N2 + N2O3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3NH4NO3 → 6H2+ 2N2 + N2O3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3NH4NO3 → 6H2+ 2N2 + N2O3
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
   • Phản ứng nhiệt phân là gì ?
   • Phương trình thi Đại Học là gì ?
   • Phương trình hóa học vô cơ là gì ?
   • Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3NH4NO3 → 6H2+ 2N2 + N2O3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phản ứng oxi-hoá khử   Phản ứng nhiệt phân   Phương trình thi Đại Học   Phương trình hóa học vô cơ   Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Cách viết phương trình đã cân bằng

3NH4NO3 6H2O + 2N2 + N2O3
amoni nitrat nước nitơ Dinitơ trioxit
Ammonium nitrate
(rắn) (lỏng) (khí) (rắn)
(trắng) (không màu) (không màu) (xanh biểm đậm)
Muối
80 18 28 76

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 3NH4NO3 → 6H2O + 2N2 + N2O3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3NH4NO3 → 6H2+ 2N2 + N2O3

3NH4NO3 → 6H2+ 2N2 + N2O3 là Phản ứng oxi-hoá khử, NH4NO3 (amoni nitrat) để tạo ra H2O (nước), N2 (nitơ), N2O3 (Dinitơ trioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: 400- 500°C

Điều kiện phản ứng để NH4NO3 (amoni nitrat) là gì ?

Nhiệt độ: 400- 500°C

Làm cách nào để NH4NO3 (amoni nitrat)?

Nhiệt phân muối amoni nitrat (AN) ở nhiệt độ từ 400 đến 500 độ C

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NH4NO3 (amoni nitrat) và tạo ra chất H2O (nước), N2 (nitơ), N2O3 (Dinitơ trioxit)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3NH4NO3 → 6H2+ 2N2 + N2O3 là gì ?

phản ứng tạo thành chất rắn có màu xanh biển đậm, đồng thời có hiện tượng sủi bọt khí (khí không màu)

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3NH4NO3 → 6H2+ 2N2 + N2O3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NH4NO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4NO3 Ra N2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra N2 (nitơ)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra N2 (nitơ)

Phương Trình Điều Chế Từ NH4NO3 Ra N2O3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra N2O3 (Dinitơ trioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra N2O3 (Dinitơ trioxit)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3NH4NO3 → 6H2+ 2N2 + N2O3

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phản ứng nhiệt phân là gì ?

Xem tất cả phương trình Phản ứng nhiệt phân

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem tất cả phương trình Phương trình thi Đại Học

Phương trình hóa học vô cơ là gì ?

Xem tất cả phương trình Phương trình hóa học vô cơ

Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 là gì ?

Xem tất cả phương trình Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button