Phương Trình Hoá Học Lớp 11

3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa

3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 = C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

NaOH | natri hidroxit | dung dịch + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 | tristearin | = C3H5(OH)3 | glixerol | lỏng + CH3[CH2]16COONa | natri sterat | rắn, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa
   • Điều kiện phản ứng để NaOH (natri hidroxit) tác dụng (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) là gì ?
   • Làm cách nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa
natri hidroxit tristearin glixerol natri sterat
Sodium hydroxide
(dung dịch) (lỏng) (rắn)
(không màu) (không màu) (trắng)
Bazơ
40 891 92 306

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa

3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) để tạo ra C3H5(OH)3 (glixerol), CH3[CH2]16COONa (natri sterat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để NaOH (natri hidroxit) tác dụng (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) là gì ?

Không có

Làm cách nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để NaOH (natri hidroxit) phản ứng với (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) và tạo ra chất C3H5(OH)3 (glixerol) phản ứng với CH3[CH2]16COONa (natri sterat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là NaOH (natri hidroxit) tác dụng (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) và tạo ra chất C3H5(OH)3 (glixerol), CH3[CH2]16COONa (natri sterat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm C3H5(OH)3 (glixerol) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), CH3[CH2]16COONa (natri sterat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra C3H5(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra C3H5(OH)3 (glixerol)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra C3H5(OH)3 (glixerol)

Phương Trình Điều Chế Từ NaOH Ra CH3[CH2]16COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra CH3[CH2]16COONa (natri sterat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaOH (natri hidroxit) ra CH3[CH2]16COONa (natri sterat)

Phương Trình Điều Chế Từ (CH3[CH2]16COO)3C3H5 Ra C3H5(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) ra C3H5(OH)3 (glixerol)

Xem tất cả phương trình điều chế từ (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) ra C3H5(OH)3 (glixerol)

Phương Trình Điều Chế Từ (CH3[CH2]16COO)3C3H5 Ra CH3[CH2]16COONa

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) ra CH3[CH2]16COONa (natri sterat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ (CH3[CH2]16COO)3C3H5 (tristearin) ra CH3[CH2]16COONa (natri sterat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 3NaOH + (CH3[CH2]16COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + CH3[CH2]16COONa

Câu 1. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng xà phòng hóa chất béo

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

A. CH3[CH2]16(COOH)3
B. CH3[CH2]16COOH
C. CH3[CH2]16(COONa)3
D. CH3[CH2]16COONa

Câu D

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button