Phương Trình Hoá Học Lớp 9

3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3 + 15H2O + 27NO2 + Fe(NO3)3

Phản ứng 3FeS + 30HNO3 = Fe2(SO4)3 + 15H2O + 27NO2 + Fe(NO3)3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

FeS | sắt (II) sulfua | rắn + HNO3 | axit nitric | đặc = Fe2(SO4)3 | sắt (III) sulfat | rắn + H2O | nước | lỏng + NO2 | nitơ dioxit | khí + Fe(NO3)3 | Sắt(III) nitrat | dd, Điều kiện

3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3 + 15H2+ 27NO2 + Fe(NO3)3

3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3 + 15H2+ 27NO2 + Fe(NO3)3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, FeS (sắt (II) sulfua) phản ứng với HNO3 (axit nitric) để tạo ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng HNO3 (axit nitric) là gì ?

Không có

This post: 3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3 + 15H2O + 27NO2 + Fe(NO3)3

Làm cách nào để FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng HNO3 (axit nitric)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để FeS (sắt (II) sulfua) phản ứng với HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với NO2 (nitơ dioxit) phản ứng với Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3 + 15H2+ 27NO2 + Fe(NO3)3 là gì ?

Có khí màu nâu thoát ra, FeS tan dần trong dung dịch

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3 + 15H2+ 27NO2 + Fe(NO3)3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ FeS Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ FeS (sắt (II) sulfua) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra NO2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO2 (nitơ dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ HNO3 Ra Fe(NO3)3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3FeS + 30HNO3 → Fe2(SO4)3 + 15H2+ 27NO2 + Fe(NO3)3

Source: Mamnonanhduongvt.edu.vn
Category: Phương Trình Hoá Học Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button