Phương Trình Hóa Học Lớp 12

3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5

3H2 + (C17H33COO)3C3H5 = (C17H35COO)3C3H5 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

H2 | hidro | khí + (C17H33COO)3C3H5 | Triolein | lỏng = (C17H35COO)3C3H5 | triolein | dd, Điều kiện

 Đề Cương Ôn Thi & Bài Tập Trắc nghiệm
(Đã có 1.204.214 lượt download)

Mục Lục

  • Cách viết phương trình đã cân bằng
  • Thông tin chi tiết về phương trình 3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5
   • Điều kiện phản ứng để H2 (hidro) tác dụng (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) là gì ?
   • Làm cách nào để H2 (hidro) tác dụng (C17H33COO)3C3H5 (Triolein)?
   • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5 là gì ?
   • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5 ?
  • Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5
   • Phán ứng Hydro hoá là gì ?
  • Chuỗi phương trình hóa học có sử dụng 3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5

 English Version Tìm kiếm mở rộng
  Phương Trình Hoá Học Lớp 12   Phán ứng Hydro hoá

Cách viết phương trình đã cân bằng

3H2 + (C17H33COO)3C3H5 (C17H35COO)3C3H5
hidro Triolein triolein
Hydrogen
(khí) (lỏng) (dd)
(không màu) (không màu) (không màu)
2 885 891

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

This post: 3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5

3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2 (hidro) phản ứng với (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) để tạo ra (C17H35COO)3C3H5 (triolein) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để H2 (hidro) tác dụng (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) là gì ?

Không có

Làm cách nào để H2 (hidro) tác dụng (C17H33COO)3C3H5 (Triolein)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2 (hidro) phản ứng với (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) và tạo ra chất (C17H35COO)3C3H5 (triolein).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là H2 (hidro) tác dụng (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) và tạo ra chất (C17H35COO)3C3H5 (triolein)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm (C17H35COO)3C3H5 (triolein) (trạng thái: dd) (màu sắc: không màu), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia H2 (hidro) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ H2 Ra (C17H35COO)3C3H5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2 (hidro) ra (C17H35COO)3C3H5 (triolein)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2 (hidro) ra (C17H35COO)3C3H5 (triolein)

Phương Trình Điều Chế Từ (C17H33COO)3C3H5 Ra (C17H35COO)3C3H5

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) ra (C17H35COO)3C3H5 (triolein)

Xem tất cả phương trình điều chế từ (C17H33COO)3C3H5 (Triolein) ra (C17H35COO)3C3H5 (triolein)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5

Phán ứng Hydro hoá là gì ?

Xem tất cả phương trình Phán ứng Hydro hoá

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 3H2 + (C17H33COO)3C3H5 → (C17H35COO)3C3H5

Câu 1. Giá trị của m

Hiđro hóa hết 132,6 gam triolein (với xúc tác Ni, t°) sinh ra m gam chất béo rắn. Giá trị của m là

A. 132,9
B. 133,2
C. 133,5
D. 133,8

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Chất béo

Nhận xét nào sau đây không đúng ?

A. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
B. Chất béo là este của glixerol và các axit béo.
C. Hidro hoa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin.
D. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit chất này bị thủy phân thành các sản phẩm có mùi khó chịu.

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phát biểu

Cho các phát biểu sau:
(a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit fomic.
(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(c) Ở điều kiện thường anilin là chất khí.
(d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.
(e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp H2.
Số phát biểu đúng là:

A. 2
B. 4
C. 5
D. 3

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Dạng bài tập đếm số phát biểu đúng về lý thuyết tổng hợp

Cho các phát biểu sau: (a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat bằng NaOH thu được natri axetat và andehit fomic. (b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. (c) Ở điều kiện thường anilin là chất khí. (d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit. (e) Ở điều kiện thích hợp triolein tham gia phản ứng cộng hợp H2. Số phát biểu đúng là:

A. 2
B. 4
C. 5
D. 3

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Bài tập biện luận công thức của hợp chất hữu cơ dựa vào sơ đồ phản ứng

Cho sơ đồ chuyển hoá: Triolein — (+ H2, Ni, to) ® X — (+NaOH, to) ® Y — (+HCl) ® Z Triolein X Y Z. Tên của Z là:

A. axit oleic
B. axit panmitic
C. axit stearic
D. axit linoleic.

Xem đáp án câu 5

Câu 6. Bài tập liên quan đến phản ứng hiđro của chất béo không no

Khi hiđro hoá hoàn toàn một mol olein (glixerol trioleat) nhờ Ni xúc tác thu được một mol stearin (glixerol tristearat) phải cần bao nhiêu mol H2?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Xem đáp án câu 6

Câu 7. Xác định chất

Cho sơ đồ chuyển hoá: Triolein ư→+H2dư, xt Ni, to Xư→+ NaOHdư, to Y→+HCl Z. Triolein, X, Y, Z. Tên của Z là:

A. axit oleic.
B. axit panmitic.
C. axit stearic.
D. axit linoleic.

Xem đáp án câu 7

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hóa Học Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button