Phương Trình Hóa Học Lớp 12

3H2O + (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH

3H2O + (C17H31COO)3C3H5 = C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2O | nước | lỏng + (C17H31COO)3C3H5 | | dd = C3H5(OH)3 | glixerol | lỏng + C17H31COOH | axit linoleic | dd, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3H2+ (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH
   • Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng (C17H31COO)3C3H5 () là gì ?
   • Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng (C17H31COO)3C3H5 ()?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3H2+ (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3H2+ (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3H2+ (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH
   • Phản ứng thủy phân là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3H2+ (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 12   Phản ứng thủy phân

Cách viết phương trình đã cân bằng

3H2O + (C17H31COO)3C3H5 C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH
nước glixerol axit linoleic
2,3-bis[[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyl]oxy]propyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
(lỏng) (dd) (lỏng) (dd)
(không màu) (không màu) (không màu) (không màu)
18 879 92 280

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 3H2O + (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3H2+ (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH

3H2+ (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2O (nước) phản ứng với (C17H31COO)3C3H5 () để tạo ra C3H5(OH)3 (glixerol), C17H31COOH (axit linoleic) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng (C17H31COO)3C3H5 () là gì ?

Không có

Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng (C17H31COO)3C3H5 ()?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2O (nước) phản ứng với (C17H31COO)3C3H5 () và tạo ra chất C3H5(OH)3 (glixerol) phản ứng với C17H31COOH (axit linoleic).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2O (nước) tác dụng (C17H31COO)3C3H5 () và tạo ra chất C3H5(OH)3 (glixerol), C17H31COOH (axit linoleic)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3H2+ (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm C3H5(OH)3 (glixerol) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), C17H31COOH (axit linoleic) (trạng thái: dd) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), (C17H31COO)3C3H5 (trạng thái: dd) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3H2+ (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra C3H5(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra C3H5(OH)3 (glixerol)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra C3H5(OH)3 (glixerol)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra C17H31COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra C17H31COOH (axit linoleic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra C17H31COOH (axit linoleic)

Phương Trình Điều Chế Từ (C17H31COO)3C3H5 Ra C3H5(OH)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ (C17H31COO)3C3H5 () ra C3H5(OH)3 (glixerol)

Xem tất cả phương trình điều chế từ (C17H31COO)3C3H5 () ra C3H5(OH)3 (glixerol)

Phương Trình Điều Chế Từ (C17H31COO)3C3H5 Ra C17H31COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ (C17H31COO)3C3H5 () ra C17H31COOH (axit linoleic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ (C17H31COO)3C3H5 () ra C17H31COOH (axit linoleic)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3H2+ (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH

Phản ứng thủy phân là gì ?

Phản ứng của một muối (trong thành phần có gốc axit yếu hay bazơ yếu) với nước trong đó gốc axit yếu kết hợp với ion H+ tạo thành axit yếu này và gốc bazơ yếu kết hợp với ion OH- tạo thành bazơ yếu này.

Xem tất cả phương trình Phản ứng thủy phân

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 3H2+ (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 3H2+ (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOH

Câu 1. Câu hỏi lý thuyết liên quan tới phản ứng thủy phân chất béo

Khi thuỷ phân bất kì chất béo nào cũng thu được :

A. glixerol.
B. axit oleic.
C. axit panmitic.
D. axit stearic.

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng thủy phân chất béo trong

Khi thủy phân trilinolein trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là

A. C17H31COOH và glixerol
B. C15H31COOH và glixerol
C. C17H35COONa và glixerol
D. C15H31COONa và etanol

Xem đáp án câu 2

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button