Phản ứng oxi-hoá khử

3H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2O + 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr
3H2SO4 + 4NaBr = Br2 + 2H2O + 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2SO4 | axit sulfuric | đậm đặc + NaBr | Natri bromua | rắn = Br2 | brom | lỏng + H2O | nước | lỏng + Na2SO4 | natri sulfat | rắn + SO2 | lưu hùynh dioxit | khí + HBr | Hidro bromua | khí, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2+ 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr
   • Điều kiện phản ứng để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng NaBr (Natri bromua) là gì ?
   • Làm cách nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng NaBr (Natri bromua)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2+ 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2+ 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2+ 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr
   • Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2+ 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phản ứng oxi-hoá khử

Cách viết phương trình đã cân bằng

3H2SO4 + 4NaBr Br2 + 2H2O + 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr
axit sulfuric Natri bromua brom nước natri sulfat lưu hùynh dioxit Hidro bromua
Sulfuric acid; Natri bromua Bromine Sodium sulfate Sulfur đioxit Axit bromhydric
(đậm đặc) (rắn) (lỏng) (lỏng) (rắn) (khí) (khí)
(không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu) (trắng) (không màu, mùi sốc) (không màu)
Axit Muối Muối Axit
98 103 160 18 142 64 81

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

Related Articles

This post: 3H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2O + 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2+ 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr

3H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2+ 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr là Phản ứng oxi-hoá khử, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với NaBr (Natri bromua) để tạo ra Br2 (brom), H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), SO2 (lưu hùynh dioxit), HBr (Hidro bromua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng NaBr (Natri bromua) là gì ?

Không có

Làm cách nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng NaBr (Natri bromua)?

cho natri bromua tác dụng với dd axit sunfuric

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng NaBr (Natri bromua) và tạo ra chất Br2 (brom), H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), SO2 (lưu hùynh dioxit), HBr (Hidro bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2+ 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr là gì ?

khí thoát ra

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2+ 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Br2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Br2 (brom)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Br2 (brom)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ NaBr Ra Br2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaBr (Natri bromua) ra Br2 (brom)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaBr (Natri bromua) ra Br2 (brom)

Phương Trình Điều Chế Từ NaBr Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaBr (Natri bromua) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaBr (Natri bromua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ NaBr Ra Na2SO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaBr (Natri bromua) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaBr (Natri bromua) ra Na2SO4 (natri sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ NaBr Ra SO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaBr (Natri bromua) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaBr (Natri bromua) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ NaBr Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ NaBr (Natri bromua) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ NaBr (Natri bromua) ra HBr (Hidro bromua)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3H2SO4 + 4NaBr → Br2 + 2H2+ 2Na2SO4 + SO2 + 2HBr

Phản ứng oxi-hoá khử là gì ?

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan đến việc chuyển giao điện tử (electron) giữa các đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ có số oxi hoá tăng sau khi phản ứng xảy ra. Trong định nghĩa của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: ngược lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá có số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong định nghĩa của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phản ứng oxi-hoá khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button