Phương Trình Hoá Học Lớp 11

3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH

3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH = 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

KOH | kali hidroxit | dung dịch + CH3COO-C6H4 -COOH | axit axetylsalixylic | dung dịch = KOH | kali hidroxit | dd + CH3COOK | kali axetat | rắn + KOC6H4 -COOH | potassium,4-methoxybenzoic | , Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH
   • Điều kiện phản ứng để KOH (kali hidroxit) tác dụng CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic) là gì ?
   • Làm cách nào để KOH (kali hidroxit) tác dụng CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 11   Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH
kali hidroxit axit axetylsalixylic kali hidroxit kali axetat potassium,4-methoxybenzoic
Potassium acetate
(dung dịch) (dung dịch) (dd) (rắn)
(không màu) (không màu) (trắng)
Bazơ Bazơ Muối
56 0 56 98 0

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH

3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, KOH (kali hidroxit) phản ứng với CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic) để tạo ra KOH (kali hidroxit), CH3COOK (kali axetat), KOC6H4 -COOH (potassium,4-methoxybenzoic) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để KOH (kali hidroxit) tác dụng CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic) là gì ?

Không có

Làm cách nào để KOH (kali hidroxit) tác dụng CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để KOH (kali hidroxit) phản ứng với CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic) và tạo ra chất KOH (kali hidroxit) phản ứng với CH3COOK (kali axetat) phản ứng với KOC6H4 -COOH (potassium,4-methoxybenzoic).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là KOH (kali hidroxit) tác dụng CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic) và tạo ra chất KOH (kali hidroxit), CH3COOK (kali axetat), KOC6H4 -COOH (potassium,4-methoxybenzoic)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm KOH (kali hidroxit) (trạng thái: dd), CH3COOK (kali axetat) (trạng thái: rắn) (màu sắc: trắng), KOC6H4 KOC6H4 -COOH (potassium,4-methoxybenzoic), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia KOH (kali hidroxit) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), CH3COO-C6H4 CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic) (trạng thái: dung dịch) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra KOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KOH (kali hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KOH (kali hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra CH3COOK

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra CH3COOK (kali axetat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra CH3COOK (kali axetat)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra KOC6H4 -COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KOC6H4 -COOH (potassium,4-methoxybenzoic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra KOC6H4 -COOH (potassium,4-methoxybenzoic)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COO-C6H4 -COOH Ra KOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic) ra KOH (kali hidroxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic) ra KOH (kali hidroxit)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COO-C6H4 -COOH Ra CH3COOK

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic) ra CH3COOK (kali axetat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic) ra CH3COOK (kali axetat)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3COO-C6H4 -COOH Ra KOC6H4 -COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic) ra KOC6H4 -COOH (potassium,4-methoxybenzoic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3COO-C6H4 -COOH (axit axetylsalixylic) ra KOC6H4 -COOH (potassium,4-methoxybenzoic)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 3KOH + CH3COO-C6H4 -COOH → 2KOH + CH3COOK + KOC6H4 -COOH

Câu 1. Bài toán về axit cacboxylic tác dụng với dung dịch bazơ

Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO-C6H4COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin).Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là:

A. 0,96
B. 0,24
C. 0,48
D. 0,72

Câu D

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button