Phương Trình Hóa Học Lớp 12

3HCl + Cr(OH)3 → 3H2O + CrCl3

3HCl + Cr(OH)3 = 3H2O + CrCl3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

HCl | axit clohidric | + Cr(OH)3 | Cromi(III) hidroxit | = H2O | nước | + CrCl3 | Crom(III) clorua | , Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3HCl + Cr(OH)3 → 3H2+ CrCl3
   • Điều kiện phản ứng để HCl (axit clohidric) tác dụng Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) là gì ?
   • Làm cách nào để HCl (axit clohidric) tác dụng Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3HCl + Cr(OH)3 → 3H2+ CrCl3 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3HCl + Cr(OH)3 → 3H2+ CrCl3 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3HCl + Cr(OH)3 → 3H2+ CrCl3
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3HCl + Cr(OH)3 → 3H2+ CrCl3

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 12

Cách viết phương trình đã cân bằng

3HCl + Cr(OH)3 3H2O + CrCl3
axit clohidric Cromi(III) hidroxit nước Crom(III) clorua
Chromium(III) chloride
Axit Bazơ Muối
36 103 18 158

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 3HCl + Cr(OH)3 → 3H2O + CrCl3

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3HCl + Cr(OH)3 → 3H2+ CrCl3

3HCl + Cr(OH)3 → 3H2+ CrCl3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, HCl (axit clohidric) phản ứng với Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) để tạo ra H2O (nước), CrCl3 (Crom(III) clorua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để HCl (axit clohidric) tác dụng Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để HCl (axit clohidric) tác dụng Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để HCl (axit clohidric) phản ứng với Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với CrCl3 (Crom(III) clorua).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là HCl (axit clohidric) tác dụng Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) và tạo ra chất H2O (nước), CrCl3 (Crom(III) clorua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3HCl + Cr(OH)3 → 3H2+ CrCl3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước), CrCl3 (Crom(III) clorua), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia HCl (axit clohidric), Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3HCl + Cr(OH)3 → 3H2+ CrCl3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra CrCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra CrCl3 (Crom(III) clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra CrCl3 (Crom(III) clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Cr(OH)3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ Cr(OH)3 Ra CrCl3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) ra CrCl3 (Crom(III) clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Cr(OH)3 (Cromi(III) hidroxit) ra CrCl3 (Crom(III) clorua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3HCl + Cr(OH)3 → 3H2+ CrCl3

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button